Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Với quãng chiều dài là 32,14 km của xây dựng trục đường chính thôn đã đưa tỷ lệ bê tông hóa của xã đạt 84,05%. Kết hợp với hoạt động xây dựng 25,394 km đường ngõ xóm, đường giao thông dân cư sạch đẹp 100% không lầy lội vào mùa mưa, tỷ lệ cứng hóa đạt 50%,

Với quãng chiều dài là 32,14 km của xây dựng trục đường chính thôn đã đưa tỷ lệ bê tông hóa của xã đạt 84,05%. Kết hợp với hoạt động xây dựng 25,394 km đường ngõ xóm, đường giao thông dân cư sạch đẹp 100% không lầy lội vào mùa mưa, tỷ lệ cứng hóa đạt 50%,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.2: Kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi tại xã Quảng ĐiềnSTTHạng mụcHình thức

nâng cấpĐVTSốKinh phílượng (Tr.đồng)Năm

hồn

thànhXây dựng trạm

1bơm Cầu I do

HTX Thăng BìnhBê tơng hóaCơng

trình1134,7201312.0122013I quản lý

3Xây dựng đập

Khu ABê tơng hóaCơng

trìnhXây dựng kênh

4mương chốngBê tơng hóam8001.2002014mương cấp I, cấp Bê tơng hóa

IIm45004.2512014m197001.4062015hạn đập Khu A

Hệ

5thốngkênhTu bổ kênh

6mương, thủy lợiBê tơng hóanội đồng

(Nguồn: UBND xã Quảng Điền)Trên địa bàn xã có các hệ thống cơng trình thủy lợi gồn: Đập Khu A thực

hiện điều tiết nước cho diện tích lúa nước và bơm tưới cà phê thực hiện công

tác chống hạn.

22Trạm bơm Cầu I được xây dựng với kinh phí 134,7 triệu đồng để phục

vụ tưới tiêu trong sản xuất, kết hợp cùng với hệ thống đê bao sơng si dài 29

km bằng bê tơng hóa, có kênh tưới kẹp đê dài 8 km, 06 trạm bơm sử dụng

điện lưới quốc gia. Hệ thống kênh, mương tưới, tiêu có chiều dài hơn 41 km,

trong đó đã được bê tơng hóa 17,9 km từ năm 2012

Với tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa đạt 67,6% và

hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, chỉ tiêu “đạt”

so với Bộ tiêu chí NTM.

* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí

đề ra. (Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

4.1.1.3. Tiêu chí số 4: Điện

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở nơng thơn điện lực có vai trò

quan trọng và là nhân tố thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống tinh

thần và vật chất của người dân.

• u cầu của tiêu chí

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Tỷ lệ hộ dùng điện thường xun an tồn từ các nguồn, đạt 98%

• Kết quả thực hiện tiêu chí23Bảng 2.3: Kết quả thực hiện tiêu chí về điện tại xã Quảng Điền

Chi phí

Kết quảĐVTSố lượngthực hiệnCơng suất

điện năngtiêu chíthựcNămhiệnhồn(Triệuthànhđồng)Xã triển khai

xâydựngtrạm biến áp

để phục vụ

đời250

Trạm7KVA/trạm2250

KVA/trạm1.750201350020136302013sốngngười dân

Xã triển khai

xâydựngtrạm biến áp

để phục vụTrạmnhà máy xay

xát

Đườngdâyđiện hạ thế

đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật

của22 KV/0,4

Km9KVngànhđiện24Đường

điệndây

trungKm22 KV121.2002014thế

(Nguồn: UBND xã Quảng Điền)Xã Quảng Điền đã tích cực phối kết hợp cùng ngành điện cải tạo, nâng

cấp trụ điện, đường dây hạ thế và nâng cấp trạm biến áp, đảm bảo nhu cầu sử

dụng điện của người dân. Qua đó, tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn

đạt tới 98%

* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí đề

ra. (Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

4.1.1.4. Tiêu chí số 5: Trường học

Nhận định giáo dục, trường học là một trong những tiêu chí rất quan

trọng trong công cuộc xây dựng NTM. Thời gian qua, chính quyền xã Quảng

Điền đã có những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tăng chất lượng dạy và

học, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường học.

• Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở

đạt chuẩn quốc gia, đạt 70%.

