Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VẤN ĐỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG LOÀI

VẤN ĐỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG LOÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung của bảo tồn

- Điều tra thành phần các lồi hiện có trong các HST của

khu vực cần được bảo tồn hoặc đề xuất các giải pháp

khả thi cho việc bảo vệ.

- Nghiên cứu về động thái các loài liên quan, đánh giá các

tác động đến sinh cảnh nơi các lồi đó sinh sống.

- Theo dõi diễn biến các HST dưới tác động của tự nhiên

và của con người.

- Đánh giá, so sánh những khác nhau của HST còn tương

đối nguyên vẹn và những HST bị các tác động tiêu cực.

- Nghiên cứu về xã hội học, các chế độ, chính sách, pháp

luật hiện hành,... để đưa ra các giải pháp hợp lý nhất

cho cộng đồng.Các hình thức bảo tồn

Bảo tồn nội vi hoặc nguyên vị (In situ)

• Là hình thức bảo tồn các HST và những nơi cư trú tự nhiên, duy trì

và phục hồi các quần thể loài đang tồn tại trong điều kiện sống tự

nhiên của chúng.

• Hoặc là hình thức bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái

vận động tiến hoá của nơi cư trú ngun thủy hoặc mơi trường tự

nhiên

• Ưu điểm:

-Bảo vệ được tính ĐDSH của Thế giới thơng qua việc gìn giữ các cá

thể sinh vật ở dạng hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của

chúng.

-Được xem là giải pháp bảo tồn ĐDSH có hiệu quả cao nhất và

chúng đơn giản, ít tốn kém cho các hoạt động bảo tồn của cộng đồng

• Nội dung chính: nâng cao vai trò đặc biệt quan trọng của các

KBTTN hoang dãBảo tồn ngoại vi hay chuyển vị (Ex situ)

• Là hình thức bảo tồn các thành phần của đa dạng sinh học

bên ngồi những nơi cư trú tự nhiên của chúng.

• Hoặc là hình thức duy trì các thành phần của đa dạng sinh

học tồn tại bên ngoài nơi cư trú ngun thủy hoặc mơi trường

tự nhiên của chúng

• Thực vật: bảo tồn trong ngân hàng hạt giống và các bộ sưu

tập mơ

• động vật: lưu giữ phơi, trứng, tinh trùng

• Ưu điểm

- Bảo vệ tốt nguồn gen của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

ngồi thiên nhiên, dự trữ nguồn nguyên liệu, nguồn gen phục

vụ cho việc đưa sinh vật trở lại với thiên nhiên hoang dã của

chúng.

- Tạo ra nguồn lưu trữ vật liệu di truyền (ngân hàng gen) quan

trọng cho các chương trình cải tạo giống trong tương lai.Kiểm sốt ơ nhiễm

Việc bảo vệ mơi trường trong sạch chống được nạn ơ

nhiễm khơng chỉ có giá trị về bảo tồn và phát triển

ĐD lồi, ĐDSH mà còn đảm bảo cho việc phát triển

bền vững.Phát triển bền vững

PT bền vững là giải pháp chiến lược duy nhất tạo cơ hội, điều

kiện cho nguồn tài nguyên tái tạo được phục hồi và phát triển nhằm

đáp ứng nhu cầu nhiều mặt, ngày càng cao cho thế hệ hiện nay và

cả những thế hệ mai sau.

Bởi vậy, muốn phát triển bền vững thì phải bảo tồn ĐDSH và

muốn bảo tồn được ĐDSH thì phải phát triển bền vững .

Đây là hai mặt của một vấn đề trong chiến lược mơi trường mang

tính hữu cơ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.Khuyến khích kinh tế, giáo dục cộng đồng

• Cộng đồng là người hưởng lợi từ ĐDSH, nhưng cũng là

người gây sức ép khai thác quan trọng cho ĐDSH. Vì thế

giải pháp chiến lược bảo tồn ĐDSH nhất thiết phải gắn liền

với cộng đồng, dựa vào cộng đồng

• Nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ là vơ tận, tính ĐDSH sẽ

được bảo tồn và phát triển bền vững khi và chỉ khi con

người biết sử dụng hợp lý chúng và biết đối xử thân thiện

hài hòaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VẤN ĐỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG LOÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×