Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

CHƯƠNG II: PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Những công việc chủ yếu của lãnh đạo là:

- Đưa ra các quyết định quan trọng

- Phân tích tình hình, định hướng, vạch chiến lược

- Làm điểm tựa về uy tín cho tổ chức, đối với cả người bên trong lẫn

người bên ngồi.

Những cơng việc chủ yếu của quản lý là:

-Thực hiện các quyết định của lãnh đạo;

- Xử lý các công việc hàng ngày;

- Đảm bảo cho bộ máy hoạt động trơn tru

Ở các tổ chức nhỏ, các việc lãnh đạo và quản lý hay được qui làm một,

do cùng một người (ví dụ như chủ một doanh nghiệp nhỏ) đảm nhiệm. Tuy

nhiên, đối với các tổ chức lớn, thì sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý là cần

thiết. Có những người có khả năng làm cả hai công việc lãnh đạo và quản lý,

và trong các tổ chức lớn cũng có những vị trí đòi hỏi phải làm cả hai việc. Tuy

nhiên, hai công việc này đòi hỏi những loại kỹ năng khác nhau.

Những điều mà một người lãnh đạo cần có (ngồi việc là một con

người có tư cách tốt nói chung ) là:

- Uy tín cá nhân cao (nếu người bên trong khơng phục th ì khó lãnh

đạo, nếu mất uy tín với bên ngồi thì tồn bộ tổ chức mất uy tín theo).

- Có trình độ cao, tầm nhìn xa trơng rộng, để có thể đưa ra những định

hướng và quyết định đúng đắn.

- Biết phối hợp hài hòa với bộ phận quản lý.

Người quản lý thì khơng nhất thiết cần có trình độ cao, uy tín cao hay

tầm nhìn xa trơng rộng như người lãnh đạo, nhưng ngược lại cần có những

đức tính như sau:

- Hiểu được và tuân theo các quyết định của lãnh đạo

- Có tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, nắm sát các chi tiết (người lãnh đạo có

thể khơng mạnh những điểm này)

- Tùy lĩnh vực quản lý mà cần có trình độ chun mơn tương ứng nhất định

12“Có một sự khác biệt rất rõ nét giữa quản lý và lãnh đạo, và cả hai đều

quan trọng. Quản lý nghĩa là dẫn dắt, hồn thành cơng việc, chịu trách nhiệm

và tiến hành. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng, là dẫn dắt định hướng về cách

thức, tiến trình, hành động và quan điểm. Sự khác biệt này rất quan trọng” –

Theo Warren Bennis. Trong cuốn sách “Chân dung nhà lãnh đạo” (On

becoming a Leader), ông mô tả cách nhìn nhận của mình về sự khác biệt

giữa quản lý và lãnh đạo như sau:

-Quản lý điều hành; lãnh đạo đổi mới-Quản lý là bản sao; lãnh đạo là bản gốc-Quản lý duy trì; lãnh đạo phát triển-Quản lý tập trung vào hệ thống và cấu trúc; lãnh đạo tập trungvào con người

-Quản lý dựa vào sự kiểm soát; lãnh đạo khơi gợi sự tin tưởng-Quản lý chấp nhận thực tế; lãnh đạo điều tra thực tế-Quản lý có tầm nhìn hẹp; lãnh đạo có tầm nhìn rộng-Quản lý hỏi như thế nào và khi nào; lãnh đạo hỏi cái gì và tại sao-Quản lý tập trung kết quả cuối cùng; lãnh đạo quan tâm tới phạm virộng lớn bên ngoài

-Quản lý làm theo; lãnh đạo khởi nguồn-Quản lý chấp nhận hiện trạng; lãnh đạo thách thức nó-Quản lý là một chiến sĩ giỏi; lãnh đạo là người của chính họ-Quản lý làm đúng việc; lãnh đạo làm việc đúng2.2. Phân biệt về lãnh đạo và quản lý tại Việt Nam

