Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

14Tinh dầu Gừng có tính kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn cơ sở do nhà sản xuất

cung cấp.

4.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.2.1. Đánh giá nguyên liệu

Cảm quan

Đánh giá nguyên liệu tinh dầu Gừng về: độ trong, màu sắc, mùi, vị.

Các chỉ số lý hóa

Xác định các chỉ số: tỷ trọng, góc quay cực, chỉ số khúc xạ, chỉ số acid, chỉ số

ester, độ hòa tan trong ethanol theo Dược điển Việt Nam V (2017) [1].

4.2.2. Khảo sát tác dụng kháng khuẩn của tinh dầu Gừng

Khảo sát tác dụng kháng khuẩn bằng phương pháp pha loãng trên các vi sinh

vật thử nghiệm:

E.coli ATCC 25922

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Staphylococus aureus ATCC 25923

Streptococcus faecalis ATCC 29212

4.2.3. Khảo sát và xây dựng quy trình định lượng tinh dầu Gừng

Do những khó khăn trong bảo quản chất chuẩn zingiberen nên đề tài tiến hành

khảo sát và xây dựng quy trình định lượng tinh dầu Gừng bằng phương pháp

sắc kí khí kết hợp khối phổ dựa trên chất chuẩn là Citral [21], [26].

4.2.4. Xây dựng công thức gel nhũ tương chứa tinh dầu Gừng15Thăm dò cơng thức

Pha dầu: dầu parafin, oleic acid, isopropyl myristat, creemophor.

Pha nước: nước cất.

Chất nhũ hóa: tween 80, tween 20, span 80.

Chất bảo quản: nipagin M.

Chất chống oxy hóa: EDTA (Ethylendiamin tetraacetic acid).

Sau khi bào chế, mỗi công thức sẽ được đánh giá về mặt cảm quan, độ bền và

khả năng kháng khuẩn để lựa chọn thành phần công thức và tỉ lệ phù hợp.

Xác định tá dược tạo gel và các tá dược khác cho công thức điều chế gel

nhũ tương chứa tinh dầu Gừng

Các tá dược bao gồm: tá dược tạo gel, chất giữ ẩm, tá dược điều chỉnh pH ...

Bào chế gel thử nghiệm: gây trương nở tá dược tạo gel vào nước, phối hợp

chất nhũ hóa và các các thành phần thuộc pha nước rồi khuấy đều, sau đó

phối hợp ác thành phần của pha dầu trong công thức rồi khuấy đều. pH của

gel sau đó được chỉnh về khoảng 4,5 – 7 nhờ chất điều chỉnh pH để phù hợp

với sinh lý của da và khả năng tạo gel của công thức.

Khảo sát các tá dược tạo gel khác nhau (carbopol 940, carbopol aqua, HPMC,

natri alginat) với các nồng độ khảo sát tùy theo tá dược tạo gel. Gel hình

thành được đánh giá về tính bám dính trên da, độ dàn mỏng, độ bền nhiệt theo

chu kì nhiệt (4ºC -30ºC - 45ºC) và theo chu kì đơng-rã-đơng, khả năng tách

pha ở điều kiện phòng trong vòng 1 tuần.

Đánh giá sơ bộ gel nhũ tương chứa tinh dầu Gừng

Cảm quan về thể chất, màu sắc, mùi và độ đồng nhất.16pH: đo bằng máy đo pH.

Kích thước tiểu phân pha phân tán: quan sát và đo kích thước tiểu phân bằng

kính hiển vi quang học có thước đo.

Độ dàn mỏng: sử dụng bộ dụng cụ giãn kế để xác định độ dàn mỏng của gel

nhũ tương.

Đánh giá độ bền vật lý của gel nhũ tương: cân 10,0 g chế phẩm vào ống

nghiệm có nắp. Đặt ống nghiệm lần lượt ở các điều kiện: nhiệt độ 45ºC trong

24 giờ, nhiệt độ phòng trong 6h, nhiệt độ 0ºC trong 24 giờ, cuối cùng để ở

nhiệt độ phòng trong 6h. Lặp lại thí nghiệm từ chu kì 2 đến chu kì 6. Độ bền

của gel nhũ tương được đánh giá dựa trên cảm quan có hay khơng sự thay đổi

về màu sắc, độ đồng nhất và có hay khơng hiện tượng tách pha so với ống

chứng được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

4.2.5. Đánh giá hiệu lực kháng khuẩn của gel nhũ tương chứa tinh

dầu Gừng so với chế phẩm đối chiếu

Thực hiện theo phương pháp khuếch tán đĩa thạch.5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện

STTTên nội dung nghiên cứuThời gian thực

hiện1712

345Đánh giá nguyên liệu tinh dầu Gừng từ nhà sản

xuất.

Khảo sát tác dụng kháng khuẩn của tinh dầu

Gừng.08-09/201809-10/2018Xây dựng và khảo sát quy trình định lượng tinh 10/2018dầu Gừng.

Xây dựng cơng thức bào chế gel nhũ tương

chứa tinh dầu Gừng có hoạt tính kháng khuẩn.Viết luận văn và báo cáo.02/201902-05/201905-07/2019Địa điểm thực hiện đề tài

Bộ môn Bào chế

6. DỰ TRÙ KINH PHÍ

Khoảng 50.000.000 đồng7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Y tế (2017), Dược điển Việt Nam V, Nxb Y Học, Hà Nội, tr.1179,

phụ lục 1.12, PL-6.1, PL-6.3, PL-6.4, PL-7.2, PL-7.3, PL-7.4, PL-12.8.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×