Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro

Tải bản đầy đủ - 0trang

Rủi ro của chứng khoán

Rủi ro của danh mụcSố lượng chứng khốn của danh mục2. Đo lường rủi ro

• Rủi ro hệ thống: gồm

– Rủi ro thị trường: do phản ứng của nhà đầu tư

– Rủi ro lãi suất: khi lãi suất thị trường thay đổi

– Rủi ro sức mua: do lạm phát

– Rủi ro chính trị: sự khủng hoảng về hệ thống chính

trị2. Đo lường rủi ro

• Rủi ro không hệ thống gồm:

– Rủi ro kinh doanh: sự bất ổn về thu nhập, doanh thu,

chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh

– Rủi ro tài chính: khi doanh nghiệp vay nợ

– Rủi ro thanh khoản: khả năng chuyển đổi thành tiền

của chứng khoán trên thị trường

– Rủi ro tỷ giá: sự thay đổi về tỷ giá2. Đo lường rủi ro

• Phương pháp phân tích độ nhạy:

– Đánh giá các khả năng xuất hiện tỷ suất sinh lợi

tương ứng với các tình trạng kinh tế được ước đốn.

– Từ đó tính tốn mức chênh lệch giữa tỷ suất sinh lợi

trong tình trạng nền kinh tế tốt nhất và tỷ suất sinh

lợi trong nền kinh tế xấu nhất.

– Mức chênh lệch càng lớn thì rủi ro càng cao.

– Giả định: tỷ suất sinh lợi mong đợi của các chứng

khoán trong điều kiện nền kinh tế bình thường là

như nhau.Ví dụ 5

• Giả sử một doanh nghiệp đang xem xét đầu tư vào một trong

hai chứng khoán X và Y. Mỗi chứng khoán đều cần vốn đầu tư

ban đầu là 500 triệu đồng, tỷ suất sinh lời mong đợi của

chúng đều là 10%. Các dự đoán về tỷ suất sinh lợi của mỗi

chứng khốn như sau:

Trường hợp

Xấu nhất

Bình thường

Tốt nhất

Chênh lệchTỷ suất sinh lời

chứng khoán X

8%

10%

12%

4%Tỷ suất sinh lời

chứng khoán Y

6%

10%

14%

8%Mối quan hệ lợi nhuận và rủi ro

• Nhà đầu tư ln đòi hỏi một mức độ tương

xứng giữa rủi ro và lợi nhuận.

• Nếu các chứng khốn có mức độ rủi ro như

nhau thì nhà đầu tư sẽ đầu tư vào chứng

khốn có lợi nhuận cao nhất

• Nếu các chứng khốn có lợi nhuận như nhau,

nhà đầu tư sẽ đầu tư vào chứng khốn có rủi

ro thấp nhất2. Đo lường rủi ro

• Đo

  lường rủi ro của 1 chứng khốn cá biệt: sử

dụng phương sai hoặc độ lệch chuẩn của tỷ

suất sinh lợi.

• Phương sai của tỷ suất sinh lợi chứng khốn:

=

• Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi chứng khốn:Ví dụ 6

• Tìm độ lệch chuẩn của chứng khốn X và Y

trong ví dụ 2.2. Đo lường rủi ro

• Hệ

  số biến thiên CV: đo lường rủi ro của

chứng khoán trong trường hợp phân phối xác

suất của tỷ suất sinh lợi không tuân theo phân

phối chuẩn (tỷ suất sinh lợi mong đợi khác

nhau).Ví dụ 8

• Chứng khốn nào có rủi ro cao hơn trong ví dụ

sau?Tỷ suất sinh lợi

mong đợi

Độ lệch chuẩn

CVChứng khốn

AChứng khốn

B12%20%8%10%2. Đo lường rủi ro

• Đo lường rủi ro của 1 danh mục đầu tư của

Harry Markowitz, qua chỉ tiêu phương sai và

độ lệch chuẩn với giả định tỷ suất sinh lợi

được phân phối chuẩn.

• Công thức: sách Phan Thị Cúc, trang 96-97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo lường rủi ro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×