Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật phân đoạn KTTP

Kỹ thuật phân đoạn KTTP

Tải bản đầy đủ - 0trang

KT rây

• Máy rây rung dùng để sàng, phân loại

các ngun liệu có kích thước khơng

giống nhau12/15/1710KT trộn

Trộn hỗn hợp rắn là q.trình có ít nhất 2 loại tiểu phân

chất rắn khác nhau nhào trộn để được hh đồng nhất12/15/1711III. (Tiếp)12/15/171212/15/1713Đánh giá q trình trộn

• Lấy mẫu tại các vị trí khác nhau trong

thiết bị trộn (6 mẫu ở 6 vị trí khác nhau)

• Định lượng hàm lượng dược chất trong

các mẫu

• Tính độ lệch chuẩn tương đối (RSD) của

các kq định lượng thu được để đánh giá

mức độ đồng đều giữa các mẫu.

• Độ lệch chuẩn tương đối càng nhỏ mức

độ đồng nhất của qt trộn càng cao

12/15/1714KT Trộn

1. Tỷ lệ DC > 10%: trộn 01 giai đoạn.

2. Tỷ lệ DC <10%: trộn 02 giai đoạn, gđ 1 trộn

tạo hỗn hợp bột mẹ (gồm DC với một phần

TD), sau đó trộn bột mẹ với phần TD còn lại.

3. Tỷ lệ DC <1%: trộn đồng lượng (phương

pháp trộn theo cấp số nhân)

4. Tỷ lệ DC rất nhỏ: hòa tan DC/ dung môi để

trộn với hỗn hợp TD. Dịch lỏng được phân

bố đều trên bề mặt các tiểu phân TD, độ

đồng đều hàm lượng khá tốtMáy nhào trộn tạo hạt cao tốc

Ngun lý:

• Ngun liệu bột và chất kết dính

lỏng được trộn kỹ với nhau trong

nồi trộn trở thành dạng ẩm, mềm,

sau đó được cắt với tốc độ cao qua

bộ cánh cắt bên cạnh nồi trộn và trở

thành dạng hạt

12/15/1716KT tạo hạt

• Tạo hạt là một quy trình cơng nghệ nhằm

liên kết các tiểu phân rắn lại với nhau

thành những khối kết tụ có kích thước

đồng nhất trong khoảng 0,1 -2,0 mm (sx

viên nén dùng hạt có kt 0,5-1,5mm)

• Mục đích: tăng khả năng trơn chảy và

khả năng chịu nén của khối bột=> Viên

có KLđồng nhất, và độ bền cơ học tốt

• Tránh sự phân lớp tiếp theo, giảm bay

bụi, tránh nhiễm chéo trong qt sx

12/15/1717III. (Tiếp)Dập viên qua tạo hạt ướtDược chất

Tá dược độn, rã

trong: rây

Tá dược dính

lỏngNghiền, rây

Trộn(Rây)

Nhào

Xát hạt

Sấy hạt

Sửa hạtTá dược trơn, rã

ngồi (nếu có): rây

12/15/17Trộn

Dập viên1812/15/1719Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật phân đoạn KTTP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×