Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHẮC PHỤC NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN

KHẮC PHỤC NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.4. KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỊA BÀN

(TERRITORY MANAGEMENT)5.4.1. Khái niệm quản lý

đòa bàn

5.4.2. Vai trò của quản lý

đòa bàn

5.4.3. Thông tin của đòa

bàn

5.4.4. Kỹ năng quản lý

đòa bàn

1505.4.3. Thông tin của đòa bàn

1.Vò trí đòa lý

2.Qui mô đòa bàn

3.Phân bố khách hàng

4.Số lượng khách hàng

5.Đặc điểm khách hàng

6.Tình hình cạnh tranh1515.4.4. Kỹ năng quản lý

đòa bànBước 1: Nắm vững đòa bàn và

phân tích thông

tin

Bước 2: Hoạch đònh và tổ chức

Bước 3: Triển khai quản lý bán

hàng trên đòa bànQuản lý nguồn lực bán

hàng

Kiểm tra và báo cáo

Sử dụng triệt để các công

cụ hỗ trợ

1525.5. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU & BỐ TRÍ NHÂN SỰ

BÁN HÀNG (PERSONNEL ESTIMATING AND ARRANGEMENT)5.5.1. Xác đònh nhu cầu nhân sự phòng bán

hàng

5.5.1.1. Mục tiêu và chức năng của lực

lượng bán hàng

Mục tiêu của lực lượng bán hàng có thể

là tìm kiếm khách hàng mới, cung cấp

thông tin, xúc tiến bán hàng, cung cấp dòch

vụ hỗ trợ hay thu thập thông tin, phân bổ

hàng hóa và thu hồi công nợ.

5.5.1.2. Tổ chức cơ cấu bán hàng

5.5.1.3. Xác đònh quy mô lực lượng bán hàng

 Cơ sở xác đònh quy mô

 Các vò trí chủ yếu trong sơ đồ bán hàng

 Phương pháp xác đònh quy mô lực lượng

bán hàng

5.5.1.4. Xây dựng cơ cấu lực lượng bán hàng1535.5. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU & BỐ TRÍ

NHÂN SỰ BÁN HÀNG (PERSONNEL ESTIMATING

AND ARRANGEMENT)

5.5.1. Xác đònh nhu cầu nhân sự phòng bán

hàng

5.5.1.1. Mục tiêu và chức năng của lực lượng

bán hàng

Mục tiêu của lực lượng bán hàng có thể là tìm

kiếm khách hàng mới, cung cấp thông tin, xúc

tiến bán hàng, cung cấp dòch vụ hỗ trợ hay thu

thập thông tin, phân bổ hàng hóa và thu hồi

công nợ.5.5.1.2. Tổ chức cơ cấu bán hàng

5.5.1.3. Xác đònh quy mô lực lượng bán hàng

Cơ sở xác đònh quy mô

Các vò trí chủ yếu trong sơ đồ bán hàng

Phương pháp xác đònh quy mô lực lượng bán

hàng

5.5.1.4. Xây dựng cơ cấu lực lượng bán hàng1545.5. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU & BỐ TRÍ

NHÂN SỰ BÁN HÀNG (PERSONNEL ESTIMATING

AND ARRANGEMENT)5.5.2. Tuyển dụng, đào tạo và bố trí

nhân sự

5.5.2.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Bước 1: Nhận dạng nhu cầu

Bước 2: Miêu tả công việc và tiêu chuẩn

của ứng viên

Bước 3: Thông báo tuyển dụng ứng viên

Bước 4: Nhận hồ sơ

Bước 5: Đánh giá sơ bộ

Bước 6: Mời phỏng vấn

Bước 7: Thông báo trúng tuyển và hẹn

ngày làm việc

Bước 8: Bố trí chỗ ngồi và chuẩn bò những

vật dụng cần thiết

1555.5.2.2. Đào tạo nhân viên

bán hàng

 Phân tích nhu cầu đào tạo

 Nội dung đào tạo

 Các hình thức đào tạo và

chuyên gia phụ trách đào tạo1565.5.2.2. Đào tạo nhân viên

bán hàng

• Khái niệm động viên

 Động viên và tạo ra sự hăng hái nhiệt

tình và trách nhiệm hơn trong quá trình

thực hiện công việc của các cấp dưới,

qua đó làm cho công việc được hoàn

thành với hiệu quả cao.

 Muốn động viên được nhân viên, nhà

quản trò phải tạo ra được động cơ thúc

đẩy họ làm việc.

 Động cơ thúc đẩy được hình thành từ

một nhu cầu nào đó mà con người

muốn được thỏa mãn và trong quá trình

theo đuổi nhu cầu của chính mình, khiến

họ làm việc nỗ lực hơn.

1575.5.2.2. Đào tạo nhân viên

bán hàng

Động viên là những tác động

hướng đích của nhà quản trò nhằm

khích lệ nhân viên nâng cao thành

tích và giúp họ hoàn thành nhiệm

vụ một cách hiệu quả.

Động cơ là những nổ lực của con

người có tác động khơi dậy lòng

nhiệt tình và sự kiên trì theo đuổi

một cách thức hành động đã

được xác đònh.158KỸ NĂNG THỰC HÀNH

5.5.3. Bài tập tình huống

(Case Study)159BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHPhê duyệt,

Tp.HCM, ngày 19/

01/ 2008

Trưởng đơn vò đào tạo

Trưởng bộ môn160Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHẮC PHỤC NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×