Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2/ Thiết kế cơ sở dữ liệu

II.2/ Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích thiết kế hệ thống- Các thuộc tính: User, Pass, Mo ung dungKhách hàng:

Mỗi tác nhân sẽ tượng trưng cho một khách hàng đến th phòng

- Các thuộc tính: MaKH, TenKH, NS, SoCMND, SoDT, DiaChi, MaPhong, MaNV,

Ngayden, Ngaytra.

- Mỗi khách hàng sẽ lưu thông tin về tên, năm sinh, số CMND (hoặc tương đương), số

điện thoại liên lạc, địa chỉ.Phòng:

Mỗi tác nhân tượng trưng một phòng cho thuê

- Các thuộc tính: MaPhong, LoaiPhong, HienTrang, DonGiaNgay

- Mỗi phòng sẽ lưu thơng tin số phòng, loại phòng (vip, thường, 1 giường đôi, 2 gường

đôi, hay 2 giường đơn, …), hiện trạng có người ở hay chưa, đơn giá ngày của từng loại

phòng.Nhóm thực hiện: nhóm 38Phân tích thiết kế hệ thốngDịch vụ:

Các dịch vụ như: ăn uống, karaoke, giặc ủi, điện thoại,…

- Các thuộc tính: MaDV, TenDV, Dongia

- Mỗi dịch vụ sẽ lưu thông tin tên dịch vụ, đơn giá của dịch vụ đóDịch vụ sử dụng:

Thời gian trả phòng trước 12 giờ trưa của ngày hơm sau sẽ tính một ngày. Nếu Sau 12 giờ

trưa bao nhiêu tiếng sẽ tính tiền giờ thêm, và tính thêm tiền dịch vụ nếu có sử dụng.

- Các thuộc tính: MaDV,MaKH, Soluong, ThanhtoanNhân viên:

Mỗi tác nhân sẽ tượng trưng cho một nhân viên

- Các thuộc tính: MaNV, HotenNV, NS, SoCMND, SoDT, DiaChi, ChucVu

- Mỗi nhân viên sẽ lưu thông tin về tên, năm sinh, số CMND, số điện thoại liên lạc,

địa chỉ, chức vụNhóm thực hiện: nhóm 39Phân tích thiết kế hệ thốngTạo mối quan hệIII. XÂY DỰNG

III.1/ Lựa chọn ngơn ngữ và CSDL

Nhóm chúng tơi lựa chọn ngơn ngữ lập trình SQL trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Microsoft AccessNhóm thực hiện: nhóm 310Phân tích thiết kế hệ thốngIII.2/ Giao diện phần mềm

III.2.1. Đăng nhập vào hệ thốngIII.2.2. Quản lý khách hàng

III.2.2.1.Cập nhật Khách hàngNhóm thực hiện: nhóm 311Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2/ Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×