Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.12: Các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh

Bảng 1.12: Các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệptrường đại học danh tiếng ở nước ngồi.

Nhờ việc đưa ra chính sách lưởng bổng cạnh tranh và tạo được môi

trường làm việc lý tưởng, công ty đã xây dựng đội ngũ ban giám đốc gồm

những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, đã từng giữ chức vụ cao tại các

công ty lớn trong nước và nước ngồi.

So với cơng ty chứng khốn lớn cùng nghành thì SSI có tỷ lệ nhân viên

có trình độ trên đại học cao nhất đạt 90%. Những cơng ty chứng khốn lớn

khác như Bảo Việt tỷ lệ này là 75%, Kim Long là 70%... Theo những báo

cáo về ý kiến khách hàng của SSI thì về thái độ phục vụ với khách hàng, SSI

là công ty nhận được nhiều phiếu thứ hai sau HSC.

1.3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật khá hiện đại

Thành quả của việc giành tỷ trọng vốn đầu tư khá lớn cho việc đầu tư

nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật là việc SSI trở thành một trong những cơng

ty có cơ sở vật chất kỹ thuật tiện nghi, hiện đại nhất trên thị trường. Các

phòng giao dịch của SSI đều rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Hệ thống đường

truyền dữ liệu khá ổn định. Đặc biệt SSI là công ty đầu tiên đưa vào sử dụng

phần mềm freewill của IBM (đây là phần mềm giao dịch không sàn hiện đại

nhất hiện nay). Đây là một bước đột phá về giải pháp giao dịch và tạo lợi thế

cạnh tranh rất lớn cho SSI so với đối thủ khác trên thị trường.

Về cơ sở hạ tầng SSI cùng với Bảo Việt là hai cơng ty có mạng lưới

phòng giao dịch tại nhiều tỉnh thành nhất trong cả nước với 4 tỉnh thành. Các

cơng ty chứng khốn chủ yếu chỉ mở phòng giao dịch ở 2 tỉnh thành lớn là

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Theo khảo sát đánh giá của khách hàng về cơ sở

hạ tầng và chất lượng dịch vụ, SSI và BVSC là hai công ty chứng khốn có

cơ sở hạ tầng tiện nghi và đầy đủ nhất.

1.4.2. Hạn chế

1.4.2.1. Nguồn vốn đầu tư còn hạn chế

Đào Duy Linh42Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpDo việc công ty quá chú trọng đến hoạt động tự doanh chứng khốn và

đầu tư vào các cơng ty liên kết nên nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng,

Marketing, nguồn nhân lực còn khá hạn chế (chỉ chiếm khoản 5% tổng vốn

đầu tư của công ty). Đặc biệt là nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật

- cơng nghệ còn chưa đáp đáp ứng được nhu cầu hiện đại hoá của thị

trường, đẫn đến việc nhiều máy móc cơng nghệ còn lạc hậu so với các đối

thủ cùng nghành. Ngoài là hoạt động Marketing cũng chưa được giành

lượng vốn thích đáng trong tổng vốn đầu tư.

1.4.2.2. Đầu tư cho nguồn nhân lực còn nhiều bất hợp lý

Ngân sách nguồn nhân lực còn khá hạn chế, chưa được quan tâm đúng

mức. Dẫn đến tình trạng đội ngũ nhân viên môi giới thiếu cả về chất lượng

lẫn số lượng dẫn đến hậu quả là nhà đầu tư không được tư vấn phù hợp

trước khi họ quyết định đầu tư. Đặc biệt là khi thị trường chứng khoán phát

triển nóng như năm 2007, số lượng nhân viên mơi giới chứng khốn còn

thiếu khiến việc khớp lệnh giao dịch nhiều lúc bị chậm trễ. Thêm vào đó

60% nhân viên mơi giới giao dịch chứng khốn của SSI chưa có chứng chỉ

hành nghề mơi giới chứng khốn.

