Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ốc cối hoa lưới (C. textile)

Ốc cối hoa lưới (C. textile)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Perna viridis ( vẹm xanh)Ostrea talienwhanensisPinctada

maxima

(Trai ngọc

môi vàng)Pinctada martensii (Trai ngọc Macten)Pinctada margaritifera (Trai ngọc môi đen)Chlamys nobilisComptopallium radula (Điệp seo)Amussium Japonicum (Điệp bơi viền vàng)Paphia undulata (nghêu lụa)• Họ tôm he (Penaeidae)- Penaeus monodonTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ốc cối hoa lưới (C. textile)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×