Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Nhân tố khách hàng

d. Nhân tố khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệptrọng tâm của sự cạnh tranh và là động lực thúc đẩy cơng ty chứng khốn đầu

tư nâng cao năng lực cạnh tranh. Khách hàng sẽ lựa chọn cơng ty chứng

khốn nào có những dịch vụ tốt nhất, giá cả phải chăng nhất. Muốn đáp ứng

được điều kiện đó buộc cơng ty chứng khốn phải khơng ngừng đầu tư nâng

cao chất lượng sản phẩm, công nghệ, nhân lực…

1.1.3. Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh

1.1.3.1. Thị phần của công ty

Thị phần cho biết khả năng chiếm giữ thị trường của một cơng ty chứng

khốn cụ thể thông qua tỷ lệ phần trăm của từng công ty so với tổng thể. Để

tồn tại và duy trì tốt các năng lực cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp ln

phải tìm cách chiếm lĩnh thị phần, mở quy mơ tiêu thụ hàng hố. Thơng qua

thị phần ta đánh giá được hiệu quả của việc đầu tư nâng cao năng lực cạnh

tranh vì suy cho cùng thì mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của cơng ty

chứng khốn là thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.

1.1.3.2. Năng lực tài chính

Để cạnh tranh có hiệu quả, vấn đề năng lực tài chính của cơng ty chứng

khốn có tính chất rất quan trọng, một cơng ty chứng khốn có năng lực cạnh

tranh cao là một cơng ty có quy mơ lớn về vốn đầu tư và vốn kinh doanh. Một

quy mô vốn lớn là nền tảng đảm bảo cho cơng ty chứng khốn tiến hành các

hoạt động hướng tới lợi nhuận cao nhất, mở rộng thêm các lĩnh vực hoạt động

(do luật chứng khoán quy định mức vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện các

nghiệp vụ) và đầu tư được công nghệ tiên tiến làm góp phần nâng cao chất

lượng dịch vụ. Khi cơng ty chứng khốn tham gia thị trường với quy mơ nhỏ

thì phải chấp nhận bất lợi về khả năng tài chính, do vậy rất khó có thể cạnh

tranh với các đối thủ. Một số chỉ tiêu năng lực tài chính:Đào Duy Linh5Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệp- Lượng vốn điều lệ.

- Lượng vốn chủ sở hữu…

1.1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật

Cơ sở vật chất kỹ thuật có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh

của công ty chứng khốn. Do đặc điểm của hoạt động kinh doanh khơng sản

xuất ra sản phẩm vật chất mà chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng dựa trên

công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Việc đánh giá dịch vụ là thông qua sự hài lòng

về dịch vụ của cơng ty. Vì vậy ở các cơng ty chứng khốn cở sở vật chất kỹ

thuật cơng nghệ có ảnh hưởng quyết định tới năng lực cạnh tranh của cơng ty

chứng khốn. Một cơng ty chứng khốn có trang thiết bị tiên tiến, cơng nghệ

hiện đại thì dịch vụ của họ có chất lượng cao, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của

khách hàng. Hơn nữa nhiều chi nhánh được mở sẽ làm tăng tính tiện lợi hơn

trong giao dịch và thu hút được nhiều đối tượng khách hàng trên địa bàn rộng

lớn từ đó khẳng định vị thế cạnh tranh của công ty. Một số chỉ tiêu cơ sở vật

chất kỹ thuật - công nghệ như:

- Số lượng chinh nhánh, đại lý nhận lệnh.

- Các giải pháp giao dịch tiên tiến…

1.1.3.4. Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của cơng ty chứng khốn là vốn q nhất vì hầu hết

các lĩnh vực đem lại doanh thu lớn cho cơng ty như dịch vụ tư vấn tài chính

doanh nghiệp, quản lý tài sản, hoạt động tự doanh đều phụ thuộc chủ yếu

và nhân tố con người. Trình độ nguồn nhân lực cao sẽ đưa ra tư vấn chính

xác cho khách hàng cũng như có những quyết định đầu tư cổ phiếu, trái

phiếu chính xác mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty. Có thể nói nguồn nhân

lực có vai trò quyết định tới năng lực cạnh tranh của cơng ty chứng khốn,Đào Duy Linh6Lớp: Đầu tư 47CChun đề tốt nghiệpnguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các cơng

ty chứng khốn.

Các chỉ tiêu nguồn nhân lực bao gồm:

- Số lượng cán bộ nhân viên.

- Số lượng cán bộ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học.

- Số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khốn.

