Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chiến lược giá cho hỗn hợp sản phẩm

Chiến lược giá cho hỗn hợp sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều chỉnh giá1.Giảm giá

2.Chính sách giá phân

biệt

3.Giá tâm lý

4.Giá chiêu thòGiảm giáThanh toán sớm

Mua số lượng lớn

Thanh lý hàng tồn kho

Mua hàng trái thời vụ

Trao đổi hàng hóa: trảhàng cũ, mua hàng mớiChính sách giá phân

biệt

1.Đònh giá theo phân khúc2.Đònh giá theo dạng sản phẩm

3.Đònh giá theo khu vực (đòa lý, dân cư)

4.Đònh giá theo thời gian

Lưu ý:1)Phải hợp pháp. Nhiều nơi có luật cấm về

áp dụng chính sách phân biệt nếu không

chứng minh được có sự khác nhau về chi phí.

Khách hàng ở khu vực giá thấp: không

mua đi-bán lại.

Đối thủ cạnh tranh không tấn công bằng

giá vào thò trường giá cao

Khách hàng không phản ứng.2)

3)

4)Giá chiêu thòTrong một số trường hợp:

Giá bán thấp hơn giá ghi trên

sản

phẩm

Giá bán thấp hơn chi phí để kích

thích

số lượng hàng bán

Chính sách giá này được áp dụng

trong

trường hợp sau:

1.Hạ giá những nhãn hiệu nổi

tiếng

2.Hạ giá trong những biến cố đặc

biệt

3.Phiếu thưởng bằng tiền

4.Tài trợ lãi suất

5.Chiết khấu tâm lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiến lược giá cho hỗn hợp sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×