Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Môi trường văn hóa – xã hội

Môi trường văn hóa – xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

MARKETING VĨ MÔHình 1- 1 Các môi trường marketing của

doanh nghiệp

Môi trường

tự nhiênMôi trường

chính trò

pháp lýMôi trường kinh tếĐối thủ cạnh tranh

Nhà

cung

cấpDoanh

nghiệpNhà

trung

gianKhách

hàngCông chúng

Môi trường

công nghệMôi trường nhân khẩuMôi trường

văn hoá

xã hội1.4.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

(PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ

CẠNH TRANH)Có 05 lực lượng thuộc về môi trường vi

mô bên ngoài doanh nghiệp:- Nhà trung gian/Nhà cung cấp

- Khách hàng

- Đối thủ cạnh tranh (đối thủ CT

tiềm ẩn)

- Sản phẩm thay thế

- Công chúng05 lực lượng thuộc về môi

trường vi mô1.Nhà cung cấp: những cá nhân, tổ chức bánsản phẩm doanh cho nghiệp để doanh nghiệp

bán lại hay sử dụng trong quá trình sản xuất kinh

doanh của nó.

Nhà trung gian: những cá nhân, tổ chức mua

sản phẩm của doanh nghiệp về để bán lại

kiếm lời.

Khách hàng: những cá nhân, tổ chức mua

sản phẩm của doanh nghiệp về để dùng cho cá

nhân, tổ chức đó, tức là người tiêu dùng và

khách hàng công nghiệp.

Đối thủ cạnh tranh: những cá nhân, tổ chức

đang tranh giành với doanh nghiệp những khoản

chi tiêu của khách hàng.

Công chúng: những cá nhân, tổ chức có

mối quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp

như chính quyền, các nhóm công dân đòa phương,

các cơ quan thông tấn báo chí.2.

3.

4.

5.1.4.2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ

CÁC LỰC LƯNG CẠNH TRANH

Theo Michael Porter, khả năng sinh lời của

một doanh nghiệp trên một thò trường hay

một khúc thò trường phụ thuộc vào sự

tương tác của 05 lực lượng

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

cấpCác đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng

Các sản phẩm thay thế

Quyền lực thương lượng của người mua

Quyền lực thương lượng của nhà cungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Môi trường văn hóa – xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×