• Kết quả thực hiện tiêu chí25Bảng 2.4: Kết quả thực hiện tiêu chí trường học tại xã Quảng ĐiềnTiêu

chíNội dung

tiêu chíTỷ lệ trường

học các cấp:

mầm

non,

Trường mẫu giáo, tiểu

học

học, THCS có

cơ sở vật chất

đạt

chuẩn

quốc giaTiêu chí

quốc gia

(khu

vực Tây

Nguyên)Hiện

trạng

của xã70%ĐạtNăm20132014Chưa

Chưa

đạt

đạt

(33,4%) (33,4%)2015Đạt

trên

70%(Nguồn: UBND xã Quảng Điền)Trên địa bàn xã hiện có 3 trường gồm trường THCS Lê Đình Chinh,

trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và trường Mẫu giáo Họa Mi.

Qua đánh giá 3 năm (2013-2015) thực hiện tiêu chí này thì năm 2015 đã

đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Cụ thể là:

 So với mức độ đạt được so với Bộ tiêu chí NTM trong năm 2013 và

2014 : Chưa đạt vì trong thời gian này chỉ có trường Tiểu học Nguyễn Văn

Trỗi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

 So với mức độ đạt được so với Bộ tiêu chí NTM trong năm 2015: Đạt

khi năm 2015 có trường Mẫu giáo Họa Mi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, cùng

với đó trường THCS Lê Đình Chinh có cơ sở vật chất đạt 70% trở lên. Để đạt

được chỉ tiêu, cán bộ xã và nhân dân xã Quảng Điền cùng các em học sinh đã

26nỗ lực phấn đấu xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất được đầu tư lên tới 7.220

triệu đồng, trong đó có đóng góp của nhân dân địa phương và các cấp chính

quyền.

* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí

đề ra. (Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

4.1.1.5. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

Việc hồn thiện các cơ sở văn hóa như nhà văn hóa, sân chơi, sân thể

thao,...đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xóm

làng thêm rộn ràng, khởi sắc

u cầu của tiêu chí

+ Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ văn hóa – Thể thaovà Du lịch

+ Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa và khu thể thao thơn đạt quy định của Bộ

Văn hóa – Thể thao – Du lịch, đạt 100%

• Kết quả thực hiện tiêu chí27Bảng 2.5: Kết quả thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa tại xã

Chi phí

Kết quả thực

hiện tiêu chíĐVTSố lượngthực hiệnNăm

hồn(Triệu

đồng)thànhXây dựng nhà

vănhóatheo thiết kế

mẫucủaUBNDtỉnhCơng trình14.8992013Mét305002013Cơng trình15792014Cơng trình5101,52014Đắk Lắk

Xây dựng

tường rào và

lối vào nhà văn

hóa xãXây dựng sân

thể thao theo

thiết kế mẫu

Xây dựng cổng

chào đón thơn

1, thơn 2, thôn

3, thôn 4 và

thôn 528Sân thể thao

cho 5 thôn trên

địa bàn xãCơng trình5502015(Nguồn: UBND xã Quảng Điền) So sánh với Bộ tiêu chí NTM tiêu chí Nhà văn hóa và khu thể thao

xã đạt chuẩn của Bộ văn hóa – Thể thao – Du lịch vào năm 2013 và năm

2014 (đạt 50% so với yêu cầu của tiêu chí)

 Đánh giá so với Bộ tiêu chí NTM năm 2015 tiêu chí tỷ lệ thơn có nhà

văn hóa và khu thể thao thơn đạt quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du

lịch “đạt” khi có 5/5 thơn trên địa bàn xã được xây dựng sân thể thao đạt

chuẩn.

* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 90/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí đề ra.

(Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

4.1.1.6. Tiêu chí số 7: Chợ nơng thơn

Việc tổ chức quản lý và đầu tư phát triển chợ ở xã Quảng Điền đã có

nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của

các thương nhân, góp phần lưu thơng hàng hóa, ổn định thị trường nơng thơn,

hạn chế tình trạng phát sinh chợ cóc.

