Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các biome ở nước

Các biome ở nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

HồĐất ngập nước là một trong những biome giàu có về đa dạng

sinh họcCửa sông

– Độ muối ở vùng

cửa sông dao

động từ 1 đến

300/00

– Là vùng ni

dưỡng cho các lồi

giáp xác, thân

mềm và cá

– Thường tiếp giáp

với vùng đất ngập

nước ven bờ rộng

lớnĐại dương

Vùng triều

Vùng thềm lục địaVùng sángVùng đáy

đại dươngVùng khơi

Vùng tốiRạn san hơ

• Phân bố ở những

vùng biển nơng, ấm

nhiệt đới và cận nhiệt

đới.

Là nơi đa dạng các

lồi động vật khơng

xương sống và cá.

• Các rạn san hơ rất dễ

bị hủy hoại:

–Ô nhiễm

–Các vật dữ

–Các hoạt động của

con ngườiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biome ở nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×