Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC HỆ SINH THÁI

II. CÁC HỆ SINH THÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CÁC HỆ SINH THÁI

Các HST cho ta hàng hoá và dịch vụ

mà cuộc sống chúng ta không thể thiếu.

Các HST lọc sạch khơng khí và

nước, duy trì đa dạng sinh học, phân huỷ

và tái quay vòng các chất dinh dưỡng,

cũng như đảm bảo vô số các chức năng

quan trọng khác. Nó làm cho Trái đất có

sự sống.

8II. CÁC HỆ SINH THÁI

Tuy nhiên, các HST vẫn đang ngày

một bị con người xâm phạm không

thương tiếc.

Trên thế giới, con người sử dụng quá

mức và lạm dụng các HST quan trọng,

từ các rừng mưa nhiệt đới cho tới các

rạn san hô, đồng cỏ, thảo nguyên ... đã

gây suy thoái và phá huỷ nghiêm trọng

các HST - nơi ni dưỡng của mọi lồi.

9II. CÁC HỆ SINH THÁI

Điều đó đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống

tự nhiên, được xác nhận bằng con số các loài

bị đe doạ, đồng thời gây hại đến các lợi ích

của con người qua việc làm cạn kiệt dòng tài

nguyên mà chúng ta sống phụ thuộc.

Cuộc sống nghèo khổ đã buộc nhiều

người phải huỷ hoại các HST mà họ sống nhờ

vào, ngay cả khi họ hiểu rằng, họ đang chặt

cây hay bắt cá tới mức chúng không thể phục

hồi được.

10II. CÁC HỆ SINH THÁI

Lòng tham hay sự táo tợn, sự không hiểu

biết hay vô ý đều đẩy con người đến chỗ

không đếm xỉa đến những giới hạn của tự

nhiên để duy trì các HST.

Khó khăn lớn nhất vẫn là con người ở

mọi tầng lớp xã hội, từ những người dân bình

thường đến các nhà hoạch định chính sách,

khơng có khả năng tận dụng nguồn tri thức

hiện có hoặc thiếu các thông tin căn bản về

điều kiện và triển vọng trong tương lai xa của

các HST.

11II. CÁC HỆ SINH THÁI

Điều đó sẽ dẫn tới các HST có nguy cơ bị

phá huỷ gây ra những hậu quả nặng nề chưa

từng thấy đối với quá trình phát triển kinh tế

và cuộc sống của con người.

Ngày nay, nhiều quốc gia đang trải qua

những tác động do suy thối các HST gây ra

dưới hình thức này hay hình thức khác: Nạn

thiếu nước ở Punjab, Ấn Độ; xói mòn đất ở

Tuva, Nga; cá chết ngồi khơi Bắc Carolina,

Hoa Kỳ.

12II. CÁC HỆ SINH THÁI

Trượt đất trên các diện tích đất dốc có

rừng bị phá ở Honduras; cháy các cánh rừng

bị xáo trộn ở Inđônêxia; kiệt quệ nguồn cá ở

Biển Đen; hàng nghìn người chết, hàng triệu

người mất nhà cửa do lũ lụt ở sông Dương

Tử, hậu quả của chặt phá rừng đầu nguồn ...

Mặc dù phải trả giá rất đắt do làm suy

thoái các HST và chúng ta phải phụ thuộc

vào năng suất của các HST, song chúng ta lại

biết q ít về tồn bộ tình trạng của của các

HST Trái đất.

13II. CÁC HỆ SINH THÁI

Chúng ta cần phải hiểu các HST của

Trái đất tồn tại ra sao ?

Chúng ta có thể quản lý như nào để

các HST vẫn duy trì tình trạng tốt và có

hiệu suất trước những yêu cầu ngày càng

tăng của con người ?

14II. CÁC HỆ SINH THÁI

Các thành phần và quá trình cơ bản của

sinh quyển được liên kết với nhau và với

những sản phẩm mà chúng cung cấp cho con

người.

Các mối liên hệ qua lại này cho thấy sẽ

không thể quản lý loài nếu thiếu sự quản lý

đặc điểm di truyền và nơi sống của chúng và

khơng thể có được những biện pháp bảo tồn

tối ưu nếu khơng có sự hiểu biết về các mối

quan hệ giữa đa dạng sinh học và nhu cầu

của con người.

15II. CÁC HỆ SINH THÁI

Tính đa dạng loài và gen di truyền, cũng

như nơi cư trú và hệ sinh thái trong một quốc

gia, là những nguồn tài nguyên quan trọng

cần được sử dụng bền vững trong quá trình

phát triển của mỗi quốc gia.

Cho dù một quốc gia có tính đa dạng

sinh học cao hay khơng thì việc quản lý sử

dụng tài nguyên sinh vật của quốc gia đó vẫn

nên là một ưu tiên quốc gia để đảm bảo đáp

ứng các nhu cầu cuả con người và thực hiện

đầy đủ nghĩa vụ toàn cầu của quốc gia.

16III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Các hệ sinh thái là sự tập hợp của các

sinh vật có ảnh hưởng lẫn nhau và mơi

trường vật lý trong đó chúng sinh sống.

a. Các yếu tố và sự tương tác

Các gen, các loài và các thành phần khác

của đa dạng sinh học trên thế giới không thể

bị tách rời khỏi các quá trình của sự sống mà

các thành phần này tạo ra giữa chúng, chẳng

hạn sự sinh sản, sự tiêu thụ, sự tiến hoá.

17III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Cùng với đa dạng sinh học (các yếu

tố của sự sống), các quá trình sinh thái

học (những tương tác giữa các lồi cũng

như giữa lồi với mơi trường của chúng)

tạo nên lớp vỏ sự sống của trái đất - sinh

quyển.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HỆ SINH THÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×