Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1.6: Vốn đầu tư cho dịch vụ chứng khoán

Bảng 1.6: Vốn đầu tư cho dịch vụ chứng khoán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpthể thấy trong thời kỳ này được sự quan tâm đầu tư của công ty vào lĩnh vực

dịch vụ chứng khoán và sử dụng vốn đầu tư hợp lý nên doanh thu bộ phận

tăng trưởng với tốc độ nhanh. Năm 2008 do khả năng tài chính của cơng ty

chứng khốn nói chung giảm sút nên cơng ty buộc phải cắt giảm lượng vốn

đầu tư cùng với đó là cắt giảm nhân viên làm quỹ lương giảm mạnh. Đặc biệt

bộ phận dịch vụ chứng khoán là một trong những bộ phận phải cắt giảm nhân

công mạnh do năm 2007 thị trường chứng khốn Việt Nam đột ngột sơi động

tạo ra sự thiếu lao động tạm thời tại bộ phận chứng khoán, sang đến năm 2008

thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đồng thời lượng giao dịch chứng

khoán giảm mạnh khiến công ty buộc phải cắt giảm lượng lớn nhân viên.

Nhưng do công ty đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị cũng nên lượng vốn đầu

tư năm 2008 chỉ giảm nhẹ xuống còn 111 tỷ đồng nhưng việc doanh thu giảm

2 lần cho thấy công ty cần xem xét hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của mình.

Việc đầu tư cho bộ phận dịch vụ chứng khốn còn thể hiện ở những mặt sau:

a. Mơi giới chứng khốn

- Với phương châm luôn cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ cung

cấp nhằm đem đến sự hài lòng và hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng,

SSI đã đầu tư xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới 1 cách chuyên

sâu về kỹ năng làm việc và đạo đức nghề nghiệp. Bộ phận môi giới được

chia thành 2 nhóm chính: nhóm phục vụ khách hàng trong nước và nhóm

phục vụ khách hàng nước ngồi. Nhóm phục vụ khách hàng nước ngồi

được chun mơn hóa đến nhóm khách hàng nói tiếng Trung Quốc, nói tiếng

Nhật và nói tiếng Anh. Trong mỗi nhóm khách hàng cũng được phân loại

đến khách hàng cá nhân và khách hàng có tổ chức. Sự chun mơn hóa này

giúp SSI có thể thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù hợp theo nhu cầu của từng

nhóm khách hàng.

- Triển khai dịch vụ đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, giao dịch qua SMS

Đào Duy Linh29Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpvà giao dịch qua mạng internet (smart trading). Để triển khai thực hiện dịch

vụ này SSI đã phải đầu tư khoản tiền lớn để mua công nghệ, phần mềm hiện

đại từ nước ngoài.

- Sự thuận tiện của khách hàng là yếu tố quan trọng cho việc lựa chọn

dịch vụ của khách hàng. Vì vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách

hàng, công ty đã xây dựng nhiều chi nhánh giao dịch tại các phố lớn, đông

dân cư tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng…

- Đảm bảo độ chính xác, an tồn, nhanh chóng thực hiện lệnh của khách

hàng là ưu tiên hàng đầu của SSI vì vậy cơng ty đã giành khoản đầu tư lớn

vào mua các phần mềm giao dịch lõi và hạ tầng kỹ thuật.

b. Cầm cố cổ phiếu Niêm yết và ứng trước tiền bán chứng khoán

- Để tăng lợi nhuận của việc kinh doanh chứng khoán, nhà đầu tư khơng

chỉ sử dụng tiền của mình để đầu tư mà còn sử dụng dịch vụ cầm cố chứng

khốn để có thêm tiền đầu tư, nhu cầu này càng tăng lên khi thị trường chứng

khốn ở điểm nóng. Vì vậy dịch vụ cầm cố là một trong những dịch vụ quan

trọng thu hút khách hàng thực hiện dịch vụ chứng khoán tại cơng ty. Cơng ty

nào có dịch vụ cầm cố nhanh chóng và thuận tiện sẽ thu hút nhiều khách

hàng. Nhận thức được sự quan trọng trong việc đầu tư phát triển dịch vụ cầm

cố, SSI đã phối hợp với nhiều Ngân hàng lớn và uy tín cung cấp dịch vụ cầm

cố cổ phiếu niêm yết và ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư.

