Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Dự toán các chi phí khai thác sử dụng nhà máy

2 Dự toán các chi phí khai thác sử dụng nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệp2Đường8 265 02418 000148 770,41063Muối10 1406 00060,841063Chất ổn định266 63412 0003 199,61065Men99850 00084,2106Tổng chi phí nguyên liệu chính trong 1 năm: 1 322 115 106 (VNĐ)

Chi phí nguyên liệu phụ

Bảng 7.4: Nguyên liệu phụ cho một năm sản xuất

ST

TNguyên liệuSố lượngĐơn giáThành tiền1Thùng carton (cái)12 623 7002 60032 821, 61062Hộp nhựa 110ml273 374 100400109 349,6 1063Hộp giấy 180ml330 160 500500165 080,3 1064Giấy nhôm2 649 0008002 119,2 × 1065Băng, keo dán45 0001600721066Dầu FO (lít)2 126 88016 80035 731,61067Nhãn mác (cái)610 000 0003018 3001068Điện (kw)4 829 345,52 20010 624,61069Ống hút (kg)5 00016 0008010610Strip (cuộn)3 000310 000930106Tổng chi phí nguyên liệu phụ: 375 108,9 106 (VNĐ)

Tổng chi phí nguyên vật liệu là: 1 697 223,9 106 (VNĐ)

7.2.2 Chi phí lương

Dự tính cán bộ cơng nhân viên tồn nhà máy là 254 người. Mức lương

trung bình là 5 triệu/người.

Tổng số tiền phải chi trả:

L = 254125 000 000 = 15 240 106(VNĐ)

Chi phí bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh111SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpL1 = 0,22 × L = 3 352,8106 (VNĐ)

Chi phí khen thưởng lấy 10% tổng lương

L2 = 10% × L = 1 524106 (VNĐ)

Tổng chi phí lương và bảo hiểm là: 20 116,8106(VNĐ)

Vậy tổng chi phí sản xuất là:

Csx=Cnvl+ L + L1 + L2 = 1 717 340,7 106 (VNĐ)

7.2.3 Chi phí sản xuất chung, chi phí doanh nghiệp.7.2.3.1 Chi phí bán hàng

Các chi phí cho quảng cáo, khuyến mại, các chi phí phát sinh trong phân

phối, tiêu thụ, sản phẩm… lấy bằng 10% chi phí sản xuất :

Cbh = 1 717 340,7 x 106 x 10% = 171 734 x 106 VND7.2.3.2 Chi phí quản lí doanh nghiệp

Lấy bằng 5% chi phí sản xuất :

Cqldn = 5% x 1 717 340,7 x 106 = 85 867 x 106 VND

7.2.4 Khấu hao

Sử dụng phương pháp khấu hao đều.

Khấu hao = nguyên giá tài sản cố định /số năm sử dụng.

Số năm khấu hao thiết bị: 10 năm

Số năm khấu hao nhà xưởng: 20 năm

Vậy chi phí khấu hao:

Ckh = (200 880 /10 + 85 254,8 /20) x 106 = 24 350,74 x 106 VND

Tổng chi phí tồn nhà máy:

C = Csx + Cbh + Cqldn + Ckh = 1 999 292,44106(VNĐ)

7.2.5 Chi phí duy trì hoạt động sản xuất

Đây là chi phí duy trì hoạt động sản xuất của nhà máy. Nói cách khác là số

tiền cần thiết để quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Clđ = kỳ luân chuyển tiền mặt (ngày) × chi phí hoạt động kinh doanh hàng

ngàyGVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh112SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpClđ = 30 × 1 999 292,44 × 106/300 = 199 929,2 × 106 VNĐ

Vậy tổng chi phí đầu tư là:

Cđầu tư = Ccố định + Clưu động = 486 064106(VNĐ)

7.3 Doanh thu

Nhà máy sản xuất 3 sản phẩm chính từ nguyên liệu sữa tươi:

 Sữa tiệt trùng: 200 tấn sữa tươi/ngày

 Sữa chua Yoghurt: 100 tấn sữa tươi/ngày

 Bơ

Bảng 7.5. Giá của các sản phẩm tính theo giá thị trường

STTCác sản phẩmSố lượng

hộp/nămGiá bánThành tiền(VNĐ)(VNĐ)1Sữa tiệt trùng 180ml329 850 00040001 319 4001062Sữa chua Yoghurt 110ml273 374 1003500956 8091063Bơ 250g2 649 00080000211 920106Tổng doanh thu/năm:

1 319 400106+ 956 809106+ 211 920106= 2 488 129 106 (VNĐ)

7.4 Dự tính kết quả kinh doanh

Dòng tiền trước thuế (CBFT)

CBFT = Tổng doanh thu – Các chi phí ngoại trừ khấu hao – Chi phí tài

chính

Dòng tiền sau thuế (CFAT )

CFAT = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí khấu hao – Chi phí đầu tư

Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế = CFBT – Chi phí khấu hao

Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập

Thuế thu nhập:GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh113SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpThuế thu nhập = Lợi nhuận trước thuế Thuế suất thuế thu nhập

(Thuế suất thu nhập áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh là 25%)

Bảng 7.6. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị: Triệu VNĐ)

Năm0A. Đầu tư- 486 064A1. Chi phí cố định-286 134,8A2. Chi phí lưu động-199 929,21234B. Doanh thu2 488 1292 488 1292 488 1292 488 129C. Chi phí1999292,4

41999292,441999292,441999292,4

4C1. Chi phí hoạt

động chưa KH1 974

941,71 974 941,71 974 941,71 974

941,7C2. Khấu hao24 350,7424 350,7424 350,7424 350,74E. Lợi nhuận trước

thuế = B – C + D488 836,56488 836,56488 836,56488 836,56Thuế F = E × 0.25122 209,14122 209,14122 209,14122 209,14Lợi nhuận sau

thuế(G) = E – F366 627,42366 627,42366 627,42366 627,42H. Cộng lại KH = C224 350,7424 350,7424 350,7424 350,74390 978,16390 978,16390 978,16390 978,160,87720,76950,67500,5921L. CFAT chiết khấu =

- 486 064

I*K342 966300 857,7263 910,3231 498,2CFAT lũy kế-143 098157 759,7421 670653 168,2D. Thu hồi vốn lưu

độngI. CFAT dự án = G +

H

K. Hệ số chiết khấu

lãi- 486 0641- 486 064NPV = 653 168,2> 0 nên dự án khả thi

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh114SVTH: Bùi Xuân TrườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Dự toán các chi phí khai thác sử dụng nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×