Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, Ý KIẾN, NỘI DUNG, KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, Ý KIẾN, NỘI DUNG, KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong nước đã làm biến đổi

sâu sắc đời sống kinh tế xã hội ở nhiều địa phương và các thành phố lớn. Nhiều

khu đô thị mới mọc lên với điều kiện hạ tầng đồng bộ tạo ra không chỉ một bức

tranh đô thị hiện đại mà còn là động lực to lớn để thúc đẩy nền kinh tế phát

triển. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan như không đủ nguồn lực,

hạn chế về công tác dự báo, thiếu tầm nhìn trong công tác quy hoạch dẫn đến

tình trạng “ xôi đỗ” trong quá trình phát triển đô thị. Hàng ngày trên các

phương tiện thông tin chúng ta đã quá quen thuộc với những hình ảnh đối lập

giữa một bên là những nhà cao tầng chót vót với những tiện nghi đầy đủ với

một bên là những khu đô thị cũ thường xuyên chịu cảnh ngập nước bốn mùa,

giao thông đi lại hết sức khó khăn do lấn chiếm đất công, điều kiện vệ sinh thấp

kém. Sự tồn tại của các đô thi cũ, đặc biệt là đô thị ở các khu vực trung tâm của

các thành phố lớn là một vấn đề khách quan, lâu dài. Làm thế nào để có thể

đảm bảo được điều kiện sống cơ bản cho người dân ở các đô thị cũ là thách

thức thường xuyên của những người làm công tác quản lý.

Đà Nẵng từ khi trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm

1997 cho đến nay đã có 3 lần điều chỉnh quy hoạch vào các năm 2002, 2010

và 2013. Sau mỗi lần quy hoạch được điều chỉnh diện mạo đô thị có những

biến đổi sâu sắc, nhiều khu đô thị mới đã được hình thành trở thành đợng lực

chính cho sự phát triển, đáp ứng nhu cầu về ở, sinh hoạt và kinh doanh của

người dân. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2010, thành phố đã phê duyệt

1.200 đồ án quy hoạch mới, chọn 334 địa điểm xây dưng cơng trình, phủ kín

quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 với tởng diện tích là 8000 ha, triển khai

1.300 dự án với diện tích đất phải thu hời, giao và cho thuê là 17000 ha. Bên

cạnh việc đầu tư các khu đô thị mới theo đúng qui hoạch đã được duyệt, thành

phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc quản lý và cải tạo các khu đô thị cũ. Rất

nhiều các tuyến đường trong các khu dân cư được bê tông hóa, hệ thống thoát

nước được cải tạo, đấu nối tương đối đồng bộ. Mạng lưới chiếu sáng kiệt,

hẻm được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý lộ giới và cấp phép xây dựng

6được tiến hành chặt chẽ. Tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập nước, đổ rác

thải bừa bãi, lấn chiếm không gian công cộng trong các khu đô thị cũ từng

bước được cải thiện và giảm đi rõ rệt. Khoảng cách về chất lượng hạ tầng

giữa khu đô thị mới và các khu cũ mặc dù có tồn tại nhưng đã được thu hẹp

đáng kể. Tuy nhiên, sự tồn tại của các khu đô thị cũ là một vấn đề khách quan.

Một mặt các nhà quy hoạch và quản lý đều muốn giữ gìn một di sản, nhưng

mặt khác chúng ta không có đủ nguồn lực để xóa bỏ nó. Những các khu đô thị

cũ , đặc biệt là ở khu vực trung tâm hàng ngày hàng giờ đang chịu một áp lực

rất lớn về điều kiện hạ tầng. Lực hấp dẫn của các khu đô thị cũ ở trung tâm

đang kéo theo sự tăng trưởng rất “nóng” về dân số dẫn đến sự quá tải về hạ

tầng, về chỗ ở, về giáo dục và y tế mà nếu không có giải pháp hiệu quả chúng

ta sẽ phải đối mặt với sự hình thành những khu “ổ chuột” mới ở khu vực

trung tâm. Số liệu thống kê cho thấy trong vòng 10 năm (1997 -2009) dân số

Đà Nẵng đã tăng từ 672,5 nghìn người lên 890,5 nghìn người, mật độ dân cư

ở các quận trung tâm là 18,38 nghìn người/km2. Đây chính là thách thức to

lớn mà chính quyền thành phố Đà Nẵng phải đối mặt giải quyết.

