Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò và chức năng đa dạng sinh học

Vai trò và chức năng đa dạng sinh học

Tải bản đầy đủ - 0trang

- ĐDSH, nhất là các loài thực vật cả ở trên

cạn và dưới nước được xem là “

lá phổi xanh”.

- ĐDSH trên cạn đã tham gia tích cực vào

duy trì chế độ tuần hoàn nước tự nhiên.

- Thảm thực vật rừng nhiệt đới còn có vai

trò che chở lượng bức xạ Mặt trời, làm

giảm lượng nhiệt độ nhất định trong mùa

nắng tạo nên từng vùng khí hậu ơn hòa.- Bảo tồn ĐDSH góp phần quan trọng trong

việc cải tạo làm giàu chất khống, độ mùn

cho đất.

- Bảo tồn ĐDSH còn thể hiện ở vấn đề

phát tán làm sạch môi trường.3.2 Về kinh tế

• Bảo tồn ĐDSH nhằm

Cung cấp lương thực và thực phẩm cho nhân

loại.

• Bảo tồn ĐDSH nhằm

cung cấp nguyên vật liệu.

• Bảo tồn ĐDSH cung cấp nguồn dược liệu vơ

tận.

• Giá trị du lịch.

• Giá trị về giáo dục, khoa học.

• Những giá trị tiềm ẩn khác.Nhóm 5Chân thành cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò và chức năng đa dạng sinh học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×