Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I Môi trường và phát triển bền vững

Chương I Môi trường và phát triển bền vững

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cấu trúc và phân loại môi trường

a- Cấu trúc mơi trườngMơi trường bao gồm: Sinh quyển, Khí quyển, Thuỷ quyển và Thạch

quyển . Trong đó sinh quyển là thành phần quan trọng của môi trường,

quyết định đến chất lượng và phạm vi mơi trường.

* Khí quyển

Khí quyển là lớp vỏ bao bọc bên ngồi Trái đất. Phần khơng gian

bao quanh Trái đất, có độ cao đến 80km tính từ mặt biển là Khí quyển

của Trái đất

Thời kỳ đầu Khí quyển chủ yếu các khí khử như: hydro, hơi nước,

metan, carbon oxit, amoniac,... và các loại khí trơ khác, được hình

thành nhờ hiện tượng núi lửa đốt cháy nham thạch phun trào. Sau đó

dưới tác dụng phân hủy của tia sáng Mặt trời, hơi nước tiếp tục phân

hủy thành hydro và oxy.Theo đánh giá hiện

nay, tổng khối lượng

của Khí quyển vào

khoảng 5,15.1018 tấn.

Thành phần của

Khí quyển thay đổi

theo độ cao và có cấu

trúc phân lớp với các

tầng đặc trưng từ dưới

lên trên là: tầng đối

lưu, tầng bình lưu,

tầng trung gian, tầng

nhiệt và tầng điện ly+ Tầng đối lưu:

Tầng đối lưu là tầng thấp nhất của Khí quyển có độ cao trung

bình khoảng 12 - 15 km, thành phần Khí quyển khá đồng nhất và

nồng độ các khí cao nhất theo tỷ lệ về thể tích là: Nitơ: 78,08%, Oxy:

20,91%, Ar: 0,93%, CO2: 0,033%, NO2: 0,018, He: 0,0005%, CH4:

0,00017%, H2: 0,0005%,.. Ngồi khí, tầng đối lưu còn chứa bụi và

các loại vi khuẩn, hơi nước,...

Tầng đối lưu ở vùng xích đạo (16 – 18 km) cao hơn ở hai vùng

cực (7 – 8 km) và nhiệt độ giảm dần theo độ cao, bình quân cứ lên

cao 100m nhiệt độ giảm xuống 0,6 0C.+ Tầng bình lưu

Tầng bình lưu nằm phía trên tầng đối lưu với ranh giới

tận cùng phía trên dao động trong độ cao 54km so với

mặt biển.

Khơng khí ở tầng bình lưu lỗng hơn, ít chứa bụi và ít

xẩy ra các hiện tượng thời tiết.

Ở ranh giới bên dưới tầng bình lưu, nằm trong khoảng

độ cao 25km tồn tại một lớp khơng khí giàu khí O3 thường

gọi là tầng Ơzơn.

Tầng bình lưu có nhiệt độ tăng dần theo độ cao. Đồng

thời tồn tại một quá trình hình thành và phân hủy khí O3

làm biến đổi tầng ơzơn theo xu thế xấu đi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I Môi trường và phát triển bền vững

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×