Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết thúc và đạt sự cam kết

Kết thúc và đạt sự cam kết

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4. TRƯNG BÀY HÀNG HÓA

(DISPLAY)3.4.1. Nguyên tắc trưng

bày hàng hóa

3.4.2. Một số lưu ý khi vận

dụng

3.4.3. Bài tập tình huống

(Case Study)703.4.1. Vai trò của công tác trưng

bày hàng hóa

 Trưng bày sản phẩm tại điểm bán hàng

là một trong những nhiệm vụ chính của

đại diện bán hàng. Trưng bày sản phẩm

còn là một hình thức bán hàng trong im

lặng.

 Hoạt động trưng bày hàng hóa tại điểm

bán thể hiện tính chuyên nghiệp trong

bán hàng, tác động vào nhận thức của

khách hàng đầu tiên.

 Một sản phẩm có chất lượng cao, giá

cả phù hợp và bao bì đẹp nhưng để trong

hóc tại điểm bán hoặc trên kệ cao chót

vót thì chắc chắn doanh số bán của sản

phẩm đó sẽ bò hạn chế.

 Khi có sự cạnh tranh gây gắt giữa các

nhãn hiệu sản phẩm cùng thỏa mãn

những nhu cầu chung thì việc trưng bày

sản phẩm là một hoạt động cần thiết

và tất yếu để bán được hàng.

713.4.2. Nguyên tắc trưng bày

hàng hóa

1.Lợi dụng điểm trưng bày

tốt

2.Có sức hấp dẫn

3.Tính thuận tiện

4.Giá cả hấp dẫn723.4.3. Phương pháp

trưng bàyTrưng bày thông thường và cao cấp

Hình thức trưng bày di động

Trưng bày trong các dòp triển lãm,

hội chợ

Trưng bày theo một số phương pháp

sau:

1.Trưng bày theo màu sắc

2.Trưng bày theo điểm đặt

3.Trưng bày theo sản phẩm

4.Trưng bày theo kệ đặc thù

5.Trưng bày phối hợp các công cụ

hỗ trợ tại điểm bán

73vận dụng:

Kỹ năng trưng bày lưu

ý Trưng bày có tính hệ thống

 Thể hiện điểm độc đáo

 Nắm bắt tâm lý người

tiêu dùng

 Chú ý tính sử dụng thực

tế hay hiếu kỳ của sản

phẩm dòch vụ hoặc hàng

hoá

74Chương 3

CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG – CÁC BƯỚC

BÁN HÀNG3.4.4. Bài tập tình huống

(Case Study)75Chương 4

MỘT SỐ KỸ NĂNG BÁN HÀNG & QUẢN LÝ

BÁN HÀNG4.1. KỸ NĂNG THĂM DÒ (PROBING

SKILL)

4.1.1. Khái niệm

Thăm dò là quá trình giao tiếp cung

cấp thông tin qua lại nhằm tìm hiểu

đối tượng.

Thăm dò là hoạt động rất cần

thiết và được thực hiện trong suốt

quá trình chào – bán hàng nhằm

hiểu rõ nhu cầu và cảm xúc của

đối tượng và tìm sự cảm thông để

tạo sự phù hợp trong quá trình bán

hàng.

764.1. KỸ NĂNG THĂM DÒ

(PROBING SKILL)

4.1.2. Mục đích

Hoạt động thăm dò sẽ giúp

chúng ta đạt được sự chú ý,

cảm thông, sự đồng tình và

tham gia của đối tượng.

Quá trình thăm dò giúp chúng

ta nhận biết được nhu cầu của

đối tượng và những vấn đề mà

họ quan tâm, qua đó, người bán

có những quyết đònh và chiến

thuật chào hàng phù hợp.

77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết thúc và đạt sự cam kết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×