Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn lề trong ô tính

Căn lề trong ô tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 6. Định dạng trang tính

3. Căn lề trong ơ tính

Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ơ

11Ơ A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A”

Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào?Bài 6. Định dạng trang tính

3. Căn lề trong ơ tính

Sử dụng nút Merge and CenterChọn các ô cần căn chỉnh

dữ liệu vào giữa12Nháy vào nút Merge

and CenterTrắc nghiệm13Bài 6. Định dạng trang tính

Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào?

Cho

Chọn

trang

dòng

tính

16

như

Lần

lượt

chọn

các

nút

hình

B vàbên

I14Bài 6. Định dạng trang tính

Câu 1: Văn bản ở dòng 16 sẽ có định dạng như thế nào?

Cho trang tính như

hình bênChọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Văn bản ở dòng 16 sẽ đậm lên

Văn bản ở dòng 16 sẽ nghiêng

Văn bản ở dòng 16 vừa đậm vừa nghiêng

Văn bản ở dòng 16 khơng thay đổiKÕt quả15Làm lạiBi 6. nh dng trang tớnh

Cõu 2: Kt qu của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?Cho

Chọn

bảng

các

tính

ơ nút

từ

như

A

Lần

lượt

nhấn

đến G

hình

củabên

hàng 1

Merger

and

Center

và nút căn phải16Bài 6. Định dạng trang tính

Câu 2: Kết quả của việc thực hiện các thao tác trên như thế nào?

Chọn

các

ơ từ

A

Lần

lượt

nhấn

nút

Cho

bảng

tính

như

đến Ghình

của

hàng

1

bên

Merger

and

Centervà nút căn phảiChọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Văn bản sẽ căn giữa

Các ơ từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn giữa

Các ô từ A đến G sẽ hòa trộn thành 1 ô và văn bản sẽ căn phải

Không có thay đổi no

Bạn trả lời sai !17Kết quảLàm lạiBi 6. nh dng trang tínhKết thúc18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn lề trong ô tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×