Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cấu trúc farme dữ liệu

cấu trúc farme dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyển đổi giữa các truyền thơng tuần

hồn và khơng tuần hồn (1)Chuyển đổi giữa các truyền thơng tuần

hồn và khơng tuần hoàn (2)6.Thời gian chi tiết trong một chu kỳ7. Ứng dụng của mạng

Sercos

 Sử dụng trong điều khiển chuyển động liên quan đến tốc độ

dịch chuyển trong không gian trong không gian hai hoặc ba

chiều trong máy gia công lắp ráp với độ chính xác cao về vị trí.

 Sercos cung cấp sự linh hoạt của cấu hình hệ thống điều khiển

đa nhà cung cấp

 không giới hạn với các sản phẩm từ một nhà sản xuất

 Sercos làm giảm chi phí hệ thống

 Làm tăng năng suất máyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cấu trúc farme dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×