Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo nguồn vốn vững vàng cho nhập khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tạo nguồn vốn vững vàng cho nhập khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

quan và dễ dàng đạt được mục tiêu nhất. Xuất khẩu sẽ làm tiền đề và thúc đẩy nhập

khẩu góp phần cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 Tác động đến việc đối mới cơng nghệp, khoa học kỹ thuật và đóng góp vào việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Dưới tác động của xuất khẩu, cơ cấu sản xuất và tiêu dùng của thế giới đã và đang

thay đổi mạnh mẽ. Xuất khẩu làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia từ nông

nghiệp chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Xuất khẩu cũng tạo tiền đề cho các ngành

cùng có cơ hội phát triển.

Xuất khẩu góp phần thúc đẩy chun mơn hóa, tăng cường hiệu quả sản xuất của

từng quốc gia. Nó cho phép phát triển sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong

nền kinh tế hiện đại mang tính tồn cầu hóa như ngày nay, mỗi loại sản phẩm người ta

nghiên cứu ở nước thứ nhất, chế tạo ở nước thứ hai, lắp ráp ở nước thứ ba, tiêu thụ ở

nước thứ tư và thanh toán thực hiện ở nước thứ năm. Như vậy rõ ràng là hàng hóa xuất

ra từ mỗi quốc gia và tiêu thụ ở một quốc gia cho thấy sự tác động ngược trở lại của

chun mơn hóa tới xuất khẩu

Bên cạnh đó, xuất khẩu còn làm tăng dự trữ ngoại tệ một quốc gia đặc biệt với các

nước đang phát triển đồng tiền khơng có khả năng chuyển đổi thì ngoại tệ có được nhờ

xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa về cung cấp ngoại tệ, ổn định sản

xuất qua đó góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.

 Giải quyết vấn đề thất nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

Xuất khẩu ngày càng phát triển dẫn đến việc mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu

cầu của khách hàng, do đó sẽ cần nhiều lao động và sẽ góp phần tăng cường giải quyết

nạn thất nghiệp cho đất nước

Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu sẽ góp vào nguồn vốn nhập

khẩu các mặt hàng và dịch vụ giúp cải thiện đời sống người dân. Do đó, xuất khẩu

đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống

nhân dân.Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của

nước ta

Quan hệ kinh tế và quan hệ đối ngoại ln có tác động qua lại và bổ trợ lẫn nhau.

Giữa 2 nước có thể xuất hiện quan hệ đối ngoại trước, nhưng cũng có thể quan hệ kinh

Page 14GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

tế xuất hiện trước. Khi quan hệ kinh tế xuất hiện, điều tất yếu sẽ kéo theo sự hình thành

quan hệ kinh tế giữa hai nước, và ngược lại, quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ góp phần

thúc đẩy quan hệ đối ngoại. Ví dụ, khi quan hệ xuất khẩu giữa hai nước xuất hiện, các

quan hệ khác cũng sẽ xuất hiện theo như đầu tư, bảo hiểm, tín dụng,… và để hoạt động

thương mại giữa hai nước diễn ra ngày một thuận lợi, quan hệ đối ngoại sẽ mở rộng và

phát triển.

1.1.3.2Vai trò đối với doanh nghiệp Việt NamTrong quá trình mở cửa và hội nhập, nền kinh tế các doanh nghiệp đặc biệt là các

doanh nghiệp xuất khẩu phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế giới. Các cơ hội và

thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều, nó là sự sống còn của nhiều doanh

nghiệp, nếu như doanh nghiệp thu, tìm được nhiều bạn hàng thì sẽ xuất khẩu được

nhiều hàng hoá và sẽ thu được nhiều ngoại tệ cho quốc gia cũng như cho chính doanh

nghiệp để đầu tư phát triển. Thông qua xuất khẩu doanh nghiệp nhanh chóng tiếp thu

được khoa học kĩ thuật, từ đó có khả năng củng cố tổ chức sản xuất, nâng cao mẫu mã,

chất lượng, uy thế và địa vị của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế cũng thông qua

xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu nhanh chóng hồn thiện sản phẩm của mình

củng cố đội ngũ cán bộ cơng nhân viên nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cơng nhân

viên trong sản xuất cũng như trong xuất khẩu, mục đích để tạo lợi thế cạnh tranh so với

các đối thủ khác trên thị trường thế giới. Ví dụ, để xuất khẩu được một lô hàng doanh

nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm của đối tác, qua đó doanh nghiệp xuất

khẩu sẽ tích cực cập nhật, học hỏi nâng cao kỹ thuật sản xuất, từ đó ngày một phát

triển doanh nghiệp của mình.