Nói một cách hình thức, thì ở Việt Nam cũng có phân biệt giữa lãnh đạo

và quản lý theo mơ hình “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý”. Nhưng đi vào

chi tiết hơn, thì những người đáng nhẽ phải là lãnh đạo (ví dụ viện trưởng

một viện nghiên cứu) thì lại thành quản lý, còn người đáng nhẽ làm chức

năng quản lý (ví dụ trưởng phòng tổ chức) thì có khi lại thành lãnh đạo. Tức

là các chức năng quản lý và lãnh đạo nhiều khi bị đảo lộn, và một bộ máy

13như vậy sẽ không phát huy được hiệu lực và có hiệu quả cao . Tại một số

Viện nghiên cứu của nước ta, Ban Lãnh đạo hiện tại (nơi thông qua các

quyết định quan trọng nhất của Viện, khi mà bỏ phiếu thì mỗi người trong

Ban được 1 phiếu) chỉ có khoảng 1/3 số người là những người lãnh đạo theo

nghĩa tôi đưa ra trong bài này (tức là các Viện trưởng của các phân viện, tạm

công nhận là các nhà khoa học có uy tín), còn lại là những người quản lý (ví

dụ trưởng phó phòng các ban bệ khác nhau, nhưng không phải là các chuyên

gia về khoa học). Một Ban lãnh đạo như vậy thì yếu về tầm nhìn và định

hướng khoa học, và dễ đưa ra các quyết định nặng mầu sắc chính trị hơn là

các quyết định có lợi cho sự phát triển khoa học của Việt Nam.

Cấu trúc lãnh đạo / quản lý bất hợp lý như vậy là một trong những trở

ngại lớn cho sự phát triển khoa học ở Việt Nam.

Thực tế cho những người “học giả” lên làm hiệu trưởng các trường đại

học lớn ở Việt Nam vẫn tồn tại. Để giải thích cho vấn đề này họ lý luận rằng,

dù “khơng giỏi về chuy ên mơn”, nhưng có tài quản lý thì làm quản lý đại

học cũng tốt chứ sao. Lý luận như vậy, nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng sai

ở hai điểm: điểm thứ nhất là chức hiệu trưởng về cơ bản là một chức lãnh

đạo chứ không phải quản lý, và người lãnh đạo cần có trình độ cao, uy tín

cao , hiểu biết rộng (mà những người ch uyên môn đã quá kém thì khó có

những thứ đó), và điểm thứ hai (quan trọng hơn) là những người vi phạm

đạo đức nghề nghiệp, mua danh bán tước để “leo quan” thì họ có thể mua

bán mọi thứ quyền lực, bản thân họ là mầm mống của tham nhũng, làm lãnh

đạo hay quản lý công đều nguy hiểm cho xã hội. Trên thế giới, người ta đặc

biệt coi trọng sự trung thực trong khoa học. Có nhiều ví dụ về những hiệu

trưởng đại học, hay bộ trưởng, dù có đang làm tốt đến đâu, nhưng bị thơi

việc khi bị phát hiện có gian lận từ trước. Trong quá trình hội nhập thế giới

của Việt Nam, chú ng ta cũng cần học tập theo “chuẩn thế giới” về đạo đức

nghề nghiệp trong khoa học.14Tất nhiên, trình độ khoa học cao khơng đồng nghĩa với lãnh đạo khoa

