Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự phân chia các vùng khác nhau của biển và đại dương

Sự phân chia các vùng khác nhau của biển và đại dương

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Thạch quyển

Vỏ Trái đất được chia làm hai kiểu: vỏ Lục Địa và vỏ Đại Dương.

+ Vỏ Lục Địa gồm hai loại vật chất chính là Basalt dày từ 1 2km ở dưới và các loại đá khác: Granit, Sienit,... giàu SiO2, Al2O3 ở

trên. Vỏ Lục Địa thường dày trung bình khoảng 35 km, có nơi tới

80km (vùng núi cao Hymalaya). Vùng thềm Lục Địa, nơi tiếp giáp với

Đại Dương vỏ Trái đất mỏng, chỉ còn 5 – 10 km.

+ Vỏ Đại Dương có thành phần chủ yếu là các đá giàu SiO2,

FeO, MgO (đá Basalt) trải dài trên tất cả các đáy Đại Dương với

chiều dày trung bình 8km.*Sinh quyển

Sinh quyển là một thành phần cơ bản của môi trường mà ở

đó tồn tại sự sống. Sinh quyển chiếm khơng gian của tồn bộ

Thủy quyển, tầng đối lưu của Khí quyển, lớp vỏ của Thạch

quyển ở nhiệt độ dưới 1000C

b-. Phân loại mơi trường

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, chức năng vốn có của mơi

trường sống và quan điểm khác nhau, có thể phân chia mơi

trường thành nhiều loại có phạm vi khác nhau.

Phân loại mơi trường được sử dụng rộng rãi hiện nay gồm:

mơi trường khơng khí, mơi trường nước, môi trường đất, môi

trường rừng, môi trường biển, các HST (sinh vật), các khu dân

cư, khu công nghiệp, khu sản xuất, KBTTN, các VQG, khu cảnh

quan thiên nhiên, môi trường ven biển,...3- Các chức năng của môi trường đối với con người

Mơi trường sống có 5 chức năng cơ bản đối với đời sống của con

người và xã hội:

* Môi trường là không gian sống của con người

Mỗi một người đều có nhu cầu về khơng gian cần thiết cho các hoạt

động sống như: nhà ở, nhà nghỉ, đất dùng sản xuất, đường giao thông,

rừng, biển,...

Mặt khác, nhu cầu về khơng gian sống của lồi người được tăng

lên theo trình độ phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nền

văn minh của nhân loại như nhu cầu mức tăng về xây dựng, vận tải,

chôn lấp và xử lý chất thải, giải trí, sản xuất, cơng nghiệp, nông - lâm

nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,...* Môi trường là nguồn tài nguyên của con người

Môi trường là nơi con người khai thác nguồn nguyên

liệu, vật liệu và năng lượng cần thiết cho hoạt động sản

xuất, đời sống. Đó là các nguồn tài ngun như: đất, nước,

khơng khí, sinh vật, khống sản,...

Mọi sản phẩm cơng nghiệp, nơng nghiệp, lâm - ngư

nghiệp, văn hóa, nhân văn, du lịch, ... của con người được

bắt nguồn từ nguồn tài nguyên vốn có của môi trường.

→ môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên không

thể thiếu được của con người.* Môi trường là nơi chứa đựng, phát tán và xử lý

phế thải

Chất phế thải do con người tạo ra trong quá trình phát triển sản

xuất, tiêu dùng và sinh hoạt được thải vào mơi trường.

Trong mơi trường khơng khí, nước và kể cả đất luôn luôn biến

động, chu chuyển nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chất gây ô

nhiễm từ các nguồn khác nhau lưu thông, phát tán làm hạ thấp mức

độ ơ nhiễm.

Mặt khác các lồi sinh vật, mà thành phần loài cũng như số

lượng của chúng rất đa dạng đã tạo nên các chuỗi thức ăn, lưới thức

ăn vô cùng phức tạp trong HST cũng góp phần đắc lực phát tán,xử lý

các nguồn ô nhiễm trong môi trường.*Chức năng giảm nhẹ các tác động có hại của mơi

trường

Sự phát sinh và phát triển sự sống xẩy ra trên Trái đất nhờ vào

sự hoạt động, biến đổi của các thành phần mơi trường như: Khí

quyển, Thuỷ quyển, Thạch quyển và sau này có thêm Sinh quyển.

