Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Fullerene Peapods(ống)và fullerene Coalescence(sự kết hợp)

Fullerene Peapods(ống)và fullerene Coalescence(sự kết hợp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình. 3.11 Dãy ảnh TEM

hiển thị hóa hợp của C60 trong

lòng của một SWNT bị cơ lập.

(a) hình dạng ban đầu với một

lương e- tối thiểu.

(b-h) hình ảnh liên tiếp ghi lại

trong khoảng thời gian 60-90 s.

Hình dạng tạo thành do sự hợp

nhất C60-C60 trội hơn C60SWNTHình. 3.12 (a) ống nano

carbon với các phân tử C60

hợp nhất hình thành một ống

nano dạng sóng.

(b) ảnh (TEM) của một ống

nano carbon với ống dạng

sóng bên trong được gọi là

fullerene coalescence6. Fullerene cao cấp

Vẫn có khả năng là hình thành cấu trúc cao cấp như có

hình xuyến (Fig. 3.13), mà có thể đáp ứng từ trường, tạo

ra từ tính tại một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào sự định

hướng của C60.

Có thể là sự kết hợp của nhiều fullerene, bắt đầu từ các

cấu trúc giống lớp vỏ (onion);

Ví dụ: một loại fullerene 11 lỗ đối xứng(Ih) kết hợp từ

coalescing Ih C500 và Ih fullerene C240 (Hình.

3.14).thấy rằng lỗ của chúng được sử dụng như các kênh

hoạt động để gắn các phân tử hay nguyên tử bên ngoài

[3,149], là phân tử cảm biến hoặc lưu trữ hydro [3,150].

Các họ fullerene cao cấp khác nhau đã được liệt kê và

phân loại theo dang hình học của chúngHình. 3.13 mơ hình 1

nano dạng hình xunHình. 3.14a-c fullerene với 11 lỗ thủng, hình

khối 20 mặt đối xứng, và 2040 nguyên tử carbon7. Fullerene vô cơ (BN, MoS2, NbS2, vv)Boron nitride (BN) và molypden, vonfram, và

rhenium disunphua là vật liệu có cấu trúc lớp như

Graphite và graphene.

Hexagonal BN gồm lớp phẳng lục giác với vòng

Hexagonal xen kẽ boron và nitơ nguyên tử.

Trong trường hợp của BN fullerenes, phải được

đảm bảo cấu trúc kín và đảm bảo thành phần hóa học

(Hình. 3.15). Bát diện BN lồng fullerenes (lên đến ba

lớp) đã được tìm thấy bằng cách chiếu xạ electron.Hình. 3.15 Boron

nitride lồng

B64N64 đối xứngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Fullerene Peapods(ống)và fullerene Coalescence(sự kết hợp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×