1.1.4Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu

1.1.4.1

Mơi trường bên trong

Tài chínhPage 15GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Khả năng tài chính của doanh nghiệp quyết định đến việc thực hiện hay không

thực hiện bất cứ một hoạt động đầu tư, mua sắm hay phân phối của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc đổi

mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nâng cao chất lượng, hạ giá thành nhằm

duy trì và nâng cao sức mạnh cạnh tranh, củng cố vị trí của mình trên thị trường 3.

Máy móc thiết bị và cơng nghệ

Tình trạng máy móc thiết bị và cơng nghệ có ảnh hưởng một cách sâu sắc đếnkhả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó là yếu tố vật chất quan trọng bậc nhất thể

hiện năng lực sản xuất của mỗi doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến chất lượng sản

phẩm, đến giá thành và giá bán sản phẩm.

Có thể khẳng định rằng một doanh nghiệp với một hệ thống máy móc thiết bị và

cơng nghệ tiên tiến cộng với khả năng quản lý tốt sẽ làm ra sản phẩm có chất lượng

cao, giá thành hạ từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngược lại không một doanh

nghiệp nào mà được coi là có khả năng cạnh tranh cao trong khi trong tay họ là cả một

hệ thống máy móc thiết bị cũ kỹ với cơng nghệ sản xuất lạc hậu.

Ngày nay việc trang bị máy móc thiết bị cơng nghệ có thể được thực hiện dễ

dàng, tuy nhiên doanh nghiệp cần phải biết sử dụng với quy mô hợp lý mới đem lại

hiệu quả cao.

Nhân lực

Nhân lực là yếu tố quyết định đến sản xuất kinh doanh, nó bao gồm một số nội

dung chủ yếu sau:Ban giám đốc doanh nghiệp3 http://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-anh-huong-den-hoat-dong-xuat-khau/bf4a148bPage 16GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Là những cán bộ quản lý ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp, những người vạch

ra chiến lược, trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện công việc kinh doanh của doanh

nghiệp. Đối với những công ty cổ phần, những tổng công ty lớn, ngồi ban giám đốc

còn có hội đồng quản trị là đại diện cho các chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định

phương hướng kinh doanh của công ty.

Các thành viên của ban giám đốc có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu các thành viên có trình độ, kinh nghiệm và

khả năng đánh giá, năng động, có mối quan hệ tốt với bên ngồi thì họ sẽ đem lại cho

doanh nghiệp khơng chỉ những lợi ích trước mắt như: tăng doanh thu, tăng lợi nhuận

mà còn uy tín lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. Đây mới là yếu tố quan trọng tác động

đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ quản lý

Là những người quản lý chủ chốt có kinh nghiệm cơng tác, phong cách quản lý,

khả năng ra quyết định, khả năng xây dựng ê kíp quản lý và hiểu biết sâu rộng lĩnh vực

kinh doanh sẽ là một lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp. Người quản lý làm việc trực

tiếp với nhân viên cấp dưới, với chuyên viên, vì vậy trình độ hiểu biết của họ sẽ giúp

họ nảy sinh những ý tưởng mới, sáng tạo phù hợp với sự phát triển và trưởng thành của

doanh nghiệp.

Cơng nhân

Trình độ tay nghề của cơng nhân và lòng hăng say nhiệt tình làm việc của họ là

yếu tố tác động rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bởi khi tay nghề

cao kết hợp với lòng hăng say nhiệt tình lao động thì nhất định năng suất lao động sẽ

tăng trong khi chất lượng sản phẩm được bảo đảm. Đây là tiền đề để doanh nghiệp có

thể tham gia và đứng vững trong cạnh tranh.Page 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo nguồn vốn vững vàng cho nhập khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×