Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 20nm

Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 20nm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 50 nmẢnh TEM mẫu 2: độ phân giải 50nm66Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 100 nmẢnh TEM mẫu 2: độ phân giải 100nm67Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 200 nmẢnh TEM mẫu 2: độ phân giải 200 nm68Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 200 nm

4.3.Kết quả SEM

Mẫu sau khi li tâm rửa sạch bằng nước cất 3 lần và ethanol 1 lần được sấy khô ở 65 0Ctrong 72h thu được dạng bột. Sau đó chiết ra vào các ống đựng mẫu có đánh số rồi đưa đến

phòng phân tích. Các kĩ thuật viên sẽ đưa mẫu vào thiết bị SEM. Máy phân tích SEM mang

thương hiệu FESEM thuộc thế hệ S4800 HITACHI, Nhật Bản. Hitachi S-4800 là kính hiển vi

điện tử quét sử dụng súng điện tử kiểu phát xạ cathode trường lạnh FESEM và hệ thấu kính

điện từ tiên tiến nên có độ phân giải cao, thường được dùng để đo các đặc trưng của các vật

liệu cấu trúc nano.

-Mẫu số 1: 12h-120oC69Ảnh SEM của mẫu 1 ở 12h-120oC: độ phân giải 400 nmẢnh SEM của mẫu 1 ở 12h-120oC độ phân giải 500 nm70Ảnh SEM của mẫu 1 ở 12h-120oC độ phân giải 1μmẢnh SEM của mẫu 1 ở 12h-120oC độ phân giải 2μm71Qua những hình ảnh trên có thể rút ra được kết luận rằng trên bề mặt mẫu có rất nhiều hạt

dạng tấm, vẩy gai. Các vẩy này nằm đan xen và bám trên bề mặt graphene. Với độ phóng đại

cao hơn có thể thấy được rất nhiều hạt li ti bám trên tấm graphene. Những hạt đó chính là tinh

thể SnO2.

4.4. Kết quả EDX

- Mẫu số 1: 12h-120oCPhổ phân tích thành phần hóa của mẫu 1 ở 12h-120oCTên nguyên tố

CK

OK

Si K

Fe K

Sn L

Tổng cộng% Khối lượng

4.40

39.60

0.27

0.67

55.05

100.00% Nguyên tử

11.02

74.39

0.29

0.36

13.94Bảng thành phần hóa của mẫu 1 ở 12h-120oC

Dựa vào hàm lượng các chất ta có tỉ lệ hàm lượng của Sn và O 2 là 1:7 (74.39 : 13.94) thì suy

ra đây không phải là tỉ lệ thật của SnO2 bởi vì graphene sẽ bị oxi hóa tạo thành graphene oxit

(G.O) cho nên hàm lượng O2 trong vật liệu composite SnO2 / G.O sẽ bao gồm từ SnO2 và72G.O. Vì điều kiện phòng thiết bị giới hạn nên không thể xác định được tỉ lệ Sn và O 2, nhưng

có thể khẳng định sự có mặt của SnO2 trong mẫu.

Tỉ lệ graphene và Sn là: 11.02:13.94 ( xấp xỉ 1:1.26) nên gần đúng với tỉ lệ 1:1 so với bài báo

đã công bố.4.5.Kết quả RamanMẫu chuẩn của bài báo tham khảo:Mẫu Raman chuẩn của bài báo tham khảo [14]Mẫu dùng để phân tích Raman ở dạng bôt. Mẫu sau khi được li tâm sẽ được sấy ở 700C

trong 84h. Máy dùng để đo Raman thuộc hãng HORIBA JOBIN YVON, vùng khảo sát từ 03000 cm-1. Phân tích bằng bước sóng laer 650nm. Với bước sóng kích

thích của lasers, sẽ kích thích các nguyên tử dao động trong phân tử. Đối với phân tử73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh TEM mẫu 2: độ phân giải 20nm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×