• u cầu của tiêu chí

Có chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định

• Kết quả thực hiện29Bảng 2.6: Kết quả đánh giá và thực hiện tiêu chí chợ nơng thơn tại xã

Quảng ĐiềnKế quả

thực hiện

tiêu chíKinh Năm

phí

hồn

thực thành

hiện

(Triệu

đồng)Tiêu chí

quốc gia

(khu

vực Tây

Nguyên)1.206Có chợ

theo quy

hoạch,

đạt

chuẩn

theo quy

địnhNăm

Hiện

trạng

của xã2013201

42015Quy hoạch,

giải tỏa đền2014bù và xây

dựng chợ

Cây Cốc

Xây

chợ

Bàndựng

Điện3362014ĐạtChưa

đạtĐạt Đạt(Nguồn: UBND xã Quảng Điền) So sánh với Bộ tiêu chí NTM, tiêu chí chợ nơng thơn chưa đạt nào

năm 2013 khi năm 2013 xã Quảng Điền chưa xây dựng chợ nông thôn

trên địa bàn xã

 So sánh với Bộ tiêu chí NTM, tiêu chí chợ nơng thơn đạt vào năm

2014 - 2015 khi xây dựng chợ Cây Cốc và chợ Điện Bàn trên địa bàn xã

với kinh phí lần lượt là 1.206 triệu đồng và 336 triệu đồng. Bên cạnh đó

xã đã thành lập ban quản lý khu vực chợ, có các hoạt động đảm bảo theo

chuẩn quy định chợ nông thôn.

30* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 90/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí đề ra.

(Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)4.1.1.7. Tiêu chí số 8: Bưu điện

Tiêu chí Bưu điện đã được xã Quảng Điền chú trọng thực hiện, phối hợp

với các doanh nghiệp bưu chính viễn thơng tiến hành cung cấp các dịch vụ

viễn thơng cho người dân trên địa bàn tồn xã.

• u cầu của tiêu chí

Có điểm phục vụ bưu chính viễn thơng đạt tiêu chuẩn của ngành

Có internet đến thơn

• Kết quả thực hiện tiêu chí

Bảng 2.7: Kết quả thực hiện và đánh giá tiêu chí Bưu điện tại xã

Quảng Điền

Kết quả thực

hiện tiêu chíXã xây dựng 1

Bưu điện văn

hóa xã cung

cấp dịch vụ

bưu chính và

viễn

thơng

theo

tiêu

chuẩn

của

ngànhKinh

phí

thực

hiện

(Triệu

đồng)Tiêu chí

Hiện

Năm quốc gia

trạng

hồn (khu vực

của

thành

TâyNgun)

Đạt450201331ĐạtNăm20132014 2015ĐạtĐạtĐạt5/5 thôn trên

địa bàn được

đầu tư hệ

thống Internet1252013ĐạtĐạt(Nguồn: UBND xã Quảng Điền)Đánh giá qua 3 năm (2013 – 2015) tiêu chí bưu điện đã hồn thành

vào năm 2013. Cụ thể là:

 So với mức độ đạt được so với Bộ tiêu chí NTM tiêu chí Bưu điện

năm 2013: Đạt khi năm 2013 xã đã xây dựng 01 Bưu điện văn hóa xã cung

cấp dịch vụ bưu chính và viễn thống theo tiêu chuẩn của ngành và cũng trong

năm 2013, 5/5 thôn trên địa bàn được đầu tư hệ thống internet, xã có điểm thư

viện điện tử cơng cộng và điểm truy cập khoa học công nghệ cho nhân dân và

cán bộ trên địa bàn.

* Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100/100 điểm, đạt chuẩn theo tiêu chí

đề ra. (Kèm theo bảng chấm điểm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày

16/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

4.1.1.8. Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng, vừa góp phần xây

dựng bộ mặt nông thôn, vừa nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Sử

dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để tăng số xã đạt tiêu chí về nhà ở là mối

quan tâm của các cấp, ngành trong quá trình xây dựng nơng thơn mới.

• u cầu của tiêu chí

Khơng có nhà tạm, dột nát

Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng

• Kết quả thực hiện tiêu chí32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Với quãng chiều dài là 32,14 km của xây dựng trục đường chính thôn đã đưa tỷ lệ bê tông hóa của xã đạt 84,05%. Kết hợp với hoạt động xây dựng 25,394 km đường ngõ xóm, đường giao thông dân cư sạch đẹp 100% không lầy lội vào mùa mưa, tỷ lệ cứng hóa đạt 50%,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×