Việc đào tạo cho nhân viên sử dụng thiết bị giao dịch, phần mềm hiện

đại chưa được chú trọng. Điều này khiến việc ứng dụng cơng nghệ hiện đại

gặp khó khăn, mất nhiều thời gian khắc phục sự cố hỏng hóc.

1.4.2.3. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật – cơng nghệ còn thiếu đồng bộ

Các địa điểm giao dịch còn chưa được đầu tư đồng bộ. SSI mới chỉ

quan đầu tâm đầu tư hiện đại chủ yếu ở các địa điểm giao dịch chính của

cơng ty. Còn các chi nhánh giao dịch khác còn chưa được quan tâm đầu tư

trang bị cơ sở vật chất thoả đáng. Diện tích các chi nhánh giao dịch này khá

hạn chế, số quầy giao dịch ít khơng đủ đáp ứng nhu cầu khi có nhiều giao

dịch đặt lệnh cùng lúc. Trong khi các phòng VIP, phòng giành cho nhà đầu

tư nước ngồi khơng sử dụng nhiều nhưng được đầu tư hệ thống trang thiết

Đào Duy Linh43Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpbị khá tốn kém. Một nhược điểm lớn khác là nhiều phòng giao dịch khơng

có nơi để xe cho khách hàng buộc khách hàng phải tìm chỗ gửi xe ở ngoài.

Điều này gây bất tiện và tốn kém cho khách hàng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hiện đại tương xứng với

phần mềm giao dịch. Dung lượng đường truyền mạng không cao nhiều lúc

bị quá tải gây chậm trễ trong việc khớp lệnh giao dịch. Hệ thống nhập lệnh

qua điện thoại của công ty chưa được đầu tư thích đáng dẫn đến tình trạng

nghẽn mạng khi có nhiều khách hàng thực hiện đặt lệnh qua điện thoại.

Trong thời gian thị trường nóng khách hàng muốn thực hiện chính xác lệnh

của mình bắt buộc phải đến sàn đặt lệnh do không thể đặt lệnh qua điện

thoại hay tin nhắn.

1.4.2.4. Đầu tư cho Marketing còn hạn chế

Hoạt động nghiên cứu thị trường là rất cần thiết cho việc nâng cao chất

lượng dịch vụ của công ty. Tìm hiểu nắm bắt được nhu cầu của thị trường

giúp công ty dễ dàng cải tiến chất lượng dịch vụ của mình và đáp ứng tốt

nhất nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên SSI chỉ giành một lượng vốn đầu tư

khá nhỏ so với tổng vốn đầu tư chưa đến 1% tổng vốn đầu tư.

Cơng ty chủ yếu tìm kiếm khách hàng qua mạng lưới quan hệ chứ chưa

có được hoạt động quảng cáo khuyếch trương thương hiệu trên các phương

tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động tiếp thị chủ yếu mang tính đơn lẻ.Đào Duy Linh44Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpCHUƠNG 2

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN

SÀI GỊN

2.1. Bối cảnh kinh doanh và cơ hội thách thức với hoạt động kinh

doanh Công ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn

2.1.1. Bối cảnh

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2008 theo giá so sánh 1994 ước

tính đạt 6,23% so với năm 2007. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm

nay tuy thấp hơn tốc độ tăng 8,48% của năm 2007 và mục tiêu kế hoạch điều

chỉnh là tăng 7%, nhưng trong bối cảnh tài chính thế giới khủng hoảng, kinh

tế nhiều nước rơi vào khủng hoảng thì tốc độ tăng GDP 6,23% của Việt Nam

là một cố gắng rất lớn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát, trong năm qua diễn biến

phức tạp, khác với quy luật thường thấy ở các năm gần đây. CPI tăng cao liên

tục trong 3 quý đầu và giảm liên tiếp trong các tháng của quý cuối cùng của

năm. Kết thúc năm, xu hướng giá tiêu dùng đã giảm nhưng vẫn đứng ở mức

cao. Giá tiêu dùng tháng 12 năm 2008 so với tháng 12 năm 2007 tăng 19,89%

và bình quân năm 2008 so với năm 2007 giá tiêu dùng đã tăng 22,97%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2008 theo giá thực tế ước tính đạt

637,3 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% GDP.

