Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIÁ TRỊ VÀ SỰ THOẢ MÃN

GIÁ TRỊ VÀ SỰ THOẢ MÃN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.3. QUẢN TRỊ MARKETING

Quản trò marketing là quá trình tập trung

nguồn lực của công ty vào các mục

tiêu dựa trên những cơ hội của thò

trường.

Quản trò marketing là quá trình hoạch

đònh và quản lý khái niệm, đònh giá,

chiêu thò và phân phối sản phẩm để

tạo nên các trao đổi với các nhóm mục

tiêu để thỏa mãn khách hàng và đạt

được mục đích của tổ chức.

1. Phân tích cơ hội marketing

2. Thiết lập mục tiêu và thiết kế các

chiến lược marketing

3. Hoạch đònh chương trình marketing

4. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các

hoạt

động

marketing1.3. QUẢN TRỊ MARKETING

Cơ hội(O)

Phân tích

SWOT-O

O

O

O1

2

3

4-T

-T

-T

-TNguy cơ (T )

1

2

3

4Điểm mạnh(S)

-S1

-S2

S3

S4Phối hợp S- O

Phối hợp S- T

Sử dụng các

Sử dụng các

điểm mạnh để điểm mạnh để

tận dụng cơ

vượt qua mối đe

hội

doạĐiểm yếu(W )

W1

W2

W3Phối hợp W- O

Phối hợp W- T

Tận dụng cơ

Giảm thiểu

hội để khắc

điểm yếu và

phục điểm yếu tìm cách tránh

mối đe doạ-1.4. MÔI TRƯỜNG

MARKETINGMÔITRƯỜNGMÔI TRƯỜNG VI MÔ1.4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

MARKETING VĨ MÔCó 06 môi trường vó mô:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)Môi

Môi

Môi

Môi

Môi

Môitrường

trường

trường

trường

trường

trườngnhân khẩu (Dân số)

kinh tế

tự nhiên

kỹ thuật - công nghệ

chính trò - luật pháp

văn hoá - xã hội.Môi trường tự nhiên

Sự xuống cấp của môi trường thiên nhiên

(mức độ ô nhiễm tăng cao) trong thập niên

90 là mối đe dọa của các nhà kinh doanh. Nhà

quản trò marketing cần chú ý đến 4 xu hướng

của môi trường vật chất, thiên nhiên như:1.Sự khan hiếm của nguồn nguyên

vật liệu

2.Sự gia tăng chi phí năng lượng

3.Sự gia tăng mức độ ô nhiễm

của môi trường

4.Sự thay đổi vai trò của nhà

nước trong việc bảo vệ môi

trườngMôi trường công nghệ

Công nghệ là một động lực tạo nên kết

quả dài hạn mà chúng ta không thể dự

đoán được. Nhà marketing cần chú ý 4 xu

hướng của môi trường công nghệ như sau:1.Quá trình thay đổi và pháttriển công nghệ diễn ra nhanh

chóng

Cơ hội phát minh gần như

không có giới hạn

Sự biến đổi của ngân sách

dành cho việc nghiên cứu và

phát triển

Sự gia tăng của việc kiểm

soát đối với thay đổi công nghệ2.

3.

4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁ TRỊ VÀ SỰ THOẢ MÃN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×