Nhờ đó đã tạo được sự cân bằng sinh thái trong môi trường

sống, giảm những tác động bất lợi của môi trường tự nhiên, tham gia

vào việc bảo vệ môi trường.* Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin của

môi trường

-Bằng những dấu vết khác nhau, hố thạch trong mơi trường đất đã

lưu trữ các di vật nhằm đánh giá được lịch sử địa chất, lịch sử tiến

hoá của sinh vật, lịch sử xuất hiện, phát triển và văn hố của lồi

Người.

- Cung cấp các chỉ thị không gian, tạm thời báo động sớm các nguy

hiểm đối với con người và sinh vật thông qua các phản ứng sinh lý

của cơ thể sống. Các hiện tượng tự nhiên như: bão, động đất, núi

lửa,... có thể được ghi nhận trước vào cơ thể sinh vật và con người.

- Lưu trữ và cung cấp cho con Người sự đa dạng nguồn gen, các loài

động, thực vật, vi sinh vật, các HST tự nhiên và nhân tạo, các cảnh

quan và danh lam thắng cảnh.II. KHÁI NIỆM VỀ TÀI NGUYÊN

1. Khái niệm chungTài nguyên là thuộc tính của mơi trường được con

người đánh giá là có chất lượng qua thời gian và không

gian trong phạm vi những hạn chế do khn khổ tổ chức,

kinh tế chính trị và thể chế xã hội.

Vì vậy, thuộc tính nào đó của môi trường trở thành tài

nguyên của con Người khi và chỉ khi hội tụ được hai điều kiện

cần và đủ sau đây:

- Con người phải có nhu cầu, có khả năng nhận biết về

thuộc tính nào đó (dạng vật chất cụ thể) của mơi trường thì

thuộc tính ấy mới có thể trở thành tài nguyên ( điều kiện cần).

- Con người có trình độ khoa học kỹ thuật, cơng nghệ phát

triển đến một mức độ nào đó đủ khả năng khai thác, cải tạo,

chế biến và sử dụng các thuộc tính này của mơi trường, thuộc

tính ấy cũng mới trở thành tài nguyên ( điều kiện đủ).2. Phân loại tài nguyênTài nguyên là nguồn động lực phát triển của mọi Quốc

gia, là đầu vào của mọi quá trình sản xuất.

a- Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là những thuộc tính tự nhiên

của mơi trường, tồn tại ngồi ý muốn chủ quan của con

người, mà một bộ phận trong chúng được dùng vào lĩnh

vực sản xuất ra vật chất (hàng hoá tiêu dùng) hoặc phi vật

chất (du lịch, nghỉ ngơi, văn hố, giải trí, quốc phòng,...)

nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu nhiều mặt của con

người và xã hội.

Tài nguyên thiên nhiên được chia thành tài nguyên hữu

hạn và tài nguyên phong phú (vô hạn).

* Tài nguyên hữu hạn lại được chia thành tài nguyên tái tạo

và tài nguyên không tái tạo- Tài nguyên không tái tạo: tồn tại một cách hữu hạn và sẽ mất

đi hoặc hoàn toàn bị biến đổi khơng còn giữ được tính chất

ban đầu sau q trình sử dụng.

Đó là các tài ngun khống sản, nhiên liệu khống…

• Tài ngun phong phú là nguồn năng lượng mặt trời, sức

gió, sức nước, địa nhiệt, khơng khí, nước,...

b. Tài nguyên nhân văn

Tài nguyên nhân văn là những thuộc tính của mơi

trường tồn tại cùng với sự tồn tại của con người và là sản

phẩm hoạt động của con người cả hữu hình lẫn vơ hình.

Người ta phân ra hai loại tài nguyên nhân văn:

- Di sản tinh thần bao gồm chính trị, văn hố, xã hội, khoa

học, các mối quan hệ của con người,...

- Cộng đồng dân cư bao gồm nguồn lao động và dân số.III. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG1. Sự phát triển

“Phát triển là quá trình nâng cao điều kiện sống về

vật chất và tinh thần của con người bằng những hoạt

động sản xuất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất

lượng văn hóa”.

Phát triển là một trong những xu thế tự nhiên và quy

luật tất yếu của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia và của

mọi thời đại. Cùng với sự gia tăng dân số, các nhu cầu

về đời sống văn hóa, phát triển xã hội ngày càng tăng.

Sự phát triển của con người chỉ có thể được tiến hành

mãi mãi (bền vững) khi và chỉ khi Sinh quyển vẫn duy trì

được tính đa dạng và năng suất sản xuất của nó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự phân chia các vùng khác nhau của biển và đại dương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×