Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

21thì Xí nghiệp tư vấn thiết kê Cơng trình khơng được thực hiện việc

giám sát thi cơng. Chính vì vậy đã làm hạn chế đến thị trường và ảnh

hưởng không có lợi cho SXKD của Cơng ty nói chung và của Xí

nghiệp Tư vấn thiết kế cơng trình nói riêng, kể cả hiện tại và lâu dài.

Với những hạn chế nêu trên, nhân thấy sự ra đời của Công Ty CP

Tư vấn Đầu tư và xây dựng Đường sắt trong thời điểm hiện tại là rất

cần thiết, trong nghị quyết số 01/QĐ-CTĐS-HĐQT ngày 02/01/2007

của HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt đã xác định lộ trình

thành lập một Công ty độc lập, ngành nghề kinh doanh này chủ yếu là

Tư vấn đầu tư xây dựng các cơng trình giao thơng, dân dụng, cơng

nghiệp, thơng tin tín hiệu, giám sát thi cơng các cơng trình, thí nghiệm,

kiểm nghiệm vật liệu xây dựng

Ngày 15/3/2007 Cơng ty Cổ Phần Cơng trình Đường sắt đã có tờ

trình số 258TTr/CTĐS-HĐQT gửi HĐQT Tổng Công ty ĐSVN về việc

xin thành lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng ĐS và kèm theo đề

án thành lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng ĐS và đã được Chủ

tịch Hội đồng Quản trị tổng Công ty ĐSVN chấp nhận tại công văn số :

654/ĐS-VN ngày 06/4/2007. Ngày 09/10/2007 Hội đồng xác định giá trị

doanh nghiệp đến 30/9/2007 của Xí nghiệp TVTKCT đựoc thành lập

theo Quyết định số : 812QĐ/CTĐS-TCLĐ ngày 09/10/2007 của HĐQT

Cơng ty Cổ phần Cơng trình ĐS tại phiên họp thường kỳ lần 2 năm 2007

của HĐQT Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ra Nghị quyết số : 0607/NQ-HĐQT ngày 19/10/2007 nhất trí cử người đại diện quản lý phần

vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tưn vấn Đầu Tư và Xây dựng Đường

sắt. Ngày 09/11/2007 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng ĐS chình

thức nhận Giấy đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động theo hình thức

Cơng ty Cổ phần. Q trình chuyển mình từ doanh nghiệp hạch tốn

phụ thuộc sang doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo sự điều tiết của thị22trường và sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp là nỗ lực phấn đấu không

ngừng của tập thể cán bộ nhân viên Công ty.

Hiện nay trụ sở của Cơng ty tại: Tầng 2 – Tòa nhà số 9 – Đường

Láng Hạ - Phường Thành Công – Quận Ba Đình- Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.5146640;Fax : 40.51466411.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

- Tư vấn đầu tư xây dựng các cơng trình dân dụng, giao thơng, cơng

nghiệp, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật ( trong phạm chứng chỉ hành nghề đã

đăng kỹ kinh nghiệp );

- Thiết kế kiến trúc cơng trình ;

- Thiết kế các cơng trình giao thông;

- Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình: cầu đường, dân dụng và

cơng nghiệp ( lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện);

- Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ ; dịch vụ khảo sát địa chất cơng trình

xây dựng ;

- Tư vấn thẩm tra các cơng trình giao thơng, dân dụng, cơng nghiệp và

hạ tầng kỹ thuật (trong phạm chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh

nghiệp);

- Thiết kế quy hoạch mặt bằng xây dựng công trình;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn lập hồ sơ mới thầu;

- Thí nghiệp vật liệu xây dựng và thí nghiệp địa chất cơng trình;

- Mua, bán vật tư, máy móc, thiết bị cơng nghệ thơng tin, tín hiệu, điện

chiếu sáng;