- Trình độ, kinh nghiệm của cán bộ quản lý cao cấp của cơng ty…

1.1.3.5. Thương hiệu, uy tín của cơng ty

Thương hiệu cũng như uy tín của cơng ty chứng khốn là tài sản vô cùng

quý giá của công ty bởi thương hiệu, uy tín được hình thành khơng phải trong

một chốc, một lát mà là bằng cả một quá trình phấn đấu lâu dài, kiên trì theo

đuổi mục tiêu chiến lược đúng đắn của mình. Khách hàng ln có xu hướng

lựa chọn những cơng ty chứng khốn uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong

lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển

một thương hiệu uy tín ln tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho công ty. Một

thương hiệu lớn cũng đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

1.1.3.6. Số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ

Yếu tố quyết định cho việc khách hàng có sử dụng dịch vụ của cơng ty

chứng khốn hay khơng chính là chất lượng dịch vụ của cơng ty. Cơng ty

chứng khốn có khả năng xử lý lệnh giao dịch nhanh chóng chính xác, có

những tư vấn chính xác hợp lý, có dịch vụ hỗ trợ, chi phí thấp sẽ thu hút được

nhiều khách hàng hơn, điều này đã tạo ra sự khác biệt và tính ưu việt của sản

phẩm dịch vụ mà cơng ty cung cấp so với các sản phẩm dịch vụ do cơng ty

chứng khốn khác cung cấp. Vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ đóng vai trò

quyết định tới sự tồn tại phát triển và năng lực cạnh tranh của cơng ty chứng

khốn trên thường trường. Thêm vào đó cơng ty nào có nhiều dịch vụ đáp ứng

Đào Duy Linh7Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpnhu cầu đa dạng của tất cả tầng lớp khách hàng sẽ chiếm được lợi thế cạnh

tranh vì việc có nhiều dịch vụ đa dạng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn.

1.2. Giới thiệu công ty

1.2.1. Giới thiệu chung về công ty

- Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn

- Tên tiếng Anh: Saigon Securities Inc.

- Tên giao dịch: SSI

- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt

nam

- Điện thoại: (84.8) 8 242 897Fax: (84.8) 8 242 997- Vốn điều lệ hiện tại: 1.366.666.710.000 đồng (một nghìn ba trăm sáu

mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm mười nghìn đồng)

- Logo- Ngành nghề kinh doanh:

+ Mơi giới chứng khốn

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán

+ Tự doanh chứng khoán

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

+ Sản phẩm/dịch vụ chính: Mơi giới chứng khốn, tư vấn tài chính doanh

nghiệp (tư vấn CPH, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành…), tư vấn đầu tư

chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát

hành chứng khốn.

1.2.2. Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty cổ phần chứng

khốn Sài Gòn

Đào Duy Linh8Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpSSI là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Cơng ty cổ phần, được

thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056679 do Sở Kế

hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/1999 và Giấy phép hoạt động

kinh doanh chứng khoán số 03 ngày 05/4/2000 của UBCKNN với hai nghiệp

vụ Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán. Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.

Đến tháng 4 năm 2008 SSI đã tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 đồng

với 5 nghiệp vụ chính là: Tư vấn đầu tư, Mơi giới, Tự doanh, Lưu ký chứng

khoán và Quản lý danh mục đầu tư.

1.2.3. Vị thế của SSI trên thị trường chứng khốn

SSI hiện là cơng ty có tiềm lực vốn lớn nhất trong số các cơng ty chứng

khốn đang hoạt động hoặc mới thành lập tại Việt Nam. Năm 2007, vốn điều

lệ của SSI đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, giá trị nguồn vốn chủ sở hữu đạt trên

4.056 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản do SSI quản lý đạt trên 9.300 tỷ đồng.

- Về các hoạt động nghiệp vụ, SSI tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị

trường trong các mảng chính, cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực mơi giới: thị phần giao dịch cổ phiếu tính đến 31/12/2007 của

SSI chiếm 17% thị phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và 17% tại

TTGDCK Hà Nội.

+ Lĩnh vực tư vấn: năm 2007, SSI đã thực hiện ký kết hơn 130 hợp đồng

tư vấn các loại, phần lớn tập trung vào tư vấn phát hành, đã thực hiện phát

hành thành công 36 hợp đồng với tổng giá trị thu được hơn 23.000 tỷ đồng

trên gần 3.100 tỷ đồng mệnh giá.

