Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những thế mạng trong sản xuất và thi công :

Những thế mạng trong sản xuất và thi công :

Tải bản đầy đủ - 0trang

khẩu độ theo yêu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm, các chi tiết cơ khí phức tạp được sản xuất, gia cơng theo

thiết kế và trên các thiết bị có độ chính xác cao đạt yêu cầu về chất lượng, mỹ

thuật, kỹ thuật của cơng trình.

3.2 Thi cơng xây lắp:

Cơng ty lắp máy điện nước chuyên nhận thầu thi công xây lắp các cơng trình

xây dựng cơng nghiệp và dân dụng, cụ thể có năng lực:

- Thi cơng các cơng trình đường dây , trạm biến thế điện đến 220KV.

- Chế tạo và lắp dựng thiết bị thuộc hệ thống thuỷ công cho các nhà máy

thủy điện, lắp đặt thiết bị, băng tải. Hệ thống đường ống công nghệ cho các nhà

máy thuỷ điện, thuỷ điện, các nhà máy sản xuất công nghiệp.

- Thi công hệ thống đường ống áp lực, cấp nước , thốt nước, thi cơng lắp

đặt các hệ thống ống dẫn dầu , khí ga…

- Lắp dựng khung nhà thép, lắp dựng dầm cần trục, các giàn mái không gian.

- Cung cấp và lắp đặt các thiết bị và hệ thống thiết bị công nghệ theo các

chuyên ngành: điện, nước, điều hồ thơng gíó cấp nhiệt, bưu chính viễn thơng,

báo cháy, cứu hoả, hệ thống điện nhẹ, hệ thống quản lý toà nhà(BMS) theo tiêu

chuẩn kỹ thuật tiên tiến.

- Chế tạo và lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn, kết cấu thép cho các cơng trình

dân dụng, cơng nghiệp và các sản phẩm cơ khí, sơn kết cấu kim loại theo công

nghệ cao.

- Lắp đặt, hiệu chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ cao.

- Hàn kết cấu kim loại đen và màu với phương pháp kiểm tra mối hàn theo

công nghệ tiên tiến.

- Thi công đổ bê tông tại chỗ, đúc sẵn các khung nhà cao tầng , nhà máycông nghiệp bể chứa, hầm ngầm bằng máy móc thiết bị thi cơng tiên tiến.

- Đào và vận chuyển 8-10tr m3 đất đá /năm bằng máy móc thiết bị thi cơng

đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Thi cơng nền móng , xây lắp các cơng trình với phương pháp và thiết bị

thi công hiện đại.

- Thi công cơng trình kỹ thuật, hạ tầng đơ thị và khu công nghiệp, bến cảng

khắp mọi miền đất nước.4. Tổ chức của cơng ty :Giám đốcCác phó

giám đốc

Ban QL ISOPhòng tài chính

kế tốnPhòng

kinh tế - kỹ thuậtPhòng tổ chức

hành chínhPhòng

thị trườngPhòng

cơ giới - vật tưPhòng kế hoạch

đầu tưXuởng

cơ khíĐội thi

cơng

lắp

máy IĐội thi

công

lắp

máy IICác

đội lắpĐội

cẩu

chuyểnĐội

hànmáy

khácII. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP MÁY NƯỚC (WEMICO).

1.Nguyên tắc chung về việc xây dựng quỹ lương và phương án trả lương

cho CBCNV công ty lắp máy điện nước

- Đảm bảo xây dựng quỹ lương theo nghị định 206/2004/NĐ – BLĐTBXH

ngày 14 tháng12 năm 1004 của chính phủ và thơng tư hướng dẫn số 07/2005/TT /BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của BLĐTBXH quy định quản lý lao động tiền

lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

- Đảm bảo các chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương gồm

các bảng lương , thang lương ban hành kèm theo nghị định số 20/05/2004 – NĐCP ngày 14/12/2004 của chính phủ, mức lương tối thiểu, các chế độ phụ cấp và

việc trích nộp BHXH , BHYT do nhà nước quy định.

- Việc trả lương cho CBCNV công ty dựa trên cơ sở làm việc thực tế trong

tháng , mức lương cấp bậc, chức vụ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức

doanh nghiệp nhà nước kết hợp với khối lượng công việc hồn thành, hiệu quả

cơng tác và việc chấp hành kỷ luật lao động của CBCNV hàng tháng theo nguyên

tắc “ làm cơng việc gì, chức vụ gì thì được hưởng lương theo cơng việc chức vụ

đó”.

2. Về việc xây dựng quỹ tiền lương.

2.1 Nguồn hình thành quỹ tiền lương:

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cơ quan công

ty xác định nguồn quỹ tiền lương tương ứng để trả cho cán bộ công nhân viên

bao gồm :

- Quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương

- Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh , dịch vụ khác ngoài

đơn giá.

- Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang.

2.2 Xây dựng quỹ tiền lương.

a. Xây dựng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch sản xuất

kinh doanh 2008 , chọn hệ số Kdc = 0,34

b. Xây dựng đơn giá tiền lương.

- Lao động định biên kế hoạch năm 2008 của công ty được xây dựng theo thôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thế mạng trong sản xuất và thi công :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×