Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANTrong mỗi BSC sẽ chứa các BTS Để tìm kiếm nhanh tới các BTS ta có thể sử dụng chắc năng tìm kiếm trongtopology bằng việc sử dụng phím Ctrl +F hoặc click vào icon

của topologytrên menu barCửa sổ Search xuất hiện

-Gõ tên site cần tìm vào mục “Keyword” khi “Mode” để định dạng “By

name”

Click Search hoặc nhấn phím EnterTrang 6Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vơ tuyến RAN

Kết quả tìm kiếmClick “Locate” để đi đến site cần tìmTrang 7Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN

 Từ giao diện của Main Topology ta cho thể thực hiện đầy đủ các chức năngQuery Alarm/Performance, MML command… đối với từng BSC3. Giám sát và truy vấn các cảnh báo (Alarm) của mạng

3.1. Giám sát các cảnh báo đang tồn tại trên mạng3.1.1. Tạo Template giám sát cảnh báo

Vì có q nhiều alarm hiển thị đồng thời trên mạng với các cấp độ ưu tiên khác

nhau như “Critical”, “Major”, “Minor”, “Warning”, và không được sắp xếp phân loại

theo các cảnh báo. Nên rất khó theo dõi được các cảnh báo chính và cấp thiết. Để có

thể giám sát các cảnh báo quan trọng để phát hiện kịp thời thì cần lọc ra các cảnh báo

để tiện việc theo dõi bằng cách query các alarm đang tồn tại trên hệ thống.

Từ menu bar  Monitor  Query Alarm LogsCửa sổ “Filter” xuất hiện

-Tick vào “Alarm name” (1)  chọn(2)

Trang 8Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANCửa số Select Alarm xuất hiện.

-Gõ tên Alarm cần chọn (1)

Chọn Alarm cần chọn (2)

Chọn icon > để chọn alarm (3)

Các alrm sau khi được chọn sẽ hiện ở khung kế bên (4)

Click OK để kết thục việc chọn alarm (5)Trang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu Trúc liên kết các phần tử mạng (Topology)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×