Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quan điểm bán hàng & marketing

Quan điểm bán hàng & marketing

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ CÁC

LĨNH VỰC

ỨNG DỤNG CỦA MARKETINGMô hình 4P của Mc CarthyP1: Sản Phẩm (Product): nhu cầu và

ước muốn của khách hàng

P2: Giá (Price): Chi phí đối với khách

hàng

P3: Phân Phối (Place): Tiện lợi cho

khách hàng

P4: Chiêu Thò-XTBH (Promotion):Thông

tin cho khách hàng

Trung tâm là C: Người tiêu dùng

(Customer)VAI TRÒ CỦA MARKETING1.

Vai trò của marketing

trong

doanh nghiệp

2.

Vai trò của marketing

trong

các tổ chức phi lợi

nhuậnCÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA

MARKETING

Nhu cầu tự nhiên và nhu cầu có

khả năng thanh toánNhu cầu

Sản phẩm

Sự thoả mãnTháp nhu cầu Maslow

.

Nhu cầu tự

khẳng đònh

Nhu cầu được

tôn trọng (đòa

vò, lòng tự

Nhu cầu

xã hội hóa

trọng)

(hòa nhập, chia sẻ,

yêu thương)

Nhu cầu an toàn

(được che chở, được

bảo vệ)

Nhu cầu sinh hoạt

(ăn uống, ngủ, nghỉ,

đi lại …)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm bán hàng & marketing

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×