Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.4 Sơ đồ công nghệ tách nhựa và asphalten dùng propan lỏng

I.4 Sơ đồ công nghệ tách nhựa và asphalten dùng propan lỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhờ giảm áp. Deasphantizat tách ra từ thiết bị gia nhiệt 9 có chứa lượng nhỏ propan

(thường khơng q 6%), được chế biến tiếp trong tháp bay hơi 12 bằng hơi nước. Từ

trên tháp 12 hỗn hợp propan và hơi nước tách ra, còn từ đáy tháp thu được

deasphantizat sản phẩm và nó được máy bơm 19 bơm qua máy làm lạnh 15, rồi vào bể

chứa. Mức loại hoàn toàn propan được điều chỉnh theo nhiệt độ bắt cháy của

Deasphantizat.

Hình 4: Sơ đồ công nghệ một bậc loại asphanten trong gudron bằng propan.

1-Thiết bị gia nhiệt propan bằng hơi ; 2-thiết bị gia nhiệt nguyên liệu bằng hơi; 3-tháp

loại asphanten; 4-thiết bị gia nhiệt nội bằng hơi; 5, 5a, 6-thiết bị ngưng tụ propan; 7-bểchứa propan lỏng; 8, 9-thiết bị bay hơi propan từ dungdịch deasphantizat; 10-lò nung

để gia nhiệt dung dịch bitum; 11-thiết bị tách hơi propan từ dung dịch bitum; 12, 13tháp bay hơi; 14-thiết bị ngưng tụ; 15-máy làm lạnh deasphantizat; 16-máy làm lạnh

bitum; 17-máy bơm nguyênliệu; 18-máy bơm propan; 19-máy bơm deasphantizat; 20máy bơm bitum; 21- máy nén propan; 22-thiết bị lắng giọt lỏng. I-Nguyên liệu; IIpropan; III-hơi propan; IV-dung dịch deasphantizat; V-deasphantizat sản phẩm; VIdung dịch bitum; VII- bitum; VIII-hơi nước; IX-nước.

Dung dịch bitum ra khỏi đáy tháp 3 được gia nhiệt trong ống xoắn của lò nung 10,

trong đó phần lớn propan được bay hơi. Hơi propan tách ra khỏi chất lỏng trong tháp

tách 11, làm việc dưới áp suất như trong thiết bị bay hơi 9. Cặn propan bay hơi nhờ hơi

nước trong tháp bay hơi bitum 13. Bitum của deasphantizat được bơm ra khỏi đáy tháp

bằng máy bơm 20.Hơi propan áp suất cao từ thiết bị gia nhiệt 8 và 9 và tháp tách 11 đi vào thiết bị

làm lạnh 5 và 5a. Propan hóa lỏng được thu gom trong bể chứa 7.Tháp lắng được sử

dụng để tách hơi propan ra khỏi những giọt lỏng bị hơi cuốn theo. Trong thiết bị làm

lạnh 5 hơi propan ngưng tụ dưới áp suất gần vớiáp suất trong thiết bị 9 và 11, nghĩa là

1,7 ÷ 2,1 MPa. Hơi propan áp suất thấp trong hỗn hợp với hơi nước từ các tháp 12 và

13 tách ra khỏi hơi nước trong thiết bị ngưng tụ 14, sau đó qua tháp lắng giọt lỏng 22,

được nén bằng máynén 21 và đưa vào thiết bị làm lạnh 6. Lượng propan mất mát được

bổ sung vào bể chứa 7.