+ Lĩnh vực bảo lãnh phát hành: tiếp nối thành công của năm 2006, năm

2007 SSI tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành. Một số khách

hàng tiêu biểu mà SSI đã thực hiện bảo lãnh phát hành trong năm 2007

gồm: CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (AGF), CTCP Xuất nhập

khẩu Thuỷ sản Bến Tre (ABT), CTCP Hồng Anh Gia Lai, CTCP Bao bì

Đào Duy Linh9Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpNhựa Tân Tiến, Công ty liên doanh Serrano Vietnam… Điểm nổi bật trong

hoạt động bảo lãnh phát hành của SSI năm 2007 là ở chỗ đã bảo lãnh phát

hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bao gồm: 4.000 tỷ

đồng trái phiếu của Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin

(1.000 tỷ đồng vào tháng 01 năm 2007 và 3.000 tỷ đồng vào tháng 09 năm

2007); 500 tỷ đồng trái phiếu của Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam

(Vneco) vào tháng 09 năm 2007.

1.3. Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

Vốn đầu tư của công ty được đầu tư vào các nội dung: cơ sở hạ tầng;

nguồn nhân lực; marketing; đầu tư tài chính. Đến năm 2008 vốn đầu tư tài

chính của cơng ty chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm hơn 90% tỷ trọng vốn đầu tư.

Bảng 1.1: Quy mô vốn đầu tư SSI

Năm

Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Vốn đầu tư cho cơ sở vật chất (Tỷ đồng)

Vốn đầu tư cho nguồn nhân lực (tỷ đồng)

Vốn đầu tư hoạt động marketing (Tỷ đồng)

Vốn đầu tư tài chính (Tỷ đồng)2006

113

7

1.1

0.5

104.42007

4956

156

6

1

47932008

1700

50

4

0.8

1645.2“Nguồn: SSI”

Hình 1.1: Cơ cấu vốn đầu tư của SSI”Nguồn: SSI”

1.3.1. Huy động vốn đầu tư và mở rộng nghiệp vụĐào Duy Linh10Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpNăng lực tài chính mang ý nghĩa quan trọng và có tính quyết định tới khả

năng cạnh tranh của bất cứ doanh nghiệp nào. Năng lực tài chính vững vàng

tạo nguồn cho việc đầu tư nâng cao nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật –

công nghệ, hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường. Đối với cơng ty

chứng khốn năng lực tài chính còn có khả năng quyết định sự thành công

hay thất bại trong chiến lược kinh doanh của cơng ty. Đặc biệt là trong hồn

cảnh thị trường chứng khốn Việt Nam năm 2008 – 2009 đang khó khăn như

hiện nay tạo ra nhiều thách thức lẫn cơ hội, cơng ty nào có năng lực tài chính

vững mạnh mới có thể tồn tại vươn lên trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị

trường hiện nay.

Mục tiêu của SSI là phát triển trở thành một trong những tổ chức tài

chính hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động theo mơ hình của một ngân hàng

đầu tư với đầy đủ các nghiệp vụ. Để đạt được mục tiêu đó cơng ty phải có

tiềm lực tài chính dồi dào. Nhưng trong hồn cảnh quy mơ thị trường chứng

khốn Việt Nam còn nhỏ bé, nếu chỉ dựa vào huy động vốn từ thị trường

chứng khoán là chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn của SSI. Vì vậy việc tìm kiếm

đối tác chiến lược nước ngồi để tài trợ vốn là vơ cùng cần thiết. Mỗi năm

SSI đầu tư khoảng 3 tỷ đồng cho việc tìm kiếm đối tác nước ngồi. Việc tìm

kiếm đối tác nước ngồi được chia làm 3 giai đoạn: Tìm kiếm, Đánh giá,

Thực hiện đàm phán.

- SSI đã đầu tư mỗi năm 1 tỷ đồng vào việc đăng tải thông báo tìm đối tác

chiến lược trên báo chí và cử cán bộ nhân viên ra nước ngồi để tìm kiếm đối tác.

- Để đánh giá một cách toàn diện nhà đầu tư chiến lược, SSI đã lập ra hai

nhóm đánh giá nhà đầu tư riêng biệt gồm: nhóm đánh giá về năng lực tài

chính và nhóm đánh giá về chiến lược của các nhà đầu tư. Hàng năm công ty

đã đầu tư 1 tỷ đồng trả lương cho nhân viên thuộc hai nhóm đánh giá này.

- Sau khi đánh giá, cơng ty tổ chức các buổi đàm phán với các nhà đầu tư

Đào Duy Linh11Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Nhân tố khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×