Năm 2008 là năm thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh nhất. Thị

trường hầu như rất ít giao dịch trái ngược với cảnh thị trường sôi động như

năm 2007, VN – Index trở lại con số khởi điểm thị trường 3 năm về trước,

thiết lập đáy 286.85 điểm. Tình trạng này ảnh hưởng rất xấu tới hoạt động

kinh doanh của các công ty chứng khốn., rất nhiều cơng ty chứng khốn nhỏ

Đào Duy Linh45Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpphá sản tiêu biểu là cơng ty chứng khốn Asean, cơng ty chứng khốn Thái

Sơn…, còn các cơng ty chứng khốn lớn mức lợi nhuận năm 2008 là rất thấp.

2.1.1. Cơ hội và thách thức

2.1.1.1. Cơ hội

Xét về cơ hội, trong bối cảnh thị trường chứng khốn Việt Nam hiện nay,

các cơng ty chứng khốn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và mở

rộng quy mô cũng như nâng cao chất lượng.

Thứ nhất: Cổ phần hố và cơng ty cổ phần đang là xu hướng phát triển

chung của nền kinh tế . Do đó, các hợp đồng bảo lãnh phát hành, hợp đồng tư

vấn phát hành… sẽ là nguồn thu lớn, động lực và mục tiêu lợi nhuận thúc đẩy

các công ty chứng khốn phát triển. Hơn nữa q trình cổ phần hố doanh

nghiệp quốc doanh đang được đẩy mạnh sẽ tạo ra nhiều hàng hoá cho thị

trường chứng khoán. Thực tế trong năm 2007 và 2008 rất nhiều doanh nghiệp

quốc doanh lớn tiến hành IPO tiêu biểu là: tổng công ty Bia - Rượu - Nước

giải khát Sài Gòn (Sabeco), tổng cơng ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Habeco), ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng ngoại thương

Vietcombank, bảo hiểm Bảo Việt, cơng ty phân đạm Phú Mỹ… Còn rất nhiều

doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị cổ phần hoán trong năm 2009 như ngân hàng

nông nghiệp Agribank, công ty điện thoại Mobifone…

Thứ hai: Số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường khơng ngừng gia

tăng và còn một số lượng lớn các nhà đầu tư chưa tham gia thị trường. Đây

chính là một thị trường đầy tiềm năng cho các cơng ty chứng khốn khai thác

để tạo đà mở rộng phát triển công ty cả về quy mô lẫn chất lượng

Thứ ba: Hệ thống pháp lý của Việt Nam ngày càng hồn thiện đặc biệt là

luật Chứng Khốn ban hành tạo ra một sân chơi chung cho các cơng ty chứng

khốn trong đó có SSI.

Đào Duy Linh46Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpThứ tư: Chỉ số VN Index trong năm 2008 liên tục mất điểm, tất cả các

mã cổ phiếu đều xuống giá mạnh ngay cả các giá cổ phiếu blue-chip cũng

giảm 4 đến 5 lần so với thời điểm thị trường nóng nhất vào năm 2007. Hiện

nay nay Việt Nam là nước có P/E thấp thứ hai, đứng sau Thái Lan trong các

nền kinh tế Châu Á. Đây là cơ hội để cơng ty chứng khốn có năng lực tài

chính mạnh thu mua lượng cổ phiếu chất lượng cao với giá rẻ và chờ thị

trường chứng khoán phục hồi để bán ra thu lợi nhuận lớn.

