Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin:

1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý- Viết phản hồi (xem, thêm, xóa).Hình 2 Sơ đồ Use Case Người dùng là thành viên

* Chưa là thành viên:

- Đăng kí thành viên

- Xem thơng tin ẩm thực

- Tìm kiếmHình 3 Sơ đồ Use Case Người dùng chưa là thành viên

Trần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 14ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý2.1.1.3 Use Case Quản trị viên:

Các chức năng của Quản trị viên:

- Đăng nhập

- Quản lí Nhà cung cấp

- Quản lí món ăn

- Quản lí tin tức

- Quản lí phản hồi

- Quản lí danh mục: tin tức, loại nhà cung cấp, khu vực nhà cung cấpHình 4 Sơ đồ Use Case Quản trị viênTrần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 15ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý2.1.1.3 Use Case tồn hệ thống:Hình 5 Sơ đồ Use Case tồn hệ thống

2.1.2 Đặc tả Use case

Đăng nhập:

Use case này mô tả cách thức người dùng đăng nhập vào hệ thống.

Các luồng sự kiện

Use case này bắt đầu khi hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập.

Luồng sự kiện chính:

- Hệ thống hiển thị một màn hình yêu cầu người sử dụng nhập tên và mật khẩu.

Trần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 16ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý- Người dùng nhập tên và mật khẩu.

- Sau khi nhập xong nhấn đồng ý.

- Hệ thống sẽ chuyển thông tin lên server để xử lý.

- Hệ thống sẽ kiểm tra tên và mật khẩu có trong cơ sở dữ liệu hay không.

- Hệ thống sẽ dựa vào quyền của người đăng nhập để cấp cho những chức năng tương

ứng.

- Sau đó hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết là đã đăng nhập thành công.

Luồng sự kiện phụ

- Nếu trong lng sự kiện chính, người dùng nhập sai tên hoặc mật khẩu thì hệ thống

sẽ thơng báo là nhập tên và mật khẩu sai. Hệ thống sẽ hiển thị lại màn hình đăng nhập

yêu cầu người dùng đăng nhập lại.

- Người dùng có thể đăng nhập lại hoặc là hủy bỏ việc đăng nhập.

- Điều kiện tiên quyết.

- Hệ thống phải kết nối thành công với server.

Kết quả

Nếu đăng nhập thành cơng sẽ xuất hiện màn hình quản lý chính và tùy theo từng

quyền của người dùng sẽ xuất hiện những chức năng tương ứng.Trần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 17ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý2.2 SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

2.2.1 Sequence diagram cho Use Case LoginHình 6 Sequence diagram cho Use Case LoginTrần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 18ĐỂ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN WEBSITE ẨM THỰC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN HỆ THỐNG

GỢI Ý2.2.2 Sequence diagram cho Use Case Đăng kí thành viênHình 7 Sequence diagram cho Use Case Đăng kí thành viên

Chức năng: Cho phép nhà cung cấp có thể đăng kí làm thành viên của website.

Đối tượng: Người dùng chưa ;à thành viên.

Thông tin đầu vào: Tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ và tên, địa chỉ,

ngày sinh, email (nếu có), giới thiệu về nhà hàng.

Cách thức xử lý: Kiểm tra form: Tên đăng nhập phải chưa có trong cơ sở dữ liệu, mật

khẩu xác nhận phải giống với mật khẩu chính, số điện thoại phải là số, địa chỉ email

phải đúng mẫu. Kiểm tra ràng buộc dữ liệu trong CSDL.

Dữ liệu cần lưu trữ: Tất cả các giữ liệu nhập vào được lưu vào trong database và sẽ

có thêm trạng thái của dữ liệu (được quản trị viên xác nhận hay chưa?).

Thông tin đầu ra: Hiện thông báo lỗi nếu các form nhập không đúng mẫu hoặc khơng

hợp lệ. Hiện form thơng báo đăng kí thành công và chờ Quản trị viên xác nhận nếu các

thông tin đầy đủ và hợp lệ.Trần Thị Thanh Hoa – 16I1Page 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×