Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đại lý bán sỷ

Đại lý bán sỷ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại lý bán sỷ

Có 04 kiểu trung gian đại lý

bán sỉ khác là:Các nhà buôn hưởng hoa

ohồng.

oCác công ty đấu giá

oCác đại lý bao tiêu

oCác đại lý xuất nhập khẩuĐại lý bán sỷ

Vì một đại lý của nhà sản xuất chỉ bán hàng

trong

một khu vực hạn chế, mỗi nhà sản xuất

thường sử dụng nhiều đại lý để bao phủ toàn

bộ khu vực thò trường mà nó muốn phân phối.

Mỗi đại lý thường phục vụ cho vài nhà sản

xuất mà sản phẩm của các nhà sản xuất này

liên quan đến nhau nhưng không cạnh tranh trực

tiếp. Ví dụ, một đại lý của nhà sản xuất có

thể phân phối đồ chơi cho một nhà sản xuất

và phân phối tài liệu giáo dục và thiết bò thể

dục thể thao ngoài trời của những nhà sản

xuất khác.

Khi một nhà sản xuất thấy rằng đầu tư vào

một lực lượng bán hàng riêng là không khả thi,

đại lý của nhà sản xuất thường là giải pháp

tốt. Một đại lý có thể hoạt động hiệu quả

trong khi nhà sản xuất thì không bởi vì những chi

phí của họ được rải cho nhiều dòng sản phẩm

khác nhau. Thêm vào đó, đại lý của nhà sản

xuất được hưởng hoa hồng trên doanh thu họ bán

được.Chương 8: XÚC TIẾN BÁN (CHIÊU

THỊ )8.1. Bản chất và mục đích của hoạt

động

xúc tiến bán

8.2. Xác đònh

bánhỗn hợp xúc tiến8.3. Xác đònh ngân sách xúc tiến

bán

8.4. Thiết kế chương trình quảng

cáo

hiệu quả

8.5. Bán hàng trực tiếp8.1. BẢN CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁNXÚC TIẾN BÁN (Chiêu thò):

Quảng cáoKhuyến mãi/ khuyến mại

Bán hàng trực tiếp

Quan hệ công chúng

Marketing trực tiếpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đại lý bán sỷ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×