Vào trung tuần cuối tháng 8/2013, Thành phố Đà Nẵng đã công bố kết

quả điều tra dư luận xã hợi về “Kết quả thực hiện thí điểm khơng tở chức hội

dồng nhân dân quận, huyện, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” với 500

phiếu khảo sát. Kết quả điều tra thu được cho thấy có đến 84% người dân

đồng ý không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường.68,8% ý kiến

của người dân cho rằng việc thực hiện thí điểm khơng ảnh hưởng đến việc

đảm bảo quyền đại diện và quyền làm chủ của người dân vì đã có các kênh

giám sát khác. Có đến 60% ý kiến đánh giá việc công khai, minh bạch các chế

độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp đến nhân dân khi

thực hiện thí điểm được “tăng cường hơn”.

Đại đa số ý kiến được hỏi đánh giá khá tích cực về hiệu quả các hoạt

đợng của ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện thí điểm không tổ chức hội

đồng nhân dân quận, huyện, phường...

7Đà Nẵng là mợt đơ thị có diện tích và quy mơ dân số vừa phải, tốc độ

đô thị hoá cao, số lượng đơn vị hành chính tinh gọn, trình đợ cán bộ công

chức, mức độ sẵn sàn về ứng dụng CNTT cao... Với các yếu tố thuận lợi đó,

“Đà Nẵng đã sẵn sàng tham gia thí điểm xây dựng mơ hình chính quyền đơ

thị” - Ơng Nguyễn Ngọc T́n, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. phát

biểu trong cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng năm

2012.

Cốt lõi của chính quyền đơ thị khơng chỉ về bợ máy tở chức chính

quyền mà còn là cơ chế tự chủ bao gờm tự chủ tài chính đi kèm. Trong khi đó

ngân sách sách Tp. Đà Nẵng vẫn còn bước dài để tiến đến cơ cấu thu bền

vững, đảm bảo ởn định tự chủ tài chính, đáp ứng được nhu cầu phát triển của

thành phố.

Nguồn thu NS chủ yếu dựa vào đất đai, tỷ lệ % phân chia cho ngân

sách địa phương ở là 90% - tức thành phố được giữ lại 90% các khoản thu

phân chia ngân sách cấp tỉnh/thành phố được hưởng theo tỷ lệ. Đồng thời

trong 2 năm trở lại đây, khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, nguồn thu

của Đà Nẵng bị ảnh hưởng qua đó đã dẫn đến tình trạng thu không đủ bù chi

ở thành phố này.

Tỷ lệ giữ lại đến 90%, khi chủn sang tự chủ tài chính, ng̀n thu của

Đà Nẵng không có biến động nhiều nếu như cơ cấu nguồn thu của Đà Nẵng

không chuyển dịch nhanh sang hướng bền vững.

Với thực trạng hiện có và điều kiện cơ bản của mợt chính quyền đơ thị

là tự chủ tài chính, để thực hiện được thí điểm xây dựng mơ hình chính quyền

đơ thị ở Đà Nẵng, lãnh đạo các cấp và người dân tại thành phố này phải nổ

lực rất nhiều trong cải cách kinh tế nhằm hướng đến cải thiện ng̀n thu theo

hướng bền vững

2. Q trình thực hiện và xây dựng chính quyền đơ thị ở Đà Nẵng.

2.1. Luật hiến pháp về xây dựng chính quyền đơ thị.8Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số

192/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí

điểm mơ hình tở chức chính quyền đơ thị do Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Trong các đề xuất sửa đổi

Hiến pháp 1992, nhiều địa phương cũng đề nghị cần quy định cụ thể chính

quyền địa phương gờm chính quyền đơ thị và chính quyền nơng thơn, Hà Nợi,

Đà Nẵng, Tp. Hờ Chí Minh là 3 địa phương “đầu tàu” thể hiện mong muốn

này.

Hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân

năm 2003 không xác định, phân biệt sự khác nhau về tính chất, chức năng

giữa các đơn vị hành chính cơ bản (tỉnh, thành phố, xã) với đơn vị hành chính

trung gian (hụn, q̣n, phường). Chính vì vậy, mơ hình tổ chức bộ máy và

phương thức hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được áp

dụng cho tất cả các cấp hành chính. Tuy nhiên, vì sự khác biệt về điều kiện

kinh tế, địa lý, dân cư, kết cấu hạ tầng, đặc biệt đối với các thành phố trực

thuộc trung ưng giữ vai trò của trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa… nên sự

khơng phân biệt này lại dẫn đến những khó khăn không nhỏ cho công tác

quản lý. Trên nhiều diễn đàn, đặc biệt là trong quá trình nghiên cứu tổng kết

sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, lãnh đạo các thành phố Hà Nợi, Đà Nẵng,

thành phố. Hờ Chí Minh đều cho rằng, xây dựng chính quyền đơ thị với việc

giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hợp lý sẽ là động lực để phát triển đô

thị.

Lý do mà Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hờ Chí Minh đưa ra là các

thành phố lớn trực thuộc trung ương hiện đang đối diện với nhiều vấn đề về

quản lí đơ thị nhưng chưa thể giải quyết được. Do đó, bằng nhiều cách, các

thành phố này đã đề nghị trung ương có những chính sách riêng để “cởi trói”

những hạn chế về cơ chế quản lý như Hà Nội muốn có Luật Thủ đô, thành

phố Hờ chí Minh có cơ chế về phân bở ngân sách, đầu tư và tính tự chủ trên

mợt số lĩnh vực; các đô thị khác cũng đã được trung ương tạo nhiều cơ chế

9phân cấp, ủy quyền mạnh hơn các tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn còn

thiếu tính nhất quán từ các cơ quan trung ương. Hạn chế này dẫn đến những

lúng túng của chính quyền các đơ thị như việc tự chủ về ngân sách và quản lí

đơ thị chịu nhiều sự chi phối tại Đà Nẵng, để tạo sự phân biệt giữa chính

quyền nơng thơn và chính quyền đơ thị, thành phố Đà Nẵng đề x́t mơ hình

chính quyền đơ thị hành chính, gờm cơ quan quyền lực nhà nước tại địa

phương và cơ quan chấp hành, hành chính tại địa phương. Đà Nẵng đề xuất,

đối với đô thị, chỉ nên tổ chức hội đồng nhân dân ở hai cấp (thành phố và xã),

bỏ các cấp trung gian là huyện, quận. Đối với các cấp hành chính khơng có

hợi đờng nhân dân, vai trò giám sát của hội đồng nhân dân được thay thế bằng

hoạt động giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân theo địa bàn; tăng cường

hình thức dân chủ trực tiếp, tự quản, đảm bảo cho nhân dân có thể tham gia

rộng rãi vào quá trình quản lý đô thị. Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị đổi

tên gọi Ủy ban nhân dân thành Ủy ban Hành chính . Ủy ban nhân dân các cấp

hiện nay sẽ đổi thành Ủy ban hành chính các cấp theo mơ hình này.

Cùng hướng đến mơ hình chính quyền đơ thị, Phó Chủ tịch Ủy ban

nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh sau khi dẫn chứng những bất

hợp lý từ thực tế quản lý của chính quyền thành phố hiện nay, cũng đề xuất

nên phân biệt rõ chính quyền nơng thơn và đơ thị trong lần sửa đởi Hiến pháp

này.

Tại thành phố Hờ Chí Minh, từ những năm 2006-2007, thành phố Hờ

Chí Minh đã từng lập “Đề án thí điểm mơ hình chính quyền đô thị”. Đề án

này đã đưa ra các lập luận chứng minh mơ hình chính quyền địa phương hiện

nay đã bộc lộ quá nhiều bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn. Tuy

nhiên, vì nhiều lý do, đề án này phải tạm gác lại. Đến đầu năm 2012, khi tổng

kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, thành phố Hờ Chí Minh mợt lần nữa

lại kiến nghị về việc xây dựng chính quyền đơ thị.

