Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số khái niệm cơ bản (basic concepts)

Một số khái niệm cơ bản (basic concepts)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hoạch đònh (Planning)

Nếu không lập kế hoạch thận

trọng và đúng đắn thì dễ thất

bại trong quản trò

Một số doanh nghiệp KHÔNG hoạt

động hoặc hoạt động CHỈ 1 phần

công suất… vì không hoạch đònh

hoặc hoạch đònh kém.

Hoạch đònh tốt sẽ tận dụng tối

đa nguồn nhân tài, vật lực để

khai thác cơ hội, thời cơ và ngăn

chặn rủi ro một cách hiệu quả.

6Một số khái niệm cơ bản (basic

concepts)

Tổ chức (Organizing)

 Phân công nhiệm vụ, tạo một cơ

cấu tổ chức quản trò

 Thiết lập thẩm quyền và phân

phối ngân sách cần thiết để thực

hiện kế hoạch.

 Xác đònh ai sẽ làm gì? ở đâu? khi

nào hoàn thành nhiệm vụ?

 Việc tổ chức thực hiện tốt sẽ tạo

môi trường thuận lợi để đạt mục

tiêu.

 Việc tổ chức thực hiện kém sẽ

gây tổn thất dù hoạch đònh tốt7Qui tắc 1H -5W

How do I start ? (Tôi bắt đầu như

thế nào?)

What do I do ? (Tôi làm gì?)

Where do I go ? (Tôi đi đâu hoặc

tôi đạt gì ?)

When do I go ? (Khi nào tôi đi? khi

nào tôi đạt ?)

Who do I see? ( Tôi gặp ai ?)

What should I do today and plan for

tomorrow ? (Tôi nên làm gì hôm

nay ? Và sẽ làm gì cho ngày mai ?)

8Chương 1

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ BÁN

HÀNG

Bản chất và vai trò của việc bán hàng

 Vai trò của việc bán hàng là bán được

hàng.

 Nhiều công ty bỏ ra những khỏa tiền

lớn để đào tạo cho nhân viên của mình

về nghệ thuật bán hàng.

 Vì nhân viên bán hàng là gạch nối đơn

nhất và quan trọng nhất đối với khách

hàng.

 Những thiết kế sản phẩm và những kế

hoạch marketing hay nhất có thể thất bại

chỉ vì lực lượng bán hàng làm không

hiệu quả

9Hình ảnh của việc bán

hàng

 Có một số quan niệm cũ sai lầm:

-Bán hàng không phải là nghề đáng giá.

-Không ít việc bán hàng có gì đó thiếu

đạo đức.

 Không ít cá nhân hoặc doanh nghiệp vô

lương tâm bán buôn dựa vào sự thiếu hiểu

biết và sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng.

 Không ít những người bán hàng thiếu ý

thức, gian lận.

 Những người bán hàng phải cố gắng

thuyết phục và thay đổi suy nghó của nhiều

người về vai trò của người bán hàng10Hình ảnh của việc bán

hàng

1. Việc bán hàng và người bánhàng không có gì là phi luân

hay thiếu đạo đức cả.

2. Bán hàng hiện nay là một

nghề đáng công sức:

 Bán hàng là một nghề có tính

thách đố, trách nhiệm.

 Bán hàng là một nghề đem

khá nhiều lợi lộc.

3. Những sản phẩm tốt tự chúng

không thể bán chạy.

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số khái niệm cơ bản (basic concepts)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×