Thứ năm: Chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc

tế là nội dung quan trọng trong đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và

Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa và cách mạng khoa

học kỹ thuật diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay. Đặc biệt năm 2006 đánh dấu mốc

quan trọng trong quá trình hội nhập là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức

thương mại thế giới WTO. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư

nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài mang

tới lượng vốn lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một động lực

quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, do

lượng vốn huy động trong nước còn rất hạn chế trong khi các nhà đầu tư nước

ngồi thì có tiềm lực tài chính rất dồi dào.

Thứ sáu: SSI ra đời ngay từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam

mới đi vào hoạt động. Như vậy có thể nói SSI là một trong những cơng ty

chứng khoán đầu tiên hoạt động trên thị trường chứng khoán. Với thời gian

hoạt động lâu dài như vậy SSI đã tạo dựng uy tín đáng kể và có được lượng

khách hàng đông đảo. Đây là thuận lợi trong việc cạnh tranh của SSI so với

các cơng ty chứng khốn mới đi vào hoạt động khác.

2.1.1.2. Thách thức:

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, các cơng ty chứng khốn cũng gặp

khơng ít khó khăn trong việc phát triển mở rộng thị phần và phát huy lợi thế

cạnh tranh.

Đào Duy Linh47Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpThứ nhất: Việc có càng nhiều cơng ty chứng khốn thành lập tất yếu

sẽ dẫn đến sự cạnh tranh về nguồn nhân lực. Từ đó nguy cơ rủi ro về thiếu

nguồn nhân lực là rất rõ rệt. Vì vậy vấn đề đào tạo ngn nhân lực có chất

lượng cao cũng cần được quan tâm hơn nữa. Thêm vào đó chính sách lương

bổng cũng là yếu tố cần quan tâm để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

cao.

Thứ hai: Hiệu ứng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã

tạo ra trào lưu mới đó là kinh doanh chứng khốn, có đến hơn 80 công ty

chứng khoná mới tham gia thị trường điều này làm nảy sinh cuộc cạnh tranh

giành thị phần trên thị trường chứng khốn. Sự cạnh tranh gay gắt đó buộc

SSI phải đưa ra được chiến lược cạnh tranh riêng biệt và hiệu quả để giữ vững

vị trí hàng đầu trên thị trường như hiện nay.

Thứ ba: Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời

gian qua làm nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường, gây tâm lý dè dặt đối

với công ty chuẩn bị cổ phần hoá, điều này đồng nghĩa với việc hoạt động

dịch vụ chứng khoán và tư vấn doanh nghiệp của SSI gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt hoạt động tự doanh là nguồn thu chính của SSI thì nay với sự sụt

giảm của thị trường đang là thách thức lớn.

Thứ tư: Hiệu lực pháp lý của các văn bản luật pháp chứng khốn còn

thấp. Trong hệ thống các văn bản pháp lý về chứng khoán và hoạt động của

thị trường chứng khoán hiện hành thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là

luật chứng khoán 2006. Mặc dù điều này tạo điều kiện kịp thời cho thị trường

chứng khoán nước ta đi vào hoạt động, song lại dẫn đến bất cập; hiệu lực

pháp lý không cao nên khả năng giải quyết những xung đột pháp lý trong

cùng một vấn đề so với văn bản pháp luật khác rất khó khăn.

Thứ năm: Tính khả thi của các quy định pháp lý còn hạn chế. Các quy

định của Nghị định mang tính ngun tắc ít có khả năng áp dụng thực tiễn.

Đào Duy Linh48Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpMặt khác nhiều nội dung quan trọng trong quản lý thị trường như việc phát

hành chứng khốn ra cơng chúng, việc niêm yết chứng khoán, các quy tắc về

giao dịch chứng khoán và chế độ cơng bố thơng tin… hoặc là khơng có văn

bản pháp luật điều chỉnh hoặc là điều chỉnh không đầy đủ.