Chun gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn khẳng định: “Mơ hình

chính quyền đô thị là vấn đề bức bách và đã được nhận thức rõ là phải tổ chức

10quản lý đô thị khác với địa bàn nông thôn”. Vấn đề hiện nay chỉ là việc sửa

đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 lần này sẽ “gỡ” cho các đô thị đến đâu mà

thôi.ạn chế nên chưa tập trung thỏa đáng cho đô thị phát triển…

2.2.Các điều kiện cần và đủ để xây dựng chính quyền đơ thị Đà Nẵng.

So với các tỉnh thành phố khác, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi hơn để

thực hiện thí điểm mơ hình chính quyền đơ thị. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên

gia, Đà Nẵng mới chỉ có các điều kiện “cần” mà thiếu các điều kiện “đủ”. Cốt

lõi của chính quyền đơ thị khơng chỉ về bợ máy tở chức chính quyền mà còn

là cơ chế tự chủ.

Còn nhớ, tại Hội nghị góp ý Dự thảo Đề án thí điểm mơ hình Chính

quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng tổ chức vào tháng 2/2014, Phó Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: thành phố Đà Nẵng, thành phố Hờ Chí

Minh là 2 địa phương cả nước chọn thí điểm xây dựng mơ hình chính quyền

đơ thị. Đây là đòi hỏi thực tiễn và trọng trách của 2 thành phố. “Mục tiêu xây

dựng thí điểm chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng phải bảo đảm 3 vấn đề

lớn là có lợi hơn cho người dân; tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển tốt hơn

với cơ chế, chính sách mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của thành phố trong

việc phát triển của khu vực và cả nước với tư cách là trung tâm đô thị của

vùng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.(ảnh: Khu hành chính tập trung tại Đà Nẵng)11Theo dự báo, đến năm 2020, dân số Đà Nẵng đạt mức khoảng 1,6 triệu

người, trong đó dân số đô thị 1,3 triệu người, Đà Nẵng đang dần trở thành

một thành phố có môi trường đô thị văn minh, giàu tính nhân văn, đời sống

văn hóa cao; mợt thành phố hấp dẫn và đáng sống. Cùng với đó, sự nhiệt

huyết dám nghĩ, dám làm, dám chịu của người đứng đầu và cán bợ cơng chức,

đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, sự minh bạch thông tin và chính sách

phát triển hợp lý... Theo nhiều chuyên gia, đây là những tiền đề hết sức cần

thiết và quan trọng cho việc hình thành mơ hình chính quyền đơ thị

Phát biểu tại Hội nghị góp ý Dự thảo Đề án thí điểm mơ hình Chính

quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân thàh phố

Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến nêu những định hướng thiết kế mơ hình chính

quyền đơ thị của Đà Nẵng. Trong đó, định hướng cụ thể về phát triển kinh tế xã hội với 5 đột phá chiến lược gồm: Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du

lịch và thương mại; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công

nghệ thông tin; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh và thực thi các chính sách xã hợi giàu tính nhân

văn; phát triển nhanh ng̀n nhân lực chất lượng cao. Theo ông Văn Hữu

Chiến, để các bước thực hiện chính quyền đơ thị được tḥn lợi, Trung ương

cần phân cấp, ủy quyền cho thành phố về thẩm quyền ban hành văn bản quy

phạm pháp luật; thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; thẩm quyền quản

lý tài chính - ngân sách; phân cấp quản lý bợ máy tổ chức Nhà nước và quản

lý đội ngũ cán bợ, cơng chức của chính quyền đơ thị. Ngoài ra, cho phép

thành phố thành lập thanh tra đô thị gồm các ngành xây dựng, giao thông, môi

trường... “Với những hướng đi đột phá mạnh mẽ này, đề án xây dựng chính

quyền đơ thị của Đà Nẵng hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của dân

cư đô thị, chất lượng phục vụ của chính quyền đơ thị và tạo đợng lực để phát

triển nhanh kinh tế - xã hội thành phố. Đà Nẵng đã và đang có sẵn những tiền

đề quan trọng cho việc hình thành chính quyền đơ thị”- ông Chiến nhấn

mạnh.12Nhiều chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng, Đà

Nẵng đang hội tụ đầy đủ các ́u tố “chín m̀i” đề xây dựng mơ hình chính

quyền đơ thị. Để chứng minh cho lập ḷn của mình, các chuyên gia đã đưa ra

bộ “chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính cơng cấp tỉnh tại Việt Nam

