Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II- CÁC CẤP ĐỘ CHÍNH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

II- CÁC CẤP ĐỘ CHÍNH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đa dạng di truyền của loài Keo má trắng Platycercus eximius (ở Úc) thể hiện qua màu

sắc và đốm thân. Sơ đồ còn chỉ ra các vùng phân bố của chúng2. Đa dạng Loài

Định nghĩa: “Loài là tập hợp các cá thể của quần thể gần giống

nhau về mặt hình thái, cùng chung một nguồn gốc và khi giao phối

với nhau sẽ cho thế hệ con hữu thụ và được cách ly sinh sản với các

nhóm quần thể khác”.

Đa dang loài là sự phong phú về hàng triệu loài sinh vật và dạng

sống của chúng trên Trái đất.

Những năm đầu của thế kỷ XXI, các nhà khoa học đã nghiên cứu

thành phần loài dưới đáy biển sâu của Đại dương, những lồi cơn

trùng sống trên tán lá rậm rạp ở các tầng cao vùng rừng nhiệt đới… có

dự đốn số loài sống trên Trái đất phải đạt đến con số 100 triệu loài!

Tuy nhiên, các nhà phân loại học trên Thế giới chỉ mới mơ tả hơn

1,7 triệu lồi và hàng năm chỉ mơ tả được khoảng hơn 11.000 lồi, nếu

phân loại hết số loài hiện sống được dự kiến, các nhà khoa học phải

mất đến 9.090 năm mới kiểm kê hết được 98,3 triệu lồi còn lạiƯớc tính số lồi hiện sống trên Trái đất

(100Triệu lồi)Các nhóm phân loại có số lồi cao trên Trái đất

STTΣTên TaxonCác lồi đã mơ tả

(làm tròn)Số lồi ước tính

Cao nhấtHiện có1Virus5.000500.000500.0002Vi khuẩn4.0003.000.000400.0003Nấm70.0001.500.0001.000.0004Động vật ngun sinh40.000100.000200.0005Tảo40.00010.000.000200.0006Thực vật hạt kín250.000500.000300.0007Động vật có xương sống45.00050.00050.0008Giun đất15.0001.000.000500.0009Thân mềm70.000180.000200.00010Giáp xác40.000150.000150.00011Nhện75.0001.000.000750.00012Côn trùng950.000100..000.0008.000.0001.604.000117.980.00012.250.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II- CÁC CẤP ĐỘ CHÍNH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×