Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khu bảo tồn có giá trị ĐDSH và môi trường đang lập hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt: - 15 khu bảo tồn biển - 68 khu bảo tồn ĐNN, trong đó 21 Khu ĐNN là Rừng đặc dụng

Khu bảo tồn có giá trị ĐDSH và môi trường đang lập hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt: - 15 khu bảo tồn biển - 68 khu bảo tồn ĐNN, trong đó 21 Khu ĐNN là Rừng đặc dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Các bậc/ cấp khu bảo tồn• Quốc tế

– Dưới cơng ước, hiệp ước và hiệp định

quốc tế

• Quốc gia

– Dưới luật pháp quốc gia

• Khu vực

– Dưới Chính phủ và chính quyền khu vực

• Địa phương

– Dưới chính quyền địa phương, cộng

đồng hoặc tư nhân2.3 Mạng lưới quốc tế về khu bảo vệTồn cầu

– Các khu Ramsar

– Khu dự trữ sinh quyển

– Di sản thế giớiKhu vực

VD: Mạng lưới Natura-2000

(Châu Âu)a. Các khu Ramsar:

Cung cấp bộ khung cho hành động quốc gia và sự hợp tác quốc tế

để bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng ĐNN và nguồn lợi của

chúng.Được chấp nhận ở thành phố Ramsar (Iran): 1971Có hiệu lực từ 1975Là hiệp ước tồn cầu duy nhất liên quan đến HST đặc biệt.Dánh sách Ramsar: > 1.400 vùng ĐNN, bao phủ

> 120 triệu hectaRamsar ở Việt Nam

• Cơng ước ĐNN có hiệu lực ở VN từ 20/1/1989

• Khu dự trữ ĐNN thiên nhiên Xuân Thủy

(12.000 ha)

– Các HST RNM và bãi bùn ven bờ thuộc

châu thổ sơng Hồng.

– Khu vực quan trọng sống còn cho chim

nước di cư và chim biển, trong đó có một

số lồi nguy cấp.

• Khu Ramsar Bầu Sấu, Cát Tiên: Khu ĐNN nội

địab. Các Khu Dự trữ Sinh quyển:

Các khu vực có các HST trên cạn và ven bờ thúc đẩy các giải pháp

nhằm kết hợp hài hoà giữa bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững

ĐDSH.Được quốc tế thừa nhận, được quốc gia chọn lựa, và được quản lý

bởi luật pháp tối cao của chính quyền nước sở tại.Như PTN sống nhằm thử nghiệm và trình diễn quản lý tổng hợp đất,

nước và ĐDSH.b. Các Khu Dự trữ Sinh quyển:Mỗi Khu dự trữ sinh quyển

đảm bảo 3 chức năng:b. Các Khu Dự trữ Sinh quyển ở Châu Á và châu Úc:b. Các Khu Dự trữ Sinh quyển:Ở Việt Nam: 4 khu Dự trữ sinhquyển:

1. Khu Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh)2. Khu Cát Tiên (Đồng Nai, Lâm Đồng

và Bình Phước)3. Khu Cát Bà (Tp. Hải Phòng)Bình).4. Khu đất ngập nước ven biển đồng

bằng sông Hồng (Nam Định, Tháic. Các Khu Di sản thế giới:

Công ước UNESCO về Di sản thế giới

(VN tham gia năm 2005)

Ký 1972Di sản văn hố và tự nhiên176 nước tham gia754 Di sản thế giớiQuỹ Di sản thế giới và hỗ trợ quốc tếPhê duyệt bởi uỷ ban Di sản thế giớiCó hai loại:Di sản thiên nhiên thế giới

Di sản văn hóa thế giớic. Các Khu Di sản thế giới: Di sản thiên nhiên thế giới

Di sản thiên nhiên nổi bật về giá trị tồn cầu

Các đặc trưng và q trình địa chấtCác q trình sinh thái và sinh học đang diễn ra liên tụcCảnh quan tự nhiên tuyệt đẹpNơi sống tự nhiên để bảo tồn nguyên vị ĐDSHSơ đồ vị trí các khu Di sản thiên nhiên thế giới• Vị trí di sản thế giới

• Vị trí di sản thế giới đề xuất

• Vị trí si sản thế giới đang xem xétTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khu bảo tồn có giá trị ĐDSH và môi trường đang lập hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt: - 15 khu bảo tồn biển - 68 khu bảo tồn ĐNN, trong đó 21 Khu ĐNN là Rừng đặc dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×