Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP - MÁY ĐIỆN NƯỚC

TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP - MÁY ĐIỆN NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng ty cần thực hiện và duy trì một cách cố hệ thống cơ cấu tiền lương.Cán bộ

tiền lương cần nắm chắc chính sách trả lương của doanh nghiệp:

- Xây dựng một hệ thống lương khoa học, rõ ràng và dễ hiểu.

-Điều chỉnh các mức tiền công cũ cho người lao động cho phù hợp với hệthống tiền lương mới.

-Khi thực hiện hệ thống tiền lương mới, sẽ có những người lao động hiệntại được trả công cao hơn hay thấp hơn mức tiền lương thiết kế mới. Các mức

tiền lương này phải được điều chỉnh cho hợp lý bằng những biện pháp phù hợp,

những bất hợp lý xảy ra trong tiến hành trả công cũng phải được điều chỉnh.

-Xếp lương cho những người mới được tuyển vào tuỳ theo quan điểm trảlương của cơng ty.

-Tính tốn trả lương theo các dạng các chế độ phù hợp.-Thực hiện tăng lương cho người lao động theo đúng chính sách và thủtục được thiết kế.

- Cập nhât hệ thống tiền lương một cách thường xuyên và thực hiện điều

chỉnh nếu cần thiết.

- Đào tạo người quản lý để họ sử dụng hệ thống tiền lương đúng chính

sách của cơng ty.

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty

lắp máy điện nước (WEMICO ).

1. Xây dựng lại đơn giá tiền lương.

Các sản phẩm công ty đều phải có định mức lao động và đơn giá tiền lương.

Đơn giá tiền lương được của công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Định mức lao động trung bình tiên tiến của công ty và các thông số tiền

lương do nhà nước quy định.

- Đơn giá tiền lương được thông nhất trên cơ sở cấp bậc công việc.

- Mỗi công vịêc được tính một đơn giá riêng, sản phẩm khác nhau thì đơngiá cũng khác nhau.

- Khi có sự thay đổi về định mức lao động và các thông số tiền lương thì

phải thay đổi đơn giá tiền lương.

Cơng ty xây dựng đơn giá tiền lương theo các cách sau:

- Đơn giá tiền lương trên doanh thu.

- Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí.

- Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận.

- Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm(kể cả sản phẩm quy đổi).

2. Nâng cao công tác trả lương cho người lao động trong công ty.

Để đảm bảo trả lương cho người lao động trong công ty tốt hơn công ty

phải cải tiến hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên cho phù hợp với điều

kiện sinh hoạt của họ.

2.1 Cải thiện hình thức trả lương theo thời gian cho cán bộ công nhân

viên gián tiếp trong công ty.

Việc trả lương cho lao động gián tiếp trong công ty hiện nay chủ yếu bậc của

từng người lao động và số ngày làm việc của họ . Điều này làm mất đi tính năng

động tích cực của người lao động làm nhiệm vụ quản lý, họ sẽ chểnh mảng

không làm hết khả năng của mình và có nhiều thời gian bỏ trống dẫn đến việc

hồn thành cơng việc chậm lại , hiệu quả thấp.Chính vì vậy để đảm bảo làm việc

tốt hơn, có hiệu quả hơn cơng ty cần phải tính lương sao cho phù hợp, khuyến

khích những lao động quản lý có năng lực thực sự.

Cách tính lương cho lao động quản lý thì phải tính thêm phụ cấp chức vụ

lãnh đạo trong lương như sau :

Lương = Lcứng + Lphụ cấp chức vụ + Lmềm

Cách tính lương cho người lao động gián tiếp làm công việc giản đơn phục

vụ thì vẫn như cũ.

Với cách tính lương như vậy sẽ khuyến khích lao động gián tiếp tích cựchăng say với cơng việc hơn. Nhìn vào mức lương của mỗi người có thể đốn

được tinh thần trách nhiệm của họ đối vơi cơng việc được giao. Sự khuyến khích

này giúp họ nhận thấy được vị thí trách nhiệm của họ đối với công ty và họ sẽ cố

gắng hơn.

