Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 6. Định dạng trang tính

Trình bày các bước định

dạng phơng chữ trong trang

tính?

Chọn ơ (hoặc các ơ)

cần định dạng nội dungNháy mũi tên ở ơ Font và

chọn phơngchữ thích hợpChọn phơng chữ

thích hợp6Bài 6. Định dạng trang tính

Làm thế nào để chọn hoặc thay đổi cỡ chữ trong trang tính?

Nháy mũi tên ở ơ Size

chọn cỡ chữ thích hợpChọn cỡ chữ

thích hợp7Chọn ơ (hoặc các ơ) cần

định dạng nội dungBài 6. Định dạng trang tính

Muốn thay đổi kiểu chữ trong trang tính ta cần phải làm gì?

Nháy nút B để

chọn chữ đậm

8Chọn ô (hoặc các ô)

cần định dạng nội dungThao tác với 3 nút B, I, U tương tự nhau

Có thể kết hợp nhiều kiểu chữ:

– Vừa đậm vừa nghiêng

 chọn 2 nút B và I

– Vừa nghiêng vừa gạch chân

 chọn 2 nút U và I

– ……Bài 6. Định dạng trang tính

2. Chọn màu chữChọn ơ hoặc nhiều ô

muốn thay đổi màu chữMuốn tô màu cho văn

bản trong trang tính thì ta

làm như thế nào?Nháy mũi tên ơ

Font ColorChọn màu

thích hợp9Bài 6. Định dạng trang tính

Căn giữa ơ3. Căn lề trong ơ tínhCăn lề phải ơ

Căn lề trái ơNhấn nút để căn giữa

các ơ tính

Chọn các ơ có nội

dung cần căn lềThao tác với 3 nút căn lề tương tự nhau10Bài 6. Định dạng trang tính

3. Căn lề trong ơ tính

Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ơ

11Ơ A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A”

Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×