- Thi cơng các cơng trình: hạ tầng kỹ thuật, giao thơng, dân dụng, thơng

tin- tín hiệu - in.231.3. Ngun lc ca cụng ty

Bản kê khai năng lực chuyên môn của Công ty và các

kỹ s chủ chốtTTHọ và

tênNăm

tốt

nghiệ

pTrờng

đào

tạoChức

danhK s cu

hm

K s cu

ngChức

vụ,

nghiệp

vụI. Ban Giỏm c

1ng Xuõn

thy1995i hc

GTVT2Phm Minh

Tuấn1999Đại học

GTVTGiám đóc,

chủ nhiệm

dự án

Phó Giám

đốc Chủ

nhiệm dự

ánII. Các Kỹ sư chủ chốt1Kiều Cao

1998Đại học

GTVTKỹ sư khai

thác VT sắt2Nguyễn

Trọng Hoàn2005Đại học

GTVTKỹ sư cầu

đường3Nguyễn

Mạnh Hiiển2005Đại học

GTVTKỹ sư

đường4Trịnh Văn

Tuấn2005Đại học

GTVTKỹ sư

đườngTrưởng

Phòng cơng

trình 2, Chủ

nhiệm thiết

kế

Phó phòng

Cơng trinh1,

Chủ trì thiết

kế

Phó phòng

chuẩn bị ĐT

và kinh

doanh

Phó phòng

Cơng trình2,

chủ trì thiết

kế245Vũ Cao Đạt1992Đại học

GTVTKỹ sư khai

thác VT sắtTrưởng

phòng

chuẩn bị ĐT

và Kinh

doanh2005Đại học

GTVTKý sư cầu

đườngPhó phòng

chuẩn bị ĐT

và Kinh

doanh7Nguyễn Vân

Kha2005Đại Học

Mỏ địa

chấtKỹ sư địa

chất thủy

vânTrưởng

phòng địa

kỹ thuật8Phan Hồng

Quang2005Đại học

GTVTKỹ sư

đườngPhó phòng

địa hình6Bùi Thị Huệ9Đào văn

Phương1999Đại Học

Mỏ địa

chất10Ngun

Quang

Huy200

0§Ëi học

Mỏ địa

chất11

12

13Nguyn

Trng Bỏch

Nguyn

Huy Trng

Nguyn

Hu Thụng1969

1994

1985i hc

GTVT

i Hc

Kin Trỳc

i hc

GTVT14Phm Minh

Tun1999i hc

GTVT15V xuõn

chin2005i hc

GTVTPhòng

Địa

hình,

K s trc

Chủ

a Cụng

nhiêm

trỡnh

khảo sát

địa

hình

Phũng a

Kỹ s Địa

hỡnh, Ch

chất công

nhim kho

trình

sỏt a hỡnh

K s

Chuyờn Gia

ng

Kin Trỳc

T trng

s

T kin trúc

Kỹ sư

Tổ Trường

TTTH

TTTH

Tổ trường

Kỹ sư cầu

tổ TV giám

đường

sát

Kỹ sư cầu

Phòng Cơng

đường

trinh225Nguyến

Thanh Tùng

17

18

19Nguyễn

Hồi Nam

Nguyễn

Thị Hiền

Nguyễn

Kim Chung2006

2006

2005

2006Đại học

GTVTKỹ sư cầu

đườngPhòng Cơng

trinh2Đại học

GTVT

Đại học

GTVT

Đại học

GTVTKỹ sư cầu

đường

Thạc Sỹ cầu

đường

Kỹ sư cầu

đườngPhòng Cơng

trinh1

Phòng Cơng

trinh1

Phòng Công

trinh126Khác với các sản phẩm khác, chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn

thiết kế phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm, trình độ của hệ thống nhân

lực tham gia dự án. Chất lượng nguồn nhân lực tham gia dư án đóng vai

trò quyết định sự thành cơng của dư án và chất lượng sản phẩm thiết kế.

Chính vì vậy, vấn đề phát triển nguồn nhân lực luôn là chiến lược phát

triển trọng tâm của Công ty.

Hiện nay Công ty có 58 CBCNV đã ký hợp đồng lao động theo Bộ

luật Lao động, trong đó coa 01 thạc sỹ, 05 kỹ sư cầu – hầm, 17 kỹ sư cầu

đường sắt và cầu đường bộ, 09 kỹ sư đường sắt và đường bộ, 02 kỹ sư

Khai thác vận tải sắt, 06 Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Kinh tế vận tải sắt,

03 kỹ sư TTTH, 03 kỹ sư địa chất & trắc địa, 03 kiến trúc sư, 05 cử nhân

kinh tế, 04 Kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật. Ngồi ra còn có độingũ

chun gia, cơng tác viên thường xuyên của Công ty. Nguồn nhân lực

luôn luôn được Công ty chú ý xây dựng, đảm bảo:

Được đào tạo và tự đào tạo thường xun;

Có tính chun nghiệp, hiện đại.

Sử dụng thành thạo cơng nghệ thơng tin, ngồi ngữ;

Có kỷ luật lao động cao;

Hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-200027Trong quá trình làm việc của mình, các thành viên trong công ty đã

không ngừng học hỏi và cống hiến khả năng của mình cho sự nghiệp

phát triển của cơng ty nói riêng và của ngành xây dựng nói chung. Và

trong cơng ty cũng có một số cá nhân được hiệp hội tư vấn xây dựng

VECAS trao tặng bằng khen như ông Đặng Xuân Thuỷ và ông Phạm

Minh Tuấn. Hiện nay công ty cũng tạo điều kiện cho các thành viên tham

gia các khoá học do VECAS mở ra để cho các thành viên trong cơng ty

có thể học hỏi và hồn thiện mình.

2.Cơ cấu tổ chức của cơng ty hiện nay

2.1. Mơ hình cơ cấu tổ chc ca cụng ty hin nay

Sơ đồ tổ chức công ty

Giám đốcCác Phó Giám đốcKhối

Quản lýPhòng Tổ chức Hành

Phòng Nhân chính

Phòng TC Kế toán

Phòng CBĐT&KD

Phòng Công trình 1

Phòng Công trình 2

Phòng Địa kỹ thuật

Phòng Địa hình

Trung tâm QH Kiến trúc

CNTT TH VTChi nhánh,

Văn phòng

đại diệnChi nhánh Miền Trung

VP Đại diện Miền NamKhối

Sản xuấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×