Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiện trạng đa dạng loài

Hiện trạng đa dạng loài

Tải bản đầy đủ - 0trang

VÍ DỤ 1 - SỰ HÌNH THÀNH LỒI BẰNG CON ĐƯỜNG ĐỊA

KHƠNG CĨ

DẠNG LAI

DẠNG LAIĐÂY LÀ DẤU HIỆU

CHO BIẾT ĐÃ CĨ

SỰ CHUYỂN TIẾP

TỪ NỊI ĐỊA LÝ SANG

LỒI MỚI

DẠNG LAIThành phần đa dạng sinh học của trái đất

Nhóm sinh vậtSố lượng lồi đã được miêu tả

(%)Số lượng lồi ước tính (%)*Động vật chân khớp1,065,000 (61%)8,900,000 (65%)Thực vật ở cạn270,000 (15%)320,000 (2%)Protoctists80,000 (5%)600,000 (4%)Nấm72,000 (4%)1,500,000 (11%)Thân mềm70,000 (4%)200,000 (1%)Động vật có dây sống45,000 (3%)50,000 (<1%)Giun tròn25,000 (1%)400,000 (3%)Vi khuẩn4,000 (<1%)1,000,000 (7%)Vi rut4,000 (<1%)400,000 (3%)Nhóm khác115,00 (7%)250,000 (2%)Total1,750,000 (100%)13,620,000 (98%)Tính phong phú các loài ở Việt Nam

Số loài ở Việt NamSố loài trên thế giới

Tỷ lệ (%)Nhóm

Thú3104.0007,8Chim10099.04011,2Bò sát2966.3004,7Lưỡng cư1624.1843,92.47019.0003,0Thực vật7.000220.0003,2Ngồi ra còn: 307 lồi giun tròn

161 lồi giun ký sinh ở gia súc

200 loài giun đất

145 loài ve giáp

113 loài bọ nhảy

7750 loài cơn trùng.Chim hồng hạc - FlamingoCò thìa - roseate spoonbillVạc xanh lớn - Great blue heron3.2. Suy giảm đa dạng lồi

Một số ngun nhân chính

 Mất và phá huỷ nơi cư trú: do các hoạt động của con người và sự tăng trưởng dân

số, dẫn đến sự suy giảm loài, quần thể và hệ sinh thái

 Sự thay đổi trong thành phần hệ sinh thái: sự mất hoặc suy giảm của một lồi có

thể dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học.

 Sự nhập nội các loài ngoại lai: có thể phá vỡ tồn bộ hệ sinh thái và ảnh hưởng

đến các quần thể động vật hoặc thực vật bản địa, do q trình sử dụng các lồi

bản địa làm thức ăn, làm nhiễm độc chúng, cạnh tranh với chúng hoặc giao phối

với chúng.

 Khai thác quá mức: săn bắn quá mức, đánh cá quá mức, hoặc thu hoạch q mức

một lồi hoặc một quần thể có thể dẫn tới sự suy giảm của lồi hoặc quần thể đó.

 Gia tăng dân số:

• Đòi hỏi khơng gian sống,

• Tiêu thụ nhiều tài ngun

• Tạo ra nhiều chất thải

 Ơ nhiễm do con người gây ra có thể ảnh hưởng đến mọi cấp độ của đa dạng sinh

học.

 Biến đổi khí hậu tồn cầu: làm thay đổi các điều kiện mơi trường. Các lồi và các

quần thể có thể bị suy giảm nều chúng khơng thể thích nghi được với những điều

kiện mới hoặc sự di cư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiện trạng đa dạng loài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×