Đồng thời SSI thực hiện đơn giản hoá thủ tục cầm cố thế chấp này, quy định

tỷ lệ thế chấp chứng khoán hợp lý.

c. Thông tin Thị trường

- SSI đã đầu tư vào việc tổ chức phát triển hệ thống thông tin thị

trường cung cấp cho khách hàng trong và ngồi nước thơng qua hệ thống

email và hệ thống web của công ty. Thông tin được gửi bằng tiếng Anh và

tiếng Việt bao gồm:

Đào Duy Linh30Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệp+ Thông tin thống kê tình hình giao dịch hàng ngày, hàng tuần.

+ Tổng hợp thông tin, báo cáo của các công ty niêm yết hàng quý, hàng năm.

+ Báo cáo phân tích một số công ty chưa niêm yết được nhiều nhà đầu tư

quan tâm.

+ Cung cấp thông tin các công ty chuẩn bị đấu giá qua trung tâm giao

dịch chứng khoán.

+ Những thơng tin nổi bật khác có liên quan đến thị trường.

Tuy nhiên hoạt động dịch vụ này vẫn còn những hạn chế cần khắc phục

như:

- Hoạt động tìm kiếm, liên hệ và tiếp xúc khách hàng chưa được triển

khai rộng rãi.

- Các thủ tục cho vay cầm cố còn khá rắc rối.

- Trong thời điểm thị trường nóng, các quầy đặt lệnh chưa đáp ứng được

nhu cầu, đôi lúc xảy ra tình trạng nghẽn đường truyền gây chậm chễ trong

việc thực hiện lệnh mua bán của khách hàng.

1.3.5.2. Phân tích và tư vấn đầu tư

Đội ngũ nhân viên bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ xác

định các đặc điểm và điều kiện chứng khoán, đánh giá giá trị chứng khốn,

phân tích tài chính của công ty phát hành để tư vấn cho khách hàng trong việc

mua bán chứng khoán.

Mặc dù chỉ chiếm 0.8% doanh thu nhưng đây là dịch vụ quan trọng, có

vai trò lớn trong việc thu hút khách hàng cho hoạt động dịch vụ chứng khốn

và nâng cao uy tín khẳng định thương hiệu của SSI trên thị trường chứng

khốn. Do đó việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ này là vô cùng quan

trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Bảng 1.7: Vốn đầu tư cho bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư

Năm

VĐT vào bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư

Đào Duy Linh3120062007

42008

177Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệp

(tỷ đồng)

Trong đó:

- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)3135- Chi phí khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư (tỷ đồng)1

74

232

9“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Do đặc thù của bộ phận nghiệp vụ là thực hiện tư vấn cho khách hàng

nên việc đầu tư cho bộ phận này chủ yếu là trả lương cho nhân viên trong bộ

phận và khấu hao máy móc thiết bị. Lương nhân viên trung bình của bộ phận

này là 15 triệu/1người. Qua bảng trên ta có thể thấy xu hướng gia tăng vốn

đầu tư vào bộ phận tư vấn đầu tư trong năm 2006 là 4 tỷ đồng, năm 2007 là

17 tỷ đồng tăng gấp 4 lần, năm 2008 vốn đầu tư giảm xuống còn 7 tỷ đồng do

lượng khách hàng giảm sút nên công ty không tuyển dụng thêm nhân viên và

điều chuyển nhân viên sang các bộ phận khác. Cùng với xu hướng tăng của

vốn đầu tư thì doanh thu của bộ phận này cũng tăng mạnh trong năm 2007

gấp 3 lần năm 2006.

Ngoài ra cơng ty còn đầu tư vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh của bộ phận này như:

- SSI đã thực hiện đầu tư xây dựng đội ngũ nghiên cứu phân tích chuyên

nghiệp và hiện tại đã đưa ra các sản phẩm như: bản tin phân tích thị trường,

bản tin tổng hợp hàng tháng, các báo cáo phân tích ngành, phân tích cơng ty,

phân tích cơ hội đầu tư bằng tiếng Anh và tiếng Việt được đông đảo nhà đầu

tư, nhất là các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài hoan nghênh và đánh giá cao.

Đồng thời để nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty cũng chú trọng tham gia

phát triển các sản phẩm mới phục vụ khách hàng và phát triển dịch vụụ̣ tư vấn

đầu tư.

- Bên cạnh sản phẩm cơ bản là các báo cáo phân tích ngành , phân

tích các cơng ty, SSI là cơng ty chứng khốn Việt nam đầu tiên đưa ra và

Đào Duy Linh32Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1.6: Vốn đầu tư cho dịch vụ chứng khoán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×