(PAPI)”. Theo đó, trong hai năm liên tiếp Đà Nẵng đứng đầu chỉ số cải cách

hành chính (PAPI) và cũng là địa phương đứng đầu về chỉ số công lý. Đặc

biệt, năm 2014, Đà Nẵng không chỉ xếp trên cả thành phố Hò Chí Minh, mà

còn đứng đầu cả nước về các chỉ số thành phần như cung ứng dịch vụ cơng,

thủ tục hành chính cơng… Bở sung cho nhận định này, ông Lý Đình Quân –

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đà Nẵng khẳng định: tỷ lệ đô thị hóa cao với

87,16% hiện nay (92% vào năm 2020); việc thí điểm khơng tở chức hợi đờng

nhân dân quận, huyện, phường từ năm 2009 đến nay, hoạt động của chính

quyền các cấp tại thành phố đang ởn định; người dân và doanh nghiệp hài

lòng với cách thức phục vụ của chính quyền về chất lượng dịch vụ cơng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý sự thành công khơng nằm ở

việc có được mợt “mẫu” chính quyền đơ thị hoàn hảo mà ở cách vận hành bộ

máy - mợt chun gia ví von.

Theo nhiều chun gia, cốt lõi của chính quyền đơ thị khơng chỉ về bợ

máy tở chức chính quyền mà còn là cơ chế tự chủ bao gờm tự chủ tài chính đi

kèm. Với riêng Đà Nẵng, không thể phủ nhận một điều là trong những năm

qua, mặc dù đã giảm dần sự lệ thuộc vào nguồn thu từ bất động sản nhưng

ngân sách từ bất động sản vẫn giữ một vai trò rất quan trọng. Do đó, để tiến

đến mô hình bền vững, Đà Nẵng cần phải có nguồn thu bền vững, đảm bảo ổn

định tự chủ tài chính, đáp ứng được nhu cầu phát triển của thành phố.

Cùng với đó, vấn đề đội ngũ cán bộ cũng là một yếu tố cần cân nhắc và

lưu ý bởi con người là yếu tố quyết định, mô hình có đẹp đến đâu, hay tới đâu

mà con người vô cảm, tham nhũng, không có nụ cười với nhân dân thì khó

thành chính quyền đơ thị của dân, do dân, vì dân. Trong thời gian vừa ra,

không khó để có thể nhận những thông tin không tốt về “cán bộ” tại địa

phương này. Đó là những ông cán bộ dám “ém” 17.000 lô đất trong khi người

13dân tái định cư phải đi thuê nhà trọ. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp

tỉnh ( PCI ) được VCCI công bố ngày 16/4 cho thấy gánh nặng chi phí khơng

chính thức ngày càng tăng với doanh nghiệp. Theo đó, Đà Nẵng, thành phố

Hờ chí Minh là hai địa phương có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng PCI vừa

được công bố nhưng doanh nghiệp vẫn e ngại vì có tần suất nhận chi phí

ngoài lề cao trong hoạt động cấp phép kinh doanh.

Vấn đề thứ 3 và có lẽ cũng là “cái vướng” lớn nhất đó là cơ sở pháp lý

của mô hình này khá yếu. Đơn giản là việc hình thành mơ hình chính quyền

đơ thị “vướng” với 102 văn bản luật hiện hành, đặc biệt là nó không phù hợp

với Hiến pháp hiện hành.

Do đó, theo nhiều chuyên gia, để có thể có được “chiếc áo phù hợp”,

Đà Nẵng, thành phố Hờ Chí Minh hay các địa phương khác đang hướng đến

mơ hình chính quyền đô thị còn nhiều việc phải làm.

Đa số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ủng hộ xây dựng

chính quyền đơ thị, trong đó có đề x́t dân bầu chủ tịch thành phố và lập quỹ

"dưỡng liêm" cho cán bộ, công chức.

Chiều 4/12, kỳ họp cuối năm của hội đồng nhân dân thành phố Đà

Nẵng đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành

uỷ, Chủ tịch hợi đờng nhân dân thành phố Nguyễn Bá Thanh cho biết, thành

phố sẽ tập trung xây dựng đề án chính quyền đơ thị để trong quý I/2009 trình

Trung ương.

