Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích chi tiết

Phân tích chi tiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhóm tỷ sốÝ nghĩahiện mối quan hệ giữa tài

1. Thanh khoản Thể

sản lưu động và nợ ngắn hạnCác tỷ sốChuẩn-Thanh khoản hiện hành-Năm trước-Thanh khoản nhanh-TB Ngành-Thanh khoản nhanh bằng tiền -Cơng ty đầu ngành

-Vòng quay hàng tồn kho2. Hoạt động3. Đòn bẩy

tài chính

4. Khả năng

sinh lời

5. Gía trị

thị trườngĐo lường hiệu quả quản lý tài -Kỳ thu tiền bình quân*

sản tương ứng với doanh thuTình trạng sử dụng nợTác động kết hợp của tính

thanh khoản, quản lý tài sản

và nợ lên kết quả hoạt động-Năm trước

-TB Ngành-Vòng quay tài sản cố định-Cơng ty đầu ngành-Vòng quay tổng tài sản-Số liệu cụ thể*-Tỷ số nợ-Năm trước-Tỷ số thanh toán lãi vay-TB Ngành-Tỷ số khả năng trả nợ-Công ty đầu ngành-ROS-Năm trước-ROA-TB Ngành-ROE-Cơng ty đầu ngànhNhà đầu tư đang nghĩ gì về rủi -P/E

ro và triển vọng tương lai của -Gía/Dòng tiền

cơng ty-Năm trước

-TB NgànhKhả năng thanh khoản• Nhận xét:

– So với chuẩn so sánh (1)

– So với TB ngành

– Xu hướngKhả năng hoạt động• Nhận xét:

– So với TB ngành

– Xu hướngĐòn bẩy tài chính (Vay nợ)• Nhận xét:

– So với TB ngành

– Xu hướngKhả năng sinh lời• Nhận xét:

– So với TB ngành

– Xu hướngGiá trị thị trường• Nhận xét:

– So với TB ngành

– Xu hướngPhân tích DupontTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích chi tiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x