Thứ sáu: Còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, thậm chí trái ngược

nhau giữa các quy định của quy phạm pháp luật chuyên nghành và các quy

phạm pháp luật chung có liên quan. Ví dụ như đối với quản lý hoạt động phát

hành chứng khoán, đối với hoạt động tham gia của người nước ngoài vào thị

trường chứng khốn.

2.2. Định hướng hoạt động của Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn

2.2.1. Mục tiêu phát triển SSI

“SSI phát triển trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại

Việt Nam, hoạt động theo mơ hình của một ngân hàng đầu tư với các dịch vụ

như tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn và bảo lãnh phát hành, tư vấn niêm

yết, mua bán sáp nhập, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, thu xếp và quản

lý vốn, quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

2.2.2. Chiến lược phát triển

SSI tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển thành tổ chức tài chính hàng

đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình Ngân hàng đầu tư. SSI tin tưởng mục

tiêu trên chắc chắn đạt được trong tương lai không xa trên cơ sở trung thành

với các chiến lược phát triển của mình:

- Chiến lược tổ chức: Trong năm 2007, SSI đã xây dựng thành công công

ty Quản lý quỹ SSIAM và chuẩn bị sẵn nền tảng cho việc hình thành một số

cơng ty con độc lập hoạt động riêng trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và mơi

giới chứng khốn; Tư vấn tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ của Ngân

hàng đầu tư; và tổ chức lại SSI thành công ty mẹ

Mạng lưới hoạt động của SSI sẽ tiếp tục được mở rộng ra khỏi hai địa

Đào Duy Linh49Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpbàn truyền thống của thị trường chứng khóan là Thành phố Hồ Chí Minh và

Hà Nội để vươn tới thành lập các chi nhánh tại các trung tâm kinh tế mới tại

Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. SSI cũng tiếp tục phát huy thế

mạnh về quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để

phát triển theo hướng đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, đa dạng

hóa sản phẩm. Hoạt động kiểm sốt rủi ro được nâng cao hướng tới đạt tiêu

chuẩn quản trị rủi ro quốc tế trong toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng

hoạt động cũng như sản phẩm của Công ty.

- Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ: SSI tiếp tục đi sâu chun

mơn hóa các hoạt động của một ngân hàng đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng

cao chất lượng các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành, niêm yết, mua bán

sáp nhập, thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp, quản lý tài sản

và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang và sẽ được

tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh các dịch vụ

truyền thống. SSI cũng hướng tới cùng cổ đơng chiến lược nước ngồi nghiên

cứu giới thiệu các sản phẩm mới tới các khách hàng tổ chức và cá nhân.

- Chiến lược khách hàng: SSI kiên trì theo đuổi chính sách khách hàng

chọn lọc, hướng tới chất lượng hơn là số lượng khách hàng, nhằm đảm bảo

chất lượng dịch vụ tốt nhất và chuyên sâu cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư

cá nhân. SSI sẽ tập trung cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong một

số ngành mục tiêu bao gồm năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông và vật

liệu xây dựng, chế biến xuất khẩu thủy sản, bất động sản.... SSI chủ trương

xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân

có chiến lược đầu tư rõ ràng, dài hạn

- Chiến lược đầu tư: SSI chủ trương thực hiện các chương trình đầu tư

theo chiến lược phát triển và quy trình quản trị rủi ro. Đối tượng đầu tư của

SSI tiếp tục là các doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định,

Đào Duy Linh50Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpphát triển bền vững. Bên cạnh đầu tư tài chính, SSI cũng cùng với các đối tác

trong và ngoài nước tập trung nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp

tham gia giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tạo dựng giá trị gia tăng và

tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty cũng như khách hàng của Công ty.

