Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG – CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Chương 3 CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG – CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. VAI TRÒ CỦA MỘT CHUYÊN GIA BÁN

HÀNG

(SALES EXPERT’S ROLE)3.1.1. Vai trò của đại diện bán

hàng (Sales

Representative)

3.1.2. Vai trò của Giám sát bán

hàng (Sales

Supervisor)

3.1.3. Vai trò của Giám đốc bán

hàng khu vực

(Area Sales

Manager)

3.1.4. Vai trò của Giám đốc bán

hàng miền

(Regional Sales

Manager)

3.1.5. Vai trò của Giám đốc bán

hàng toàn

quốc (National

Sales Manager)

423.1. VAI TRÒ CỦA MỘT CHUYÊN GIA BÁN

HÀNG

(SALES EXPERT’S ROLE)Chuyên gia bán hàng là

những người có đủ kiến

thức và kỹ năng để nhận

biết và hiểu rõ nhu cầu

của khách hàng và biết

cách thỏa mãn tối đa nhu

cầu khách hàng bằng

những lợi ích từ sản phẩm

của công ty.

433.1.1. Vai trò của đại diện bán

hàng

(Sales Representative)Đại diện bán hàng (hay

nhân viên bán hàng, đại

diện thương mại) là vò trí

tác nghiệp bán hàng. Họ

là những người tiếp xúc

trực tiếp với khách hàng,

là cầu nối giữa nhà sản

xuất, giữa doanh nghiệp

với khách hàng.

44Nhiệm vụ chính của đại

diện bán hàng

 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

 Tiếp cận khách hàng và chào hàng

 Nhận đơn đặt hàng và giúp khách

hàng làm các thủ tục hành chánh

 Theo dõi quá trình giao hàng

 Thuyết phục và hướng dẫn khách hàng

 Theo dõi và giám sát quá trình trưng

bày sản phẩm

 Động viên và hỗ trợ quá trình kinh

doanh của khách hàng

 Thúc đẩy khách hàng đặt thêm hàng

và nhắc nhở khách thanh toán công

nợ.

 Thu thập thông tin và đánh giá tình hình

kinh doanh trong đòa bàn và hoàn thành

các thủ tục báo cáo bán hàng.

45Đại diện bán hàng phải có

kỹ năng:

1.Kỹ năng thăm dò

2.Kỹ năng nói câu nói lợi ích

3.Kỹ năng thuyết phục

4.Kỹ năng xử lý phản đối –

phản bác

5.Kỹ năng trình bày

6.Kỹ năng trưng bày sản phẩm

7.Kỹ năng đàm phán

8.Kỹ năng làm việc nhóm

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 CHIẾN THUẬT CHÀO HÀNG – CÁC BƯỚC BÁN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×