Ông Thanh cho hay, qua thảo luận ở các tổ hội đồng nhân dân thành

phố, đại đa số các đại biểu ủng hộ việc xây dựng chính quyền đơ thị, trong đó

có đề x́t về thực hiện dân bầu trực tiếp chủ tịch thành phố và thành lập quỹ

hỗ trợ để giữ gìn đạo đức cán bộ, công chức. Khi nào Trung ương cho phép

làm thì sẽ triển khai bàn chi tiết, cụ thể hơn.

“Thành phố sẽ tiến hành rà soát đội ngũ công chức, chỗ nào thiếu thì bổ

sung, chỗ nào làm không đạt thì chuyển qua việc khác, còn đã là công chức

thì phải đảm bảo sức khoẻ, có phẩm chất, năng lực để thi hành chức nghiệp.

Năm 2009 sẽ là năm tập trung nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền

các cấp. Những vấn đề bức xúc, nói đi nói lại nhiều lần thì phải tập trung sức

14để làm, không để mỗi lần đến kỳ họp hội ddooongf nhân dân thành phố lại

phải nhắc”, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố

và các sở, ngành tập trung trong năm tới vào chương trình “3 có” (có nhà ở,

có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị). Riêng về mục tiêu “có nhà ở”,

phải giải quyết khoảng 5.000 căn hộ chung cư nữa mới có thể đáp ứng. Đồng

thời nghiên cứu nâng mục tiêu của chương trình “5 không”, vì đến thời điểm

này, việc đặt mục tiêu “Đà Nẵng không còn hộ đói” là không còn phù hợp

nữa.

Đà Nẵng cũng sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh phòng,

chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đặc

biệt là tội phạm trộm cướp và buôn bán ma tuý.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, qua điều tra

khảo sát, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 2.500-3.000 hợ tḥc diện đặc

biệt nghèo. Ơng u cầu các cấp chính quyền có sự quan tâm hơn đối với các

đối tượng này cũng như các đối tượng chính sách. Đồng thời chú trọng công

tác đền bù giải toả và bố trí đất tái định cư; tập trung cho những công trình

xây dựng cơ bản trọng điểm và triển khai dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên, hỗ trợ

2.3.doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Góp ý và cho ý kiên về xây dựng chính quyền đơ thị tại Đà Nẵng.

Ngày 12-9, ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội thảo góp ý Đề án

thí điểm mơ hình tở chức chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng, để lắng

nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cũng

như ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các cơ quan,

đơn vị khác trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho việc hoàn thiện Đề án. Phó

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phùng Tấn Viết, Trưởng Ban Tổ chức

Thành uỷ Bùi Văn Tiếng và Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Ngữ đồng chủ

trì hội thảo.15(ảnh: Toàn cảnh hợi nghị)

Đề án Chính quyền đơ thị thành phố Đà Nẵng, lợ trình xây dựng mơ

hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ

khi cho thực hiện thí điểm đến năm 2016 sẽ bỏ hội đồng nhân dân tại 11 xã

thuộc huyện Hoà Vang; tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Vai trò của hội

đồng nhân dân thành phố được nâng cao với việc thực hiện chức năng quyết

nghị những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội của

thành phố, những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến người; thực hiện

chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết và các hoạt đợng của các cơ

quan hành chính trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, bổ sung thêm nhiệm

vụ cho hội đồng nhân dân thành phố trong việc chủ động huy động và tổ chức

các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, khoa học công nghệ để phát triển

kinh tế, xã hội thành phố); hội đông nhân dân thành phố được ban hành mợt

số chính sách, văn bản quy phạm nhằm điều chỉnh những vấn đề mới hoặc

riêng có của thành phố để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đây chính là mợt

ưu điểm nởi bật của hợi đờng nhân dân thành phố trong mơ hình Chính quyền

đơ thị. Với mô hình hoạt động như trên, hội đồng nhân dân thành phố được đề

cao và xác định rõ vị trí là cơ quan đại diện của nhân dân; thể hiện tính chất tự

chủ của chính quyền đơ thị thành phố; việc tiếp nhận ý kiến cử tri sẽ được16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, Ý KIẾN, NỘI DUNG, KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×