Cải tiến hình thức trả lương sản phẩm cho bộ phận lao động trực tiếp

trong công ty.

Công ty trả lương cho khối lao động trực tiếp theo cơ chế sản phẩm là tốt.

Song để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong sản xuất, tính tích cực, tạo năng

xuất lao động cao hơn.Vì vậy cơng ty nên đưa thêm hệ số thành tích lao động vào

việc tính lương. Để đạt được hệ số này người lao động phải đạt tiêu chuẩn theo

xếp loại A,B,C

- loại A: Với lao động tay nghề chất lượng cao, hồn thành vượt mức chỉ

tiêu khốn sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm.Loại A có hệ số 1,1

- loại B : Với lao đông tay nghề trung bình ,hồn thnàh chỉ tỉêu sản phẩm và

chất lượng sản phẩm . Loại B có hệ số 1

- Loại C : Với lao động tay nghề yếu và học sinh mới ra trường hồn thành

85% cơng việc và đảm bảo chất lượng. Loại C có hệ số 0,7

Việc tính lương như vậy sẽ gắn chặt với chất lương sản phẩm và thái độ làm

việc của mỗi công nhân, cường độ làm việc và kinh nghiệm của họ được phát

huy.

Cách tính lương này đã đánh giá sự tích cực sáng tạo trong cơng việc, tránh

tình trạng lãng phí thời gian cho những người ỷ lại ,dựa dẫm vao người khác, góp

phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

3. Thiết lập mức lương của công ty.

Đánh giá công việc cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty, cán bộ

tiền lương sẽ tiến hành sắp xếp mức lương của cơng ty. Muốn có một mức lương

hợp lý cần phải tiến hành khảo sát về mức lương đang thịnh hành trong khu vựcđặc biệt là nghiêm cứu mức lương của các cơng ty cùng ngành. Sau đó cơng ty sẽ

đối chiếu với thực trạng của mình xem nên áp dụng mức lương cao hơn, bằng ,

thấp hơn thị trường để từ đó ấn định mức lương hợp lý theo chiến lược cạnh tranh

của mình.

* Khảo sát mức lương :

Cơng ty cần phải tiến hành khảo sát mức lương đang thịnh hành trên trong

khu vực.Việc khảo sát này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo cách trực tiếp : công ty cử chuyên viên đi nghiêm cứu

Theo cách gián tiếp : cơng ty có thể nhờ các cơ quan cung cấp thơng tin :

cơng ty có thể liên hệ vớí Sở Lao Động, phòng thuế, Sở Tài Chính… đã biết

được những thông tin về mức lương đang thịnh hành.

Công ty chỉ khảo sát mức lương tại các công ty khác đối chiếu với các lọại

công việc chủ yếu của côg tychứ không khảo sát tất cả các loại lương của tất cả

các công việc.

* Tham khảo và điều chỉnh theo mức lương hiện hành:

Sau khi khảo sát các mức lương của các công ty khác, công ty sẽ quyết định

xem nên áp dụng mức lương của công ty như thế nào?

- Nếu công ty muốn áp dụng mức lương giống như các cơng ty khác thì

mức lương thấp nhất và cao nhất đanh thịnh hành cho một công việc.Việc áp

dụng chiến lược này cơng ty muốn đảm bảo vị trí cạnh tranh của mình và đồng

thời duy trì lực lượng lao động sao cho thoả mãn và tinh thần cao.

- Nếu cơng ty muốn áp dụng chiến lược” chính sách lương cao” nghĩa là án

định mức lương cao hơn mức lương hiện hành. Cơng ty có thể thực hiện chiến

thuật này mà không sợ nguy hại đến khả năng thu lợi khi chi phi lao động cấu tạo

thành một tỷ lệ chi phí đơn vị sảm phẩm tương đối nhỏ, khi cơng ty muốn duy trì

tiêu chuẩn tuyển mộ nhân viên, nâng cao tinh thần nhân viên và muốn công nhân

làm việc trên mức trung bình,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP - MÁY ĐIỆN NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×