Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ ETHERNET

ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ ETHERNET

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Việc chuẩn hoá giao thức IEEE.802.3 tạo điều kiện kết nối dễ dàng, độ tương thích kết nối cao giữa

các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau.

- Quản lý mạng đơn giản

- Độ sẵn sàng cao do có cấu trúc mạng có dự phòng

- Thực hiện truyền thơng gần như là khơng giới hạn do có thể áp dụng công nghệ chuyển mạch

- Kết nối mạng của nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như mạng văn phòng và mạng khu vực sản xuất.

- Truyền thơng diện rộng thông qua kết nối mạng diện rộng (WAN) hoặc mạng công nghiệp không

dây (WLAN) sử dụng SCALANCE W)

- Hệ thống ethernet rộng lớn toàn cầu và liên tục được đầu từ phát triển.20NHƯỢC ĐIỂM

Công nghệ Ethernet phù hợp với cấu trúc mạng theo kiểu cấu trúc tô - pô hình cây mà khơng phù

hợp với cấu trúc mạng ring (dạng vòng).

Thời gian thực hiện bảo vệ phục hồi lớn.

Khơng phù hợp cho việc truyền tải loại hình ứng dụng có đặc tính lưu lượng nhạy cảm với sự

thay đổi về trễ truyền tải (jitter) và có độ ì (latency) lớn.Chưa thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho những dịch vụ cần truyền tải có

yêu cầu về QoS216 ỨNG DỤNG ETHERNET

Ngày nay mạng ethernet rất phổ biến trong việc kết nối mạng bởi các ưu điểm vốn có của nó.

Việc áp dụng cơng nghệ Ethernet ở phân lớp mạng nào còn phụ thuộc vào qui mơ, phạm vi của

mạng cần xây dựng và còn phụ thuôc vào cấu trúc tô-pô mạng được lựa chọn phù hợp với mạng

cần xây dựng.22Bài thuyết trình đến đây là kết thúc

Xin cảm ơn các bạn đã xem23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ ETHERNET

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×