Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chính sách giá phân biệt

Chính sách giá phân biệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giá chiêu thòTrong một số trường hợp:

Giá bán thấp hơn giá ghi trên

sản

phẩm

Giá bán thấp hơn chi phí để kích

thích

số lượng hàng bán

Chính sách giá này được áp dụng

trong

trường hợp sau:

1.Hạ giá những nhãn hiệu nổi

tiếng

2.Hạ giá trong những biến cố đặc

biệt

3.Phiếu thưởng bằng tiền

4.Tài trợ lãi suất

5.Chiết khấu tâm lýThay đổi giá

Giảm giá:Nhà máy còn công suất hoạt

động.

Giảm giá do đối phó với đối thủ

cạnh

tranh nhằm lấy thò phần.

Do khả năng tiêu thụ không cao,

thò

phần bò suy giảm.

Do muốn khống chế thò trường.

Tăng giá:

Giá cả dự đònh: vì sợ lạm phát

hoặc

sự kiểm soát giá của chính

phủ.

Lượng cầu quá lớn.

Chi phí đầu vào tăng.

SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG

VỀ GIÁ

Giá tăng hay giảm đều ảnh

hưởng đến:

Khách hàng

Nhà phân phối

Người bán

Nhà nước

Với người mua thì có những

phản ứng khác nhau như:

Mua thêm nhiều hơn để

tránh sự tăng giá tiếp theo.

Chuyển sang mua sản phẩm

cùng loại khác1.

2.QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁBước 1: Chọn mục tiêu giá cả

Bước 2: Xác đònh nhu cầu

Bước 3: Ướùc lượng chi phí

Bước 4: Phân tích chi phí, giá cả

và sản phẩm của đối thủ

Bước 5: Chọn phương án đònh giá

Bước 6: Chọn giá cuối cùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách giá phân biệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×