- Chiến lược nhân sự: Công ty tiếp tục trung thành với chiến lược nhân

sự đã vạch ra trong những năm qua. SSI đề cao quan điểm đầu tư cho con

người là đầu tư cho phát triển, coi con người là yếu tố quyết định sự thành

công của hoạt động kinh doanh, là yếu tố tạo dựng cho SSI sự chuyên nghiệp,

năng động và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Những cá nhân có chun

mơn tốt được SSI lựa chọn và trọng dụng, được tiếp cận với môi trường làm

việc năng động và đầy thách thức để họ có cơ hội phát huy tối đa tài năng,

tính chuyên nghiệp, thái độ tận tâm và kỹ năng làm việc nhóm, nhằm tạo ra sự

đồn kết và hiệu quả chung cho tồn Cơng ty. SSI đã và đang tiếp tục đầu tư

sâu rộng trong hoạt động đào tạo, không chỉ hướng tới 100% số lượng nhân

viên nghiệp vụ được trang bị các khóa học về kiến thức cơ bản, luật và phân

tích đầu tư chứng khóan, mà còn tài trợ cho ngày càng nhiều nhân viên tham

dự các khóa đào tạo CFA và sau đại học ở nước ngoài. SSI cũng chú trọng

xây dựng con người SSI có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa

- Chiến lược cơng nghệ: SSI nhận thức rằng, CNTT đang thâm nhập sâu

và toàn diện vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày và chính CNTT sẽ góp

phần nhanh chóng thay đổi một cách hiệu quả phương thức kinh doanh của

các tổ chức tài chính như SSI. SSI chú trọng với việc đổi mới và ứng dụng

công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm phục vụ việc quản lý và

phát triển mạng lưới dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đầu tư vào con người, SSI tập

trung đầu tư mạnh vào các phần mềm lõi cho các bộ phận tiếp xúc với các

khách hàng và các bộ phận phụ trợ. Bên cạnh đó, SSI cũng hướng tới tập

trung đầu tư vào các ứng dụng WEB, triển khai giao dịch online, ứng dụng hệ

Đào Duy Linh51Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpthống SMS và trung tâm liên lạc. Việc quản lý công ty sẽ dựa trên cơ sở dữ

liệu tập trung, ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại theo các tiêu chuẩn

quốc tế phổ cập.

- Chiến lược quản trị công ty :Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ mang lại hiệu

quả cao cho nhà đầu tư, nhiều lợi ích khác cho các thành viên khác trong

doanh nghiệp. Để quản trị SSI ngày một tốt hơn, SSI nhận thức rõ minh bạch

về thông tin là quan trọng nhất. Liên quan đến nội dung này, theo quy định

của pháp luật, SSI xác định rõ thông tin nào cần được cơng bố, cần được báo

cáo, thơng tin nào thuộc bí mật doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc và đầy

đủ báo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Xây dựng tốt Điều lệ

doanh nghiệp, quy chế quản trị nội bộ, trong đó cần có chế tài mạnh để giúp

công tác quản trị doanh nghiệp được tuân thủ tốt hơn. Tạo điều kiện và có cơ

chế giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm

vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích

hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty.

- Chiến lược xây dựng văn hoá: Đề cao văn hoá trong kinh doanh, xây

dựng truyền thống và uy tín của SSI, trước hết bằng việc kinh doanh đúng

pháp luật và tôn trọng chữ "tín". Đối với SSI, lợi nhuận là động lực trực tiếp;

song người kinh doanh có văn hố ln đặt lợi ích của mình trong sự kết hợp

hài hồ với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của đất nước. SSI ý thức sâu sắc

rằng nước càng giàu mạnh thì doanh nghiệp càng có mơi trường và điều kiện

thuận lợi, càng có vị thế trong làm ăn. Với tinh thần đó, SSI xây dựng nền nếp

quản lý kinh doanh minh bạch và trung thực, thực hiện nghiêm túc các quy

định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Văn hoá kinh

doanh SSI phải được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành truyền

thống gắn với thương hiệu, được thể hiện xuyên suốt trong mỗi sản phẩm,

dịch vụ, trong hành vi ứng xử của mọi người lao động SSI.

Đào Duy Linh52Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.12: Các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×