Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

1 : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

(3)

(4)

(5)

Ghi chú:

(1) : Trị giá NVL xuất dùng trực tiếp sản xuất ra sản phẩm.

(2) : Trị giá NVL sử dụng không hết nhập kho ,phế liệu nhập kho

(3) : Thuế GTGT đâug tư được khấu trừ.

(4) : Phân bổ và kết chuyển chi phí NVL cho đối tượng chịu chi phí và kết chuyển

vào tài khoản liên quan

(5) : Trị giá NVL thu mua dùng trực tiếp không qua nhập kho

Căn cứ vào phiếu nhập kho do phòng kế hoạch vật tư chuyển sang kế toán vật

tư viết phiếu xuất kho theo đúng số lượng ,chủng loại ,sau đó giao phiếu xuất

kho cho bộ phận cần NVL để đưa xuống kho .Thủ kho sau khi giao NVL sẽ giữ

lại phiếu xuất kho cùng với phiếu nhập kho vật liệu là căn cứ để ghi thẻ kho.38Đơn vị : Công ty Dệt 19/5Mẫu số 02 –VTĐơn vị : Thanh Xuân – Hà Nội Ban hành theo QĐ/1141/tc/QĐ/CĐKTTHẺ KHO

Ngày lập thẻ : 1/9/2008

Tờ số : 01

Trên nhãn hiệu ,quy cách vật tư , sản phẩm ,hàng hố : Bơng

Đơn vị tính: Kg

Chứng từ

Số phiếuSố lượng

xácNgày

Ngàynhập

khoNhậpXuấtDiễn giảithángnhận

NhậpXuấtTồncủa

kế

toán2/9

4/9

20/9212/9

4/9Tồn ngày 1/9

Nhập kho

Xuất kho8720/9Xuất kho17Cộng phát sinh

Tồn cuối tháng

927568

1111727568

16451

44512756812000

231174451SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU , DỤNG CỤ , SẢN PHẨM , HÀNG HOÁ39Tên VL ,CCDC ,SPHH Bông

NV

ghiChứng từ Diễn

SH NT

giảiTK

đtháng 9/2008Đơn Nhập

SL

giáTTXuất

SLĐVT:KgTTTồn

SLTTsố

2/94/917212/94/9Tồn 1/9

Nhập

11227562756kho88bông

Xuất62111117kho1645

1bông

20/

98720/9 Xuất621120004451kho

bông

Tồn

cuối

thángLấy số tổng trên sổ chi tiết để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết NVL cuối tháng

căn cứ vào chứng từ gốc kế toán lập bảng kê nguyên VL xuất dùng trong tháng.Đơn vị: Công ty dệt 19/5

Địa chỉ : Thanh Xuân- Hà Nội

40CHỨNG TỪ GHI SỔsố :51Tháng 9/2008Chứng từ Trích yếu

Số NgàyĐơn vị tính :đồngSố hiệu TK

Nợ

Số tiềnchú52 30/9Xuất kho NVL dùng cho 62115211679420072030/9SX sản phẩm

Xuất kho NVL dùng cho 627152269992563phân xưởng SX1Xuất CCDC phục vụ phân 62715330/9Ghi48605730xưởng SX

1691279901000

Từ chứng từ ghi sổ này kế toán vào sổ cái TK 621Đơn vị: Công ty dệt 19/5

Địa chỉ: Thanh Xuân – Hà Nội

SỔ CÁI

Tên Tài khoản : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp41Tháng 9/2008

Đơn vị tính: đồng

NT

ghiChứng từ Diễn giải

Số NgàyTK

đốiSố phát sinh

Nợsố

30/9 51 30/9NVL xuất dùng choứng

15230/9 52 30/9SX sản phẩm

NVL xuất dùng152211323560030/930/9không hết

Kết chuyển sang1541468096512030/9TK154

Cộng phát sinh30/91679420072016794200720 16794200720Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngNgười lập phiếu(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)2.2/Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp:

Để hạch tốn nội dung TK 622 : Chi phí cơng nhân trực tiếp kế tốn sử dụng

TK 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp”

Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí nhân công trực tiế42TK 334TK 622

(1)TK 154

(2)TK 135

(3)

TK 338(4)Các khoản phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất

1) Trích trước tiền lương theo lương

2) Các khoản trích nộp theo lương

3) Phân bổ và kết chuyển cho các đối tượng chịu chi phí có liên quan43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x