Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cảm biến siêu âm

2 Cảm biến siêu âm

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Cảm biến siêu âm

Nguyên lý và cấu tạo

Cảm biến sẽ phát ra 1 sóng siêu âm. Nếu có chướng ngại vật trên

đường đi, sóng siêu âm sẽ phản xạ  lại và tác động lên module nhận

sóng.

Đo thời gian từ lúc phát và nhận sóng ta sẽ tính được khoảng cách từ

cảm biến đến chướng ngại vật  V: vận tóc sóng siêu âm (343 m/s

trong khơng khí)

t: thời gian từ lúc phát đến lúc thu

Tuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Ưu điểm

Đo được khoảng cách rời rạc của vật di chuyển

Ít ảnh hưởng bởi vật liệu và bề mặt

Khơng ảnh hưởng bởi màu sắc

Tín hiệu đáp ứng tuyến tính với khoảng cách

Có thể phát hiện vật nhỏ ở khaongr cách xaNhược điểm

Sóng phản hồi bị ảnh hưởng của sóng âm thanh tạp âm

Cần 1 khoảng thời gian sau mỗi lần sóng phát đi để sẵn sàng nhận

sóng phản hồi  chậm hơn CB khác

Khó phát hiện vật có mật độ vật chất thấp ở khoảng cách xaTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Bố trí cảm biếnTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Bố trí cảm biếnTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Bố trí cảm biếnTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Bố trí cảm biếnTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Bố trí cảm biếnTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âm

Một số ứng dụngTuesday, July 3, 20182.2 Cảm biến siêu âmTuesday, July 3, 20182.3 Cảm biến tiệm cận

Cấu tạo và nguyên lý:

Cảm biến tiệm cận sử dụng dao động tần số cao để phát hiện vật khi

gần cảm biến

Có 2 loại cảm biến tiệm cận:• Loại cảm ứng: phát hiện kim loại từ tính và khơng từ

tính bằng cách tạo ra trường điện từ.

• Loại điện dung: phát hiện vật kim loại và không kim

loại bằng tạo ra điện trường tĩnh.Tuesday, July 3, 20182.3 Cảm biến tiệm cận

Một số hình ảnh thực tếTuesday, July 3, 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cảm biến siêu âm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×