Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Fullerene vô cơ (BN, MoS2, NbS2, vv)

Fullerene vô cơ (BN, MoS2, NbS2, vv)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình. 3.15 Boron

nitride lồng

B64N64 đối xứngNhóm của Tenne thấy rằng một số kim loại có thể có khả

năng tạo thành cấu trúc giống fullerene và các ống nano

[3.12] (Figs. 3.16, 3.17).

Trong thực tế, WS2 fullerene có thể được sử dụng như là

chất bôi trơn rắn Độ cong trong các hệ này đòi hỏi có lỗ

hổng vng như cho độ cong Gauss dương và lỗ hổng bát

giác như cho độ cong Gauss âm.

Những cấu trúc giống fullerene như thế xuất hiện đối

xứng bát diện và sở hữu sáu lỗ hổng vuông giống như

(Hình. 3.16).Hình. 3.16:

(a) lồng Molypden sunfua

Mo64S128 tâm đối xứng.

(b) các khiếm khuyết kim

loại lớp( khiếm khuyết

vng).

(c) khiếm khuyết hình bát

diện

(các nguyên tử nhỏ hơn là các

nguyên tử kim loại)Hình 3.17 vonfam sunfua WS28. NanodiamondKim cương nano là cụm nhỏ carbon sp3 mà mỗi nguyên tử

được kết nối đồng hóa trị với bốn hạt lân cận, ngoại trừ các hạt

biên.

Theo Shenderovaet al, có hai nhóm lớn các nanodiamond:kim cương nano như là sản phẩm cuối thu được từ các

phương pháp như chiếu xạ electron Carbon onion,màng kim

cương ultrananocrystalline, và kim cương ultradispersed thu

được từ vụ nổ tổng hợpCác nhóm khác đó là kết quả của q trình phát triển khơng

liên tục cấp micro hoặc macrodiamonds. khoảng 10-20%

carbon giữa các vì sao(thiên thạch là trong kim cương nano..Tính chất:

Người ta thấy rằng kim cương nano có kích thước từ 2-10 nm

khơng độc hại .Các tính chất phát quang của kim cương nano cho

phép sử dụng chúng như là vật đánh dấu sinh học, mà nó có thể

ứng dụng trong tương lai để xác định các khối u.Diamonoids như hình(Fig. 3.18). Trong đó những phân tử có

thể là: adamantane (C10H16), iceane (C12H18), diamantane

(C14H20), triamantane (C18H20), pentamantane (C25H30), và

superadamantane (C35H36).Diamonoids lớn hơn đã được tách ra từ dầu mỏ và có thể có

ứng dụng trong sinh học cũng như điện tử và lĩnh vực phát xạHình 3.18 Nanodiamond

bão hòa hydrogenKết luận

Buckminsterfullerene (cấu trúc cầu C,rất ổn định) mở ra lĩnh vực cấu trúc

nano carbon, Củng cố cho khoa học và công nghệ nano. Mang lại một cách

mới cho khoa học liên quan đến multidisciplinarity. toàn bộ các ứng dụng

mới cho vật liệu nano lớp là vô cùng hứa hẹn, và chắc chắn là các cơng trình

mới sử dụng vật liệu tiên tiến trong thế kỷ 21 sẽ bao gồm fullerenes, các ống

nano carbon, graphene, grapheme nanoribbons, cacbon onion, cacbon xốp,

boron nanoribbons nitride, và các cấu trúc nano chalcogenide kim loại.

Ý tưởng về sản xuất, trong bất kỳ là vật chất lớn, một lớp mỏng, dày một

nguyên tử, và uốn cong nó theo những cách khác nhau, mở ra con đường mới

trong kiến trúc tiên tiến.kỹ thuật mới đặc trưng và các công cụ này sẽ ngày

một phát triển đề đáp ứng các nhu cầu sử dụng chúng

Những vật liệu nano sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong những thách thức

trước mắt như sản suất hiệu quả nguồn năng lượng, xử lý môi trường và vấn

đề sức khỏe. Không phải ngẫu nhiên mà hai cấu trúc nano carbon, C60 và

graphene, đã được trao hai Giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Fullerene vô cơ (BN, MoS2, NbS2, vv)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×