Nếu propan nạp vào tháp 3 qua hai bộ phân phối thì phần propan đi vào bộ phân

phối trên được gia nhiệt đến nhiệt độ cao hơn (thí dụ, 75oC) so với phần propan đưa

vào bộ phân phối dưới. Một phần hơi propan nén được đưa quay trở lại vùng trên của

thiết bị ngưng tụ 14, với mục đích giữ cho áp suất trong đó khơng thấp hơn áp suất khí

quyển và nhờ đó tránh khơng cho khơng khí thâm nhập vào thiết bị và tạo thành hỗn

hợp nổ. Trong nhiều sơ đồ còn có tháp làm sạch propan bằng dung dịch kiềm. Loại

kiềm ra khỏi propan tuần hoàn trong sơ đồ bằng dung dịch hydrosulfur, làm giảm ăn

mòn thiết bị và ống dẫn. Dưới đây là chế độ công nghệ của sơ đồ loại asphanten

gudron nhựa thấp:

Nhiệt độ,oC:

Nguyên liệu vào tháp 3 120÷130

Đỉnh tháp 3 75÷ 85

Đáy tháp 3 50÷ 65

Trong thiết bị bay hơi 8 80÷ 85

Trong thiết bị bay hơi 9 150÷165

Áp suất hoạt động, MPa:

Trong bể chứa propan lỏng 1,7÷1,8

Trong tháp 3 3,7÷4,4

Trong thiết bị bay hơi 8 2,2÷2,4

Trong thiết bị bay hơi 9 1,7÷2,1

Trong các tháp 12, 13 (áp suất tuyệt đối) ≈ 0,12

Tỷ lệ propan÷nguyên liệu (thể tích) 4:1÷6:1Chương 2: Thiết kế

2.1 Sơ đồ ngun tắc của trích ly tách nhựa và asphaltenThùng chứa

propan lỏngMáy nénThiết bị bay hơi

Nguyên

liệuCột

trích

lyTách C3 ở

pha rafinatGia nhiệtTách propan ở

extractDầu nhờ đã loại

nhựa và asphaltenNhựa và asphaltenHình 5: Sơ đồ ngun tắc trích ly nhựa và asphalten

Q trình trích ly nhựa và asphalten bằng propan lỏng bao gồm 3 giai đoạn

-Giai đoạn 1: Trộn lẫn nguyên liệu với propan lỏng. Các hydrocacbon sẽ tan trong dung

môi propan lỏng và đi lên phía trên của tháp trích ly nhờ có trọng lượng riêng nhỏ hơn.

Các hợp chất nhựa và asphaten không tan trong propan lỏng và nặng hơn sẽ đi xuống-phía dưới đáy tháp.

Giai đoạn 2: Tách hai pha. Hỗn hợp dung môi và các hydrocacbon được lấy ra ở đỉnh

tháp còn các hợp chất nhựa và aspphalten cùng với một lượng nhỏ propan được lấy ra

ở đáy tháp.-Giai đoạn 3: Hồn ngun dung mơi. Tách dung mơi ra khỏi dung dịch rafinat và

extract. Sau đó dung mơi được tuần hồn trở lại.

2.2 Các thiết bị chính

2.2.1 Thiết bị trích ly

Có rất nhiều loại thiết bị dùng để trích ly như: tháp phun, tháp có tấm ngăn, tháp

đệm, tháp đĩa lưới có ống chảy truyền, tháp đĩa vành khan có cánh khuấy (tháp đĩa

quay tiếp xúc), tháp có chấn động ngồi. Vì đặc điểm của dầu nhờn là có độ nhớt lớn

nên thấp đĩa quay tiếp xúc phù hợp nhất cho q trình trích ly loại bỏ nhựa và

asphalten vì:Có đĩa quay nên có khả năng phân tán dung mơi vào trong dầu nhờn tốt.

Năng suất làm việc lớn.

Hiệu suất của q trình trích ly cao.

Dễ tự động hóa.

Ngun lý làm việc của tháp

Dầu nhờn có nhiệt độ nhất định được đưa vào ở vị trí đĩa cuối cùng của tháp, dung mơi

có nhiệt độ xác đinh được đưa vào từ đĩa trên cùng của tháp. Dầu nhờn và dung môi

tiếp xúc và được phân tán vào nhau nhờ cánh khuấy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.4 Sơ đồ công nghệ tách nhựa và asphalten dùng propan lỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×