Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP

C. THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆPVề giọng điệu: có thể là nghiêmtúc hay hài hướcNghiêm túc: sử dụng sự lập luận

chính

xác, có căn cứ khoa học để

thuyết phục khán giả.Hài hước: sử dụng nhạc vui nhộn, tình

tiết

gây cười để hấp dẫn khán giả.Vềtừ ngữ:thông điệp quảng

cáo nên dùng những từ ngắn, dễ

nhớ, dễ thu hút sự chú ý.8.5.4 QUẢN TRỊ LỰC LƯNG BÁN

HÀNGa. Tuyển dụng và lựa chọn

b. Hoà nhập

c. Đào tạo

d. Động viên

e. Thù lao

f. Giám sát

g. Đánh giá kết quả hoạt động8.6. KHUYẾN MÃI

8.6.1. Bản chất và mức độ sử

dụng khuyến

mãi của các

doanh nghiệp

8.6.2. Quá trình khuyến mãi

a. Xác đònh mục tiêu và chiến lược

b. Lựa chọn công cụ khuyến mãi

c. Phát triển chương trình khuyến

mãi

d. Xác đònh ngân sách khuyến mãi

e. Tổ chức, thực hiện và đánh giáC. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

KHUYẾN MÃISau khi đã quyết đònh về một

công cụ khuyến mãi cụ thể,

nhà marketing cần cân nhắc 05

yếu tố sau đây:

1. Quy mô của khuyến mãi

2. Điều kiện tham gia

3. Độ dài khuyến mãi

4. Phương tiện phân phối

5. Thời điểm khuyến mãie. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ

ĐÁNH GIÁĐể đánh giá một chương trình

khuyến mãi, có thể sử dụng

ba phương pháp sau đây:Phân tích dữ liệu

bán

hàng

Điều tra khách hàng

Nghiên

cứu

thử

nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×