Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6.5: Tổng kết các công trình xây dựng

Bảng 6.5: Tổng kết các công trình xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Cơng nghệ TPĐồ án CNCBTP15Nhà máy phát điện dự

phòng18x4x43216Khu xử lí nước thải18x 5x 54017Khu xử lí nước sạch16x5x53018Nhà vệ sinh22x5x42019Phòng sạch15x 4 x 420Tổng1794.25Tổng diện tích các cơng trình : Fxd = 1794(m2)

Vậy diện tích đất xây dựng là : Fkd = Fxd/Kxd (m2)

Với Kxd : hệ số xây dựng (%).

Đối với nhà máy thực phẩm thường Kxd = 35 – 55%, chọn Kxd = 40%

Fxd : Tổng diện tích cơng trình (m2)

Fkd : Diện tích khu đất xây dựng nhà máy (m2)

 Fkd = 1794/0.4 = 4485(m2)

Chọn khu đất mở rộng :550 (m2)

Vậy tổng diện tích tồn nhà máy là : 4485+550= 5035 (m2)

Kích thước khu đất dự tính : dài x rộng = 70×75(m)

6.4.2 Tính nước

6.4.2.1 Nước dùng trong sản xuất

Chọn tỷ lệ nước: khoai là 2: 1

- Nước dùng để ngâm rửa: 2500x 2x 3= 15000 (kg/ngày)= 15000 m3/ ngày

6.4.2.2 Nước dùng cho sinh hoạt

- Nước vệ sinh:

Tính 30L/người/ngày

30 x 20= 600 L = 0.6 m3

6.4.2.3 Nước dùng cho vệ sinh thiết bịNhóm 07 – Tổ 0249GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTP- Lấy trung bình 60 m3/ ngày

6.4.2.4 Tổng lượng nước dùng cho nhà máy

15000+ 0.6+ 60= 1560,6 m3/ ngày

6.5. Tiền lương

Bảng 6.6. Nhân lực làm việc hành chính

Số lượngVị trí

Nhân viên kinh doanh2Kế toán1Nhân viên nhân sự1Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm2Tiền lương trả cho nhân viên trong 1 năm

- Tiền lương cho nhân viên kinh doanh

12 tháng x 2 người x 8 triệu đồng / người/tháng + 22 % tiền bảo hiểm = 234.24 (triệu

đồng)

- Tiền lương cho kế toán:

12 x 1 x 7 + 12 x7 x 1x 22%= 102.48 triệu đồng

- Tiền lương cho nhân viên nhân sự:

12 x 1 x 7 + 12 x7 x 1x 22%= 102.48 triệu đồng

- Tiền lương cho nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm:

12x 7.5x 2+ 12x 7.5x 2x 22%= 219.6 triệu đồng

TTBộ phậnSố công nhân1Ngâm rửa khoai12Gọt vỏ13Thái lát và rửa khoai lát14Chiên khoai kiểm tra khoai chiên2Nhóm 07 – Tổ 0250GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTP5Chuẩn bị gia vị26Phổi trộn17Vận chuyển đóng thùng sản phẩm38Xử lí nước thải19Nhân viên lái xe110Nhân viên vệ sinh111Nhân viên bảo vệ112Nhân viên kỹ thuật113Kỹ sư điện114Nhân viên KCS2Tiền lương trả cho bộ phận phục vụ sản xuất :

12 tháng x 15 người x 5 triệu đồng/người/tháng + 22 % tiền bảo hiểm = 1098 (triệu

đồng)

Tiền lương trả cho bộ phận KCS, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư điện:

12 tháng x 4 người x 7.5 triệu đồng/ người/tháng + 22 % tiền bảo hiểm = 439.2 triệu

đồng

Tổng chi phí để trả lương cho cả doanh nghiệp là:

234.24+ 102.48+ 102.48+ 219.6+ 1098+ 439.2= 2196 (triệu đồng/ năm)

6.6. Chi phí nhiên liệu, năng lượng

Bảng 6.7: Chi phí nhiên liệu, năng lượngNhóm 07 – Tổ 0251GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTPTTTên1Điện năng2Dầu3Số lượng

364501,89

( KWh/năm)

201600 (lit/năm)Đơn giá

1380

(đồng/KWh)

18420 ( đồng/

lit)Tổng chi phí nhiên liệu, năng lượngThành tiền

503012608.2

(đồng/năm)

3713472000

( đồng/năm)

4216484608

( đồng/năm)Trong những năm đầu nhà máy chỉ hoạt động bằng 80 % năng suất nên chi phí

nhiên liệu năng lượng một năm là:

4216484608 x 0,8 = 3373187687( đồng/năm) ~ 3.4 (tỷ đồng /năm)

6.7. Chi phí maketing : 150 triệu đồng

6.8. Tiền đầu tư mua phương tiện vận tải

Xe nâng 1 chiếc, đơn giá 100 triệu đồng/ chiếc

Xe tải 1,5 tấn 2 chiếc, đơn giá 400 triệu đồng/chiếc

Tổng vốn đầu tư cho phương tiện vận tải:

Vphương tiện vận tải = 1 x 100 + 2 x 400 = 900 ( triệu đồng)

6.9. Tiền mua máy móc

STT

1Tên thiết bị

Thiết bị rửaSố lượng Giá tiền (triệu)

1

952Thiết bị gọt vỏ11243Thiết bị thái lát1924Thiết bị rửa lát khoai1895Thiết bị chiên12786Thiết bị phun gia vị1987Thiết bị đóng gói1408Hệ thống vận chuyển nguyên liệu12809Hệ thống xử lý nước cấp110010Hệ thống xử lý nước thải120011Hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm150012Hệ thống trạm biến áp và máy phát điện113513Hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy12014Thiết bị vận tải1200Nhóm 07 – Tổ 0252GVHD: Ts.Trần Thị NhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6.5: Tổng kết các công trình xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×