học giỏi. Điều đó cũng tương tự như trình độ khoa học cao không đồng

nghĩa với dạy học hay. Tơi biết có những người làm nghiên cứu rất giỏi,

thậm chí được những giải thưởng cao nhất trong khoa học, nhưng khi giảng

bải thì rất chán khơng ai hiểu. Nhưng đó là những ngoại lệ của một qui luật,

là có một sự liên quan dương tính rất lớn giữa trình độ khoa học và khả năng

giảng dạy. Một người trình độ khoa học cao , nếu chịu khó quan tâm đến

việc dạy dỗ và quan tâm xem làm sao để người nghe mình giảng tiếp thu

được nhiều nhất, thì có th ể dạy hay dần lên. Nhưng một người mà nắm kiến

thức đã khơng vững, thì khó mà dạy tốt được. Trong lãnh đạo khoa học cũng

vậy . Không phải ai có trình độ và tầm nhìn trong khoa học đều tự động trở

thành người lãnh đạo khoa học giỏi, mà còn cần có tư cách, có thời gian bỏ

ra quan tâm đến việc chung và suy nghĩ làm sao để nh ững người khác có thể

phát huy khả năng khoa học của họ , v.v. . Ở Việt Nam có nhữn g trường hợp

đáng tiếc, khi có nhà khoa học có trình độ và quyền lực cao nhưng lại “chia

bè kéo cánh ” cản bước tiến của nhiều nhà khoa học trẻ tâm huyết, hay có

người cả về trình độ và tư cách đều tốt nhưng lại có lúc phát biểu những câu

bất lợi cho khoa học như kiểu “làm tốn khơng cần tiền”. Nhưng những

người mà trình độ thấp hoặc là làm khoa học kiểu vờ vịt không nghiêm

chỉnh, thì khơng có cách gì lãnh đạo khoa học tốt được, nơi đâu họ lãnh đạo,

thì ở đó có xu hướng sản xuất ra những “nhà khoa học” giống họ.15KẾT LUẬN

Để phân biệt một cách rõ ràng giữa lãnh đạo và quản lý là một việc

không hề dễ dàng, những nhà lãnh đạo giỏi cũng là những nhà quản lý giỏi,

tuy nhiên có nhiều nhà quản lý giỏi lại không thể trở thành những nhà lãnh

đạo giỏi. Nhà quản lý có khả năng tổ chức, tính kiên định, linh hoạt và làm

việc hiệu quả. Trong khi đó nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn, khả năng truyền

cảm hứng, khả năng thúc đẩy. Trong khuôn khổ của bài tiểu luận, học viên

chỉ có điều kiện tổng hợp và chỉ ra một số điểm khác nhau để phân biệt giữa

lãnh đạo, quản lý và thực tế sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý ở Việt

Nam. Tuy nhiên hai khái niệm này cần được nghiên cứu và có cách thức,

tiêu chí để phân biệt rõ hơn trong từng hồn cảnh cụ thể để phát huy tối đa

vai trò, chức năng của từng vị trí nhằm đảm bảo cơng việc đạt hiệu quả tối

ưu nhất.16DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Giáo trình khoa học và nghệ thuật lãnh đạo, Học Viện Báo chí

và Tuyên truyền, TS. Mai Đức Ngọc, Hà Nội, 2013;

2. Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, GS,TS. Phan Xuân Sơn, Nxb

Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013;

3. John C.Maxwell, 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo, Nhà xuất bản

Việt Nam (2008);

4. Bài giảng phát triển kỹ năng lãnh đạo: TS. Lê Thị Thu Thủy;

5. Giáo trình Hành vi tổ chức: GS. Trần An h Tuấn.17MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

NỘI DUNG......................................................................................................2

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ....2

1.1. Khái niệm lãnh đạo và quản lý..............................................................2

1.1.1. Lãnh đạo:...............................................................................................2

1.1. 2. Quản lý..................................................................................................3

1.2. Phẩm chất của nhà quản lý, lãnh đạo...................................................4

1.3. Vai trò của nhà quản lý, lãnh đạo..........................................................4

1.3.1. Vai trò của lãnh đạo...............................................................................4

1.3.2. Va i trò của quản lý................................................................................7

CHƯƠNG II: PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ.............11

2.1. Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý về mặt khoa học........................11

2.2. Phân biệt về lãnh đạo và quản lý tại Việt Nam..................................13

KẾT LUẬN....................................................................................................16

DANH MỤC TÀI LIỆU...............................................................................1